Engel üzerinden kirli oyun


Beyazay Derneği İzmir Şubesi Başkanı Salih
Arıkan, engellilere yardım adı altında okullarda zarf dağıtma, sokaklarda dergi
satma gibi faaliyetlere sitem ederek vatandaşların bu tarz kişilere itibar
etmemesini istedi


Beyazay Derneği İzmir Şubesi Başkanı Salih
Arıkan, engelli duyarlılığının kötü anlamda kullanıldığını ileri sürerek
vatandaşları bu konuda uyardı. Türk toplumunun duygusal bir yapıya sahip
olduğunu ve engelliye, yaşlıya yardımı sevdiğini belirten Arıkan, bunu bilen
istismarcıların bu duyguları kullanarak kendilerine çıkar elde ettiğini iddia
etti. Bazı engellilerin okullarda şarkı, türkü söylediğini ve bunun
karşılığında öğrencilere zarf dağıtarak para toplandığını öne süren
Arıkan,  “Okullarda geleceğimiz olan çocuklar yetişiyor. Buralarda biz
engelli algısını olumluya dönüştürmek istiyoruz. Okullarda engellilerle
dayanışma kulüplerini etkinleştirerek çocukların dünyasında olumlu bir engelli
algısı oluşturmalıyız. Çocuklar ve öğretmenler engellileri isteyen ve dilenen
olarak görmemeli. Birlikte yaşama kültürünü arttırıcı etkinlikler olmalı” dedi.


BİLET
SATILIYOR, OYUN YOK!


Yedi kişinin engelli derneği kurarak buradan
çıkar elde etmeye kalkıştıklarını iddia eden Arıkan, “Bu kişiler dernek
kurduktan sonra iktisadi işletme açıyor. Vergi levhası alıyor. Lafta yasalara
göre ticaret yapıyor. Gazete, dergi satıyorlar. Sözde bunların izinleri var mı,
var. Ancak ev ev kapı kapı dolaşarak derneğimize yardım diye ticaret adı altında
resmen dileniyorlar. Engelliler adına tiyatro oyunu sergileyeceğiz diyerek
bilet satıyorlar. Bu oyunlar ise asla oynanmıyor. Birde engelliler adına
okullarda kırtasiye, kitap gibi malzemeler satıp engellilerin adını kullanarak
dilencilik yapıyorlar” diye konuştu.


PARAZİTLER!


Türk halkını engelliler adına satış yapan
kişiler konusunda uyaran Arıkan, bu tür kişilere itibar edilmemesini istedi.
Arıkan, “Ben şuna inanıyorum halkımızın acıma duygularını sömüren ve engelliler
adına bu dilencilik faaliyetlerini yürütenlere yine halkımız tuzağı bozarak
güzel bir cevap verecektir. Herkesin mahallesinde bir fakir vardır. Burs
verilecek öğrenciler vardır. Fakiri fukarayı gözetelim. Ancak engellilerin
sırtından geçinen bu parazitlere artık bir dur diyelim” şeklinde konuştu.