SON DAKİKA

Yurtsever ve Açık Bilgi Platformu | Özel Büro İstihbarat Grubu Özel Buro

EKONOMİ (EVSEL – MİLLİ – GLOBAL) & TİCARET & DIŞ TİCARET & & ÖZELLEŞTİRME

EKONOMİ DOSYASI /// Rubil Gökdemir : TÜRKİYE OLARAK 1820 YILINDAN 2020 YILINA KADAR, TAM 200 YILLIK EKONOMİK YOLCULUĞUMUZ !!!

EKONOMİ (EVSEL – MİLLİ – GLOBAL) & TİCARET & DIŞ TİCARET & & ÖZELLEŞTİRME
Bu haber 01 Temmuz 2020 - 0:00 'de eklendi.
Whatsapp Paylaş Telegram Paylaş


Rubil Gökdemir
: TÜRKİYE OLARAK 1820 YILINDAN 2020 YILINA KADAR, TAM 200 YILLIK EKONOMİK
YOLCULUĞUMUZ !!!


Aşağıdaki tablo “Dünya Bankası”nın Kalkınma
Göstergelerinden hesaplanan verilere dayalı olarak, en son 2003 yılı milli
gelir rakamları esas alınarak 2007 yılında yayınlanmış bir çalışmadan
alınmıştır…


Biz bu tablodaki verileri dikkate alarak ve aynı ölçüm
ve kıyaslama metodolojisini kullanarak, Dünyanın toplam milli gelirinden Türkiye’nin
aldığı payı TÜİK verileriyle açıklanan GSYH rakamlarına dayalı olarak
değerlendirmeye çalışacağız.


 Bu anlamda hazırlanan tablonun son 200 yılı
kapsaması sebebiyle, bu çalışmada bulunan ülkelere ait kişi başına gelirlerin,
nereden nereye geldiğini tespit için de, çalışmada kullanılan “kişi başına
Dünya gelir ortalamasını” kullanacağız.


Doğal olarak 2003 yılı sonrasını değerlendirmek üzere,
Dünyanın toplam milli gelirinin, toplam Dünya nüfusuna bölünmesiyle bulunacak
rakamla, tabloda yer alan ülkelerin GSYH rakamlarını kendi nüfuslarına bölerek,
sonuca gitmeye çalışacağız…


Bu sebeple de 200 yıl öncesinin ( $ ) değeriyle,
bugünkü ($) değeri arasındaki farkın hesaplanması bile mümkün olamacağından,
kişi başına Dünya gelir ortalamasını 1820’den 2019’a kadar sabit katsayısı
olarak bir (1) kabul ederek, ülkelerin ekonomik gelişim seyrini bu katsayının
altı veya üstünü yüzdelerle (%) ifade edeceğiz.


Dünya Bankası’nın “Kalkınma Göstergeleri
Verilerine” göre 1820 yılında, Kişi Başına Gelir ortalaması 667 $ iken,
Osmanlı tebâsının kişi başına milli geliri 643 $’mış. Yani 1820 yılında Osmanlı
vatandaşlarının ortalama kişi başına gelirleri Dünya ortalamasının %0,96’sı
seviyesinde bulunmaktadır.


Tabloda bulunan ülkelerin kişi başına milli gelir
rakamları ayrıntılı bir şekilde bulunduğundan hepsini ayrı ayrı yazmaya tabi ki
gerek bulunmamaktadır. Ancak bugün “Dünyanın Süper Gücü” olarak kabul
edilen ABD’nin kişi başına milli geliri 1257 $’la, Dünya ortalamasının yaklaşık
iki katından (%1,88 kat) bile daha az olduğu anlaşılmaktadır.


Dikkat edileceği üzere, tabloda bulunan ilk altı
ülkenin, kişi başına gelir ortalamalarına birbirine ve Dünya ortalamasına
yakın…Avrupa devletleri olarak İspanya ve İsveç’in kişi başına ortalama
gelirleri ise ABD’nin gelir ortalama rakamlarına yakın.


Konumuz ağırlıklı olarak Türkiye olduğuna göre; Dünya
ekonomisinden 200 yıl boyunca aldığımız payı incelemeye geçecek olursak; Dünya
kişi başına ortalama gelirini 1 (bir) katsayısıyla gösterirsek, 200 yıl boyunca
2003 yılı hariç olmak üzere, ortalamanın altında kaldığımız gözükmektedir.


