Acı haberi almadan 10 dakika önce yazmış

Emekli
Yarbay Mustafa Dönmez
, oğlunun ölüm haberini almadan önce avukatına bir mektup verdi.

Açıklaması
Adli Tıp Kurumu
’nun 4 Haziran 2012 tarihli, “ZİR VADİSİ’NDE BULUNAN MÜHİMMATIN YERİNİ GÖSTEREN KROKİNİN
MUSTAFA DÖNMEZ’İN EL ÜRÜN OLDĞU KANAATİNE VARLIMIŞTIR

raporuna yanıttı.

Oda
TV
‘den
alıntılayarak yayınlıyoruz:ZİR VADİSİNDE BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN MÜHİMMATI GÖSTEREN KROKİYİ KİMİN
ÇİZDİĞİ KESİNKES BELLİDİR…
Adli Tıp Kurumunun 04 Haziran 2012 tarihli raporu; ‘Zir Vadisinde bulunan
mühimmatın yerini gösteren kroki Mustafa Dönmez ‘in el ürünü olduğu kanaatine
varılmıştır” şeklindedir…

Bu
rapor ile Türkiye’de masum insanlara polis eliyle nasıl tuzak kurulduğu,
insanların yaşamları devlet terörü ile nasıl karartıldığı bir kez daha ortaya
çıkmaktadır.

BİR
GÜN ÖNCEKİ GAZETE
Öncelikle, böyle bir krokinin şahsım tarafından çizilmiş olması madden mümkün
değildir. Şöyle ki; 12 Ocak 2009 tarihinde Zir Vadisinde bulunduğu iddia
edilen mühimmat, 11 Ocak 2009 tarihli gazeteye sarılı bulunmuştur. Oysa
krokinin çizildiği iddia edilen defter, 07 Ocak 2009 tarihinde evden
alınmıştır…

Deftere
çizili kroki de mühimmat ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Ayrıca kroki,
arazi de mühimmatın konulduğu yerle uyumlu değildir… Mühimmatı koyanlar ile
krokiyi çizenler farklı polisler olduğu anlaşılmakta, krokiye göre söz
konusu arazi de mühimmatın bulunması asla mümkün olamayacak iken arama
başladığından itibaren 7 dakika içinde mühimmat bulunması dikkat çekicidir…

MÜHİMMAT
ÇIKMADAN SEVİNEN POLİSLERArazi de birçok define çukuru mevcutken krokiye göre çok ters olan bir çukurda
mühimmatın bulunması ve bu çukurluğun aramadan kısa bir zaman öncesinde Gökhan
isimli baş komiserin eliyle arama yapan diğer polislere göstermesi, arama
sırasında kamera gerisinden mühimmat çıkmadan 3-5 sn. öncesinde ‘hah hah tamam’
şeklinde sevinmelerin bulunması kamera çekimlerinden tespit edilmiştir.

HER
KAZIDA AYNI MÜHİMMAT

Ayrıca
burada bulunan (Zir Vadisi) mühimmatların aynısının önceden başka yerlerden de
çıkmış olması (Gölbaşı) ve bu konu da polis ‘in 400 gün sonra ‘sehven’
itirafının bulunması ile sözde Ergenekon terör örgütü mühimmatlarının Polis
tarafından komplo kurulmak maksadıyla masum insanlara suç atılmakta
kullanıldığıyla ilgili geride en ufak bir tereddüt bırakmamaktadır… (Burada
belirtilen konular dışında söylemi teyitli yen, 18 adet başka nesnel bulguların
varlığını ve bunları 14 Şubat 2011 tarihinde verilen ön savunmada ispatlanmış
olmasını da hatırlatmak isterim…)

Bir
kısım polis ‘in delil ürettiği iddiası; Ergenekon, Balyoz ve Poyraz köy
olarak isimlendirilen davalarda yargılanan birçok sanık tarafından da ileri
sürülmekte ve bu yönde elde edilen somut veriler mahkemelere sunulmaktaydı.
Şimdi
ise Zir Vadisi’nde bulunduğu bildirilen mühimmatın polisler tarafından
konulduğu, söz konusu mühimmatların yerini gösteren krokinin de polisler
tarafından çizilmiş olduğu ile ilgili somut bir kanıt ortaya çıkmıştır. Söz
konusu bu kanıt, ‘Olay yeri’ kamera çekimlerinde kayıtlıdır… Söz konusu bu
kamera kaydında dürüst bir polis, Zir Vadisi’nde oynanan ‘Mühimmat Bulma’ adlı
tiyatroyu, “Nasıl olsa kazık” şeklinde nitelendirmektedir. Beyanının
hemen arkasında ise tertibin içinde olduğu anlaşılan, ‘Turgut’ isimli polis,
paniğe kapılmakta ve çekim yapan kişilere ‘Sesleri kapatın, Sesi kesin, Bunları
daha sonra kesiyorsunuz değil mi?’ gibi talimatları peş peşe verdiği
görülmektedir…

ISRARLA
YAZI ÖRNEĞİMİ ALMIYORLAR

Konuyla
ilgili başka bir önemli konu ise, şahsıma ait olduğu iddia edilen krokinin
çizildiği defterin şahsıma ait olup olmadığı da belli değildir.
(CMK.120-121-122) Üstelik Polis Kriminal ve Adli Tıp Kurumunda mukayesesi
yapıldığı bildirilen yazı ve rakam örneklerinin de şahsımdan alınmış örnekler
değildir. Şimdiye kadar ısrarla talep etmeme rağmen 250 maddeyle yetkili bir
mahkeme veya savcı tarafından şahsımın el yazı örnekleri alınmamıştır…

Üstelik
evim aranırken bizlere haber verilmediği gibi yasa da belirtildiği gibi bir
yakınımızın veya bir komşumuzun, avukatımızın bulunmasına müsaade edilmemiştir.
Bu nedenle yapılan arama hukuka aykırı sürdürülmüştür… Hukuka aykırı bir
şekilde yapılan aramalarda elde edildiği iddia edilen bir delilin de, CMK 206
ve 217. Md. göre hukuki bir geçerliliği bulunmamaktadır.

TANYERİ’YE
YAPILAN AYNI OPERASYONA

Kaldı
ki, TSK personeline itibarsızlaştırma operasyonu yapanların, benzer bir
operasyonu Balyoz sanıklarından Süha Tanyeri’ye de yapmışlığı ortaya çıkmıştır.
Süha Tanyeri; 11 ve 17 No’lu CD üzerine yazılan harfleri kendisinin yazmadığı,
teknoloji kullanılarak nasıl üretilebildiğini Mahkeme’de uygulamalı olarak
ispatlamıştır. Bu duruma göre harf ve rakamlar bir yerden başka bir yere
kolayca taşınabilmekte, istenilen yere monte edilebilmektedir. Ne tesadüftür
ki, şahsımdan alınan yüzlerce defter arasında, sayfaları istenildiği zaman tek
tek defterden sökülüp takılabilecek şekilde klipsli olan tek defter vardır ve
söz konusu kroki bu deftere çizilmiştir. Naip hakim H. Çalmuk bu tespiti,
11.01.2011 tarihli raporuyla mahkemeye sunmuştur.

SAVCILAR
GERÇEK SUÇLUYU ARAMIYOR

Sonuç
olarak; Söz konusu defter ile mukayesesi yapılan yazı örneklerinin şahsıma ait
olup olmadığı bile belli değilken yaklaşık 4 sene sonra krokinin sanki şahsım
tarafından çizilmiş gibi mahkeme ve kamuoyunda hava yaratılması ve teknik
olarak gerçeği yansıtması mümkün olamayacak böylesi bir raporun, bir kısım
basın tarafından ilk sayfada, manşetten yayınlanmış olması dikkat çekicidir…

Savcılar
soruşturma sırasında, Hâkimler ise kovuşturma safhasında konunun üzerine
giderek gerçek suçluları ortaya çıkaramamıştır.

Beşiktaş
Savcılığı ve Silivri’ de devam eden yargılamalar; Adli Tıp Kurumunun, 04
Haziran 2012 tarihli raporu gibi akıl almaz hayali ve hukuk dışı verilerle
oluşturulmakta ve sürdürülmektedir…

Kamuoyuna
saygıyla duyurulur.


Mustafa
Dönmez