Ergenekon Davası
Çökmüş, Ruhu ve Teamülleri Tetikte !


KAYNAK : https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/kenan-alpay/ergenekon-davasi-cokmus-ruhu-ve-teamulleri-tetikte-26682.html


Bütün bir ülkeHiç varmış, hiç yokmuşmisaliyle
başlayan ‘Ergenekon
adında uzun ve heyecan verici bir masal dinleyip derin mi derin bir uykuya
dalmış meğerse. Esasen masal dünyası Ergenekon’da ne kötü adamlar varmış çete
kurup siyasete ve topluma vesayet eden ne de toplumu sarsan suikastlar,
sabotajlar, muhtıra ve darbeler yaşanırmış huzur ve sükûnet timsali güzel
vatanda. Endişe ve korkularla dolu tarihin dezenformasyondan, dehşet salan
aktör ve örgütlerin iyi çalışılmış bir simülasyondan ibaret olduğu neyse ki
mahkeme kanalıyla resmen tescillenmiş oldu.


İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne esas hakkındaki
mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman
Hacısalihoğlu
, Yargıtay’ın
esastan bozma kararını teyiden kanaatini şöyle beyan etti: “Ergenekon adlı bir ‘terör örgütü’nün varlığı
ispat edilememiştir.
” Adı Ergenekon veya başka bir şey ama örgüt
veya terör örgütü mahiyetinde değerlendirilebilecek herhangi bir illegal suç
teşekkülüne rastlayamamış savcılık, enteresan. Bize enteresan geliyor ama
mütalaada 199 sanığın tüm suçlardan beraatına veya zamanaşımı ve ölüm nedeniyle
davaların düşürülmesine karar verilmesi talep edildi. 


Sivil Bunların Hepsi, Sivil!


İçinde Hükümet’e ihtarlar
veren ordu komutanlarından 28 Şubat cuntasının emir eri rektörlerine,
komitacılık faaliyetleri tescilli Maocu-Kemalist örgütlerden darbeye zemin
hazırlamak için sokakları hareketlendirmek üzere durumdan vazife çıkaran
gazeteci, sivil toplumcu, akademisyen, mafya şeflerinden oluşan zanlıları “sivil faaliyet ve eylemler” içinde
değerlendirince elbette tamamına beraat talep edilecek. Hükümeti devirme gibi
bir niyet, eylem ve örgütlenme tespiti yapılamayınca tabii ki davanın çöktüğü
ilan edilecek.  


Anayasayı ihlal, meşru
Hükümeti düşürmek, askeri darbe için zemin oluşturmak sandığımız işler meğerse
dernek, vakıf, parti üyelerinin toplantıları ve siyasi içerikli yazışma ve
notlarından ibaretmiş. Söz konusu toplantı ve yazışmaların hemen tamamı hiç
tereddüt etmeden sosyal ve siyasi faaliyet kapsamında değerlendiriliyor.
Savcılık, sanıkların sosyal ve siyasi faaliyetler çerçevesinde güncel konularda
yapmış oldukları görüşmelerdeki sözleri “ifade özgürlüğü” kategorisine soktuğu için örgütsel faaliyet
olarak değerlendirmemiş. 


648 Sahifelik görüşün
özetine göre savcılık mütalaası Yargıtay’ı teyid etmek üzere dört temel ve
kuvvetli delile yaslanıyor. 1- Sanıklarda FETÖ aleyhine bilgi ve belge
bulunduğu. 2- İrtica ile mücadele çalışmalarına karşı dezenformasyon ve algı
çalışması yürütüldüğü 3- FETÖ’nün Emniyet İmamı Osman Hilmi Özdil’in 18 Nisan
2007’de Amerika’da yakalandığında üzerinde bulunan notlarda dosyadaki
sanıkların isimlerinin yazılı olması. 4- 1971 yılında da var olduğu iddia
edilen örgütten, Milli İstihbarat Teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün dahi haberdar olmaması. Bu
dört unsuru temel alan savcılık, Yargıtay 16. Dairesi’nin ilamından hareketle
hiyerarşik yapısı ortaya konulamadığı, hücre yapılanmaları arasında irtibatın
ne surette sağlandığı somut delillerle ortaya konulamadığı ve örgütün nerede,
ne zaman, kimler tarafından ve ne amaçla kurulduğunun somut delillerle tespit
edilemediğinden hareketle TSK içinde kurulu olmakla birlikte sivil yapılanmaya
da sahip olmasının olağan kabul edilemeyeceğini beyan etmekte. Nihayet; Ergenekon örgütünün varlığı tespit edilemedi”.


Tehlikenin Farkında Değiliz Galiba!


Cumhuriyet Gazetesi’ne
bomba atanların da içinde bulunduğu 26 kişinin dosyası ayrıldı ve karar için 26
Aralık tarihi ilan edildi. Evet, bir kumpas var ama bu kumpas’ın başı sonu bir
ortaya konulsaydı, nerede başlayıp nerede sona erdiği açıkça belgeleriyle ilan
edilseydi. Savcılık Ele geçirilen
birtakım dokümanlar
dan bahsederkenkanuna aykırı bir biçimde
toplandığını beyan ediyor. Peki, kanuna aykırı biçimde elde edilmeyen
dokümanlar hangileri ve o dokümanlarda neler yazıyor, kimler yer alıyor acaba?
Savcılık mütalaası ve elbette ki Yargıtay 16. Dairesi bir bütün olarak darbeye
teşebbüs için örgüt teşekkülü ve eylemleri dosyasını tümden kapatmak üzere
hareket ederken bazı tarihsel süreçleri, eylem ve saldırıları da boşlukta
bırakıp hukuku tesis edebileceğini zannediyor anlaşılan.


Cumhuriyet Gazetesi’nin manşetlerinden ilan edildiği üzere “Genç Subaylar Tedirgin”di. Reklam
spotu görüntüsüyle korku fragmanı olarak “Mustafa Kemal’in Askerleri” tetikte tutuluyor ve kamuoyunun
geniş bir kısmına karşı harekete geçirmek üzere “Tehlikenin Farkında mısınız?” parolası boşluğa mı hitap
ediyordu acaba? Cumhuriyet ve Bayrak Mitingleri’yle, “Biz Kaç Kişiyiz?”
kampanyalarıyla, Kubilay Yürüyüşleri’yle, yasakçı ve kabadayı rektörlerden
müteşekkil provokatif mitingler hobi kabilinden organizasyonlardı herhalde.
Rahip Santaro, Zirve Yayınevi ve Hrant Dink cinayetlerini FETÖ’ye kilitleyerek
tertemiz bir mazi oluşturmak çok hoş ve faydalı mı görülüyor? FETÖ’yle mücadele
ederken FETÖ’den ibaret karanlık ve kanlı bir mazi sonucunu hedeflemek son
derece tehlikeli ve yıkıcı sonuçlar doğurur. FETÖ’yü bitirmenin, tuzaklarını
boşa çıkarmanın, kumpaslarını bozmanın yolu Kemalist darbe geleneğini ve
kadrolarını “vatansever masum
siviller
” olarak ilan etmekten geçmiyor.


15 Temmuz kanlı darbe
girişimini 27 Nisan, 28 Şubat, 12 Eylül, 12 Mart, 27 Mayıs ve Tek Parti
despotizminden ayrıştırmak siyaset ve toplumun içine düşebileceği en karanlık,
en berbat ve en ölümcül bataklık olacaktır. Kumpas’ın çerçevesi hukuka uygun,
tarihsel gelişmelere uyumlu ve toplumsal acılara çare olabilecek şekilde net
olarak çizilmeli. Bu mütalaa hukuka değil siyasal konjonktüre hizmet ediyor ve
kamuoyu vicdanında kesinlikle mahkûm edilecektir. Ergenekon’u örgüt olarak
inkâr ederken Ergenekon’da müşahhaslaşan askeri vesayet ruhu ve teamüllerinin
tetikte beklediğini Andımız kararı başta olmak üzere Yüksek Yargının kararları
beyan etmektedir. FETÖ’ye karşı Mustafa Kemal’in Askerleri’yle ittifak ve
dayanışma söylemleri ham hayalden ibarettir çünkü.