* 1820’de % 0,96

* 1870’de % 0,94

* 1913’de % 0,80

* 1923’de % 0,41

* 1950’de % 0,77

* 1973’de % 0,85

* 2003’de % 1,03

* 2019’da % 0,81


Burada dikkat çekici olan bir dönem olarak; 1914-1923
arası dönemde, önce 1.Dünya Savaşı ve sonrasında İstiklâl Harbimizin ülkenin
ekonomik kaynaklarını tükettiği ve ortalama gelirin 1913 yılının yarısına
inecek kadar azaldığı, Cumhuriyet döneminin ise tam bir ekonomik enkaz
sonrasıyla başladığı ortadadır.


Bu anlamda Cumhuriyetle birlikte 1923-1950 arasında
kişi başına milli gelir ortalaması neredeyse mutlak olarak bir kat artmış ama
yine de Dünya kişi başına gelir ortalamasının altında kalmıştır.


1950 ile 2003 arasında milli gelirde nispeten bir
kıpırdanma olmakla birlikte, dünya ortalamasının üstüne ancak 2003 yılında,
ancak %1,03 oranıyla çıkılabilmiştir. Bu oran 2017 yılına kadar korunmakla
birlikte, 2018 ve 2019 yıllarında maalesef, yaklaşık toplam milli gelirde %27
civarında azalmayla birlikte tekrar % 0,80’li oranlara düşülerek, Dünya
ortalamasından hayli uzaklaşılmıştır.


Kaldı ki, son 30 yıllık küresel ekonomik gelişmelere
bakılacak olursak, “Gelişmekte Olan Ülkeler” kategorisinde bulunan
ülkeler, gelişmiş ülkelerden çok daha hızlı büyümüş, kişi başına milli
gelirlerini de daha hızlı artırmışlardır.


Tablo incelenerek ve Türkiye’nin Dünya ortalamasındaki
yerine bakılacak olursa, bizim gibi Endonezya ve Brezilya anılan ortalamanın
çok altında kalmış, Meksika ise ortalamanın ancak % 0,10 üzerine çıkmayı
başarabilmiştir. ABD ise dünya ortalamasının yaklaşık 5 katı, İsveç 4 katı,
Kore 2,5 katı, İspanya 2,7 katı, Yunanistan 2 katı kadar üstüne çıkmayı
başarabilmiştir.


Bu yazının konusu olan 200 yıllık ekonomik serüvenimiz
kapsamında, yukarıda 2019 yılı için Türkiye’ye ait % 0,81 oranı veya
katsayısını verdiğimize göre, o oranı bulduğumuz hesaplama yöntemini de vermek
zorundayız;


Dünya Ekonomisinin 2019 yılı toplam MİLLİ GELİRİ 90
Trilyon $ ve Türkiye’nin 2019 yılı GSYH rakamı da 735 milyar $ ise, Dünya
Ekonomisinden aldığımız pay; %0,81 olarak hesaplanabilecek demektir…Kaldı ki,
Türkiye olarak Dünya yüzölçümünden aldığımız pay %1,54, Dünya nüfusuna oranımız
ise, %1,18’dir…


Özetle; 200 yıl geriye doğru bakar ve bugünümüzü
mukayese edersek, çok yol aldığımız ve geliştiğimizi tabi ki kabul etmek
zorundayız. Ancak Dünyayla ve rakiplerimizle karşılaştırdığımızda, bu yarışta
geri kaldığımız, “mutlak bir gerçeklik” olarak karşımızda
durmaktadır.


Son 200 yıllık ekonomik serüvenimiz ve bu sonuçların
yorumlanması bakımından ve sebepleri üzerinden çok çeşitli inceleme ve
değerlendirmeler yapılabileceğini kabul ederek, karşı karşıya bulunduğumuz bu
vahim oranlar sonrasında; bilimsel gelişmelerin gerisinde kaldığımızı ve bilim
zihniyetini tam olarak içselleştiremediğimizi, kurumsal hâle getiremediğimizi,
bu olumsuz tespitin devamı olarak “teknoloji” üretemediğimizi, hür
düşüncenin ve birey haklarının vazgeçilmez teminatı olan hukukun üstünlüğü ve
hukuk devletini, bütün kurum ve kurallarıyla inşâ edemediğimizi kabul ederek,
çareyi burada aramak zorundayız.


Aksi halde tarihin koridorlarında
“debelenmeye” devam edip, dururuz.


İşte bu sebeple diyoruz ki, “bilim
zihniyeti”, “demokrasi ve hukukun üstünlüğü” taleplerimiz, sık
sık vurguladığımız üzere, küçümsemeye çalıştığınız ve fil dişi kulelerde
yaşayan “aydınların fantezisi” değil; tarihin, hayatın ve zamanın
vazgeçilemez, ertelenemez mecburi hâle gelmiş talepleridir…

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

TÜM KATEGORİLER
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER