114 CHP ESKİ MİLLETVEKİLİNİN SÖZDE
ERMENİ SOYKIRIMI KONUSUNDA ALMAN PARLAMENTERLE GÖNDERDİĞİ MEKTUP


Alman
Parlamentosunun Sayın Üyeleri,


Ermeni soykırımı
iddiasıyla ilgili olarak Alman Parlamentosuna sunulan karar tasarısı hakkında
aşağıdaki hususları bilginize sunuyoruz:Türkler ve Ermeniler yüzyıllar boyunca
barış ve uyum içinde yaşamışlardır. Çok sayıda Ermeni Osmanlı idaresinde önemli
sorumluluklar üstlenmişlerdir. Bakanlık, milletvekilliği, büyükelçilik gibi
görevlerde bulunmuşlardır. Birinci Dünya Savaşında Çar II. Nikola’nın çağrısı
üzerine, yaklaşık150,000 Ermeni kökenli Osmanlı vatandaşı Türkiye’nin Doğu
bölgelerini işgal eden Rus birliklerine katılmıştır. Bu Ermeniler Türk
ordusunun ikmal yollarına ve depolarına, köy ve kasabalara saldırarak kadınlar
ve çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda Türkü öldürmüşlerdir.1915 yılında
Osmanlı Hükümeti, Doğu Cephesindeki komutanların talebi üzerine çatışma
bölgelerine yaşayan Ermenileri İmparatorluğun güvenlikli bölgelerine nakletmeyi
kararlaştırmıştır. Bu dönemde çok sayıda Türk ve Ermeni hayatlarını
kaybetmişlerdir. Türk devlet arşivlerine göre o dönemde 519,000 Türk hayatını
kaybetmiştir. Bunların çoğu Ermeni silahlı gruplar tarafından öldürülmüştür.


TÜRKLERİ DEĞİL, KENDİ PARTİSİNİ SORUMLU
TUTMUŞTUR
Fransız gazeteci
Jean Schliklin, 1922 yılında yayınladığı Angora isimli kitapta 100 Türk köyünün
yakıldığını ve bu köylerde yaşayanların Ermeniler tarafından katledildiğini
yazıyor. Ermenilerin kayıpları konusunda çeşitli tahminler var. Fransız yazar
Pierre Loti, Fransız Dışişleri Bakanına yazdığı mektupta Ermeni iddialarının
büyük ölçüde abartmalı olduğunu belirtiyor.Birinci Dünya Savaşında Büyük
Devletlerin Propaganda teşkilatları,özellikle İngiliz Propaganda Bakanlığı
Wellington House, bu çatışmaları Ermeni katliamı olarak yansıtmış ve
Ermenilerin katliamının kurbanı olan Türklerden hiç söz etmemiştir. Ermenistan’ın
ilk Başbakanı ve Taşnak Partisinin lideri Ovannes Katzchaznouni, 1923 yılında
yaptığı bir konuşmada o dönemdeki yanlışlıklardan Türkleri değil, kendi
partisini sorumlu tutmuştur. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 9 Aralık 1948
tarihinde kabulettiği Soykırım Suçu’nun Önlenmesi ve Cezalandırılması
Sözleşmesi, soykırımın tarifini yapmakta ve soykırımla suçlanan kişilerin o
suçun işlendiği ülkenin yetkili mahkemesinde veya akit tarafların yetkisini
kabul ettikleri bir uluslararası ceza mahkemesinde yargılanabileceğini
belirtmektedir. Bu nedenle Ermeni iddiaları, bu konuda karar vermeğe yetkili
olmayan Parlamentolar tarafından haklı bulunamaz. İngiltere Dışişleri
Bakanlığında Devlet Sekreteri olan Barones Meta Ramsay of Cartvale, 19 Nisan
1999’da Lortlar Kamarasında yaptığı bir konuşmada şunları söylemiştir:
“…Osmanlı İmparatorluğu’nun o devirde kendi denetiminde olan Ermenilerin
ortadan kaldırılması için kararverdiği yolunda tartışmasız kabul edilebilecek
delillerin bulunmaması nedeniyle İngiliz Hükümeti 1915-1916 olaylarını bir
soykırım olarak kabul etmemektedir.”


TARİHİ OLAYLAR BUGÜNÜN AMAÇLARI İÇİN
KULLANILMAMALIhttp://issuu.com/cagdaulusalcizgi/docs/mektup_almanca__1_/1?e=24315273/36042764

Aralarında Bernard
Lewis, JustinMcCarthy, Stanford Show ve DankwartRustow’un da bulunduğu 69
Amerikalı bilim adamı, 19 Mayıs 1985’de New


York Times ve
Washington Post’ta yayınladıkları bir bildiride şugörüşleri, savunmuşlardır:
“…Tarihçilerin saldırganlar ve masumlar arasındaki sorumluluğu kesin olarak
saptayabilmelerinden ve Doğu Anadolu’daki halk içinde çok sayıda Hıristiyan ve
Müslümanın ölümüne veya yer değiştirmelerine yol açan nedenleri
belirlemelerinden önce ortaya çıkartılması gereken daha çok şey vardır.”


Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi, 17 Aralık 2013 tarihinde aldığı birkararda
İsviçre’yi,Türkiye İşçi Partisi Başkanı Doğu Perinçek’in Ermeni Halkına karşı
soykırım yapılmadığını halkın içinde inkar ettiği gerekçesiyle mahkum etmek
suretiyle konuşma özgürlüğünü ihlal etmiş olduğunu hükme bağlamıştır. Mahkeme
tarihi açıdan mutlak biçimde belirlenmeyen meselelerde, özellikle soykırımın çok
özel ve yüksek düzeyde kanıt gerektiren dar biçimde kanıtlanmış bir hukuki
kavram olması nedeniyle oybirliğinin sağlanmasının güç olduğuna hükmetmiştir.
Mahkemenin üst kurulu da 15 Ekim 2015 tarihinde bu kararın özünü benimsemiştir.
Fransız Yüksek Mahkemesi de 8 Ocak 2016 tarihinde aldığı bir kararla
Parlamentoların soykırım iddialarıyla ilgili hüküm vermeye yetkili
olmadıklarını belirtmiştir. Ermeni soykırım iddiaları, öyle anlaşılıyor ki,
Birinci Dünya Savaşında Türklere karşı yaptıkları katliamın ve 1970’li ve
80’liyıllarda Ermeni Terör Örgütü ASALA’nın Türk diplomatlarını öldürmelerinin
üzerini örtmeyi amaçlamaktadır. 1993 yılından beri Yukarı Karabağ’la beraber
Azerbaycan topraklarının %20’sini işgal eden ve 1 milyon Azeri’yi göçe
zorlayan, 25-26 Şubat 1992 tarihinde de Hocali’ye saldırarak aralarında kadın
ve çocukların da bulunduğu 613kişiyi katleden Ermeniler, 1915 olaylarıyla
ilgili iddialarını sürekli olarak tekrarlayarak bu trajik olayları gözlerden
saklamak istemektedirler.


Tarihi olaylar
bugünün amaçları için kullanılmamalı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13
Nisan 2005 tarihinde İngiltere Parlamentosuna gönderdiği mektupta belirttiği
gibi, tarih tarihçilere bırakılmalıdır. Yukarıda belirtilen olayların ve hukuki
delillerin ışığında, Alman Parlamentosunun 1915 olayları hakkında Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesiyle Fransız Yüksek Mahkemesinin kararlarını gözardı edecek bir
hüküm vermekten kaçınmasını bekliyoruz. Böyle bir karar Türk-Alman ilişkilerine
de ciddi zarar verecek ve Türk halkının milli duygularını incitecektir.


MEKTUBUN
ALMANCA – İNGİLİZCE VE TÜRKÇE METNİMEKTUBA İMZA ATAN İSİMLER
Hristiyan Birlik
partileri (CDU & CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller
Partisi’ncehazırlanan önerge konusunda, Federal Almanya Meclisi üyelerine
gönderilen mektuba şu isimler imza attılar:


Hakkı Akalın, Orhan Akbulut, Vezir Akdemir, Zekeriya Akıncı, Halil Akyüz,
Önay Alpago, Kemal Anadol, Oya Araslı, Necla Arat, Mehmet Ali Arıkan, Ali
Arslan, Yücel Artantaş, Şevket Arz, Gani Aşık, Ergün Aydoğan, İsa Ayhan, Selçuk
Ayhan, Ferudun Ayvazoğlu, Feridun Baloğlu, Bülent Baratalı, Orhan Birgit, Ali
Rıza Bodur, Mehmet Boztaş, Ersoy Bulut, Volkan Canalioğlu, Necati Cebe, Alev
Coşkun, Mevlut Coşkuner, Osman Coşkunoğlu, Suat Çağlayan, Rasim Çakır, Vahit
Çekmez, Erol Çevikçe, Orhan Ziya Diren, Gökhan Durgun, Şükrü Elekdağ, Hüseyin
Ekmekçioğlu, Oktay Ekşi, Atilla Emek, Orhan Eraslan, Tuncay Ercenk, Gürol
Ergin, Ahmet Ersin, Zeki Eroğlu, Abdürrezak Erten, İsa Gök, Birgül Ayman Güler,
Ahmet Hasan Gümüş, Salih Gün, Rahmi Güner, Erol Güngör, Uluç Gürkan, Algan
Hacaloğlu, Abdullah Emre İleri, Murat Kahyaoğlu, Erdal Karademir, Ahmet Yılmaz
Kaya, Erdal Kesebir, Adnan Keskin, Ahmet Güryüz Ketenci, Ahmet Küçük, Mehmet
Küçükaşık, Esfender Korkmaz, Osman Korutürk, Ali Kemal Kumkumoğlu, Muzaffer
Kurtulmuşoğlu, Mehmet Küçükaşık, Faruk Loğoğlu, Şahin Mengü, Güldal Mumcu,
Güldal Okuducu, Haşim Oral, Selahattin Öcal, Ensar Öğüt, Onur Öymen, İsmail
Özay, Abdullah Özer, Ramazan Kerim Özkan, Ufuk Özkan, Mustafa Özyürek, Hüseyin
Pazarcı, Mehmet Parlakyiğit, Kemal Sağ, Sıdıka Sarıbekir, Cevdet Selvi, Nur
Serter, Tacidar Seyhan, Behiç Sonbay, Ertöz Vahit Suiçmez, Murat Sönmez, Orhan
Sür, Feramus Şahin, Berhan Şimşek, Ahmet Tan, Bülent Tanla, Muharrem Toprak,
Fevzi Topuz, Metin Tüzün, Enis Tütüncü, Engin Ünsal, Hüseyin Ünsal, Fahrettin
Üstün, Cumhur Yaka, Abdülaziz Yazar, Sacit Yıldız, Dilek Akagün Yılmaz, Ahmet
Yılmaz, Ahmet Yılmazkaya, Vedat Yücesan, Şefik Zengin