EKONOMİ & FİNANS & KALKINMA & DIŞ TİCARET & KRİPTO PARA (BITCOIN) & ÖZELLEŞTİRME


‘HALKTAN ALINAN VERGİLER 1200
AKP’LİYE VERİLİYOR’
 

İLETEN : Oraj POYRAZ at
neomailbox.net – 0raj.p0yraz@neomailbox.net
Halkın vergileriyle
meydana gelen kamu kaynakları kayırma ağları sayesinde AKP’lilerin hizmetine
sunuluyor.


Bunun ekonomik boyutu
olduğu kadar siyasal arka planı da var.


Akademisyen Esra
Çeviker Gürakar hayatımızın parçası haline gelen kayırma ekonomisinin bilimsel
bir analizini sundu.


İşte Gürakar’ın
Birgün’den Can Uğur’a yaptığı o çarpıcı açıklamalar!
 

Kayırma ekonomisi
nedir?
Neden böyle bir
kavramsallaştırmaya ihtiyaç duydunuz?


Patronaj temelli politika ve
rantiye ekonomisinin hakim olduğu Türkiye’de kamu ihalesi ile yolsuzluk
kavramları öteden beri hep bir arada kullanılmış.


İhale yolsuzlukları sadece AKP
dönemi ile ilgili bir mevzuu değil.


Eskinin yoz sisteminin yeniden
hem de çok daha güçlü bir biçimde üretildiği AKP döneminin diğer dönemlerden
farkı yolsuzluğun niteliği ve etkilerinde yaşanan değişim.


Kitap için Kayırma Ekonomisi
isminin seçilmesi de bu yüzden …


Çalışmanın ihale
yolsuzluklarından çok öte bir yapıyı bir makine tipi organizasyonu siyasi
iktisadi ve hukuki yozlaşmayı anlatması ile ilgili.


Kitap yolsuzluk kavramını da
kapsayan çok daha geniş ve içinde kopuşlarla birlikte süreklilikler de içeren
bir yapısal dönüşümün resmini çiziyor.


Mevzuu Kamu ihalelerine fesat
karıştırmanın çok daha ötesinde; belli kişi grup veya sektörleri kayırmak adına
siyasal karar alma süreci ile paralel bir şekilde kamu ihalelerinin yapılış
usullerini ve sözleşmelerin tahsisini yönlendirmek adına yapılan yasal
değişiklikler ile formel kurumsal bir yapı olarak karşımıza çıkan kayırma
ekonomisi.


Bir başka deyişle 1987’den sonra
ilk defa tek başına iktidara gelmeyi başaran ve tek parti hükümeti olarak
ülkeyi yönetme otoritesini 16 yıl elinde bulunduran AKP’nin rant yaratma ve
dağıtma aygıtını 1990’ların kısa ömürlü koalisyon hükümetlerine nazaran orta
vadeli hedefler doğrultusunda daha sistematik bir biçimde yeniden oluşturması
ve geliştirmesinin kamu ihaleleri özelindeki hikayesi.


Kamu ihalelerinde sizin en çok
dikkatinizi çeken şey neydi bilinmesini istediğiniz noktalar neler?


En çok dikkâtimi çeken husus AKP
ile direkt bağlantısı olduğunu tespit ettiğim 1200’den fazla şirketin profiline
ilişkindi – ki bunlar MÜSİAD vb. muhafazakar iş örgütlerine üye olan ve
“ilişkili” olarak kodladığım 1300 kadar firmayı içermiyor.


Öyle ki böyle bir bulgu ile
karşılaşılacağımı bilmeden başladığım araştırmanın en nihayetinde geldiği nokta
bağlantılı firmaları da kendi içinde “direkt bağlantılı” ve “ilişkili” firmalar
olarak ayırmak oldu.


Siyasi bağlantı tiplerini
sınıflandırmayı gerektirecek kadar karmaşık bir yapı vardı ortada.


“Direkt bağlantılı” firmalar
öylesine firmalar değil.


Sahipleri ya AKP’de siyaset
yapıyor (il/ilçe başkanından – milletvekili/bakana kadar) ya da yapanların
birinci dereceden akrabası.


Dahası “belki de bu şirketler
köklü rekabet gücü yüksek şirketlerdir” önermesi ile neden-sonuç ilişkisini
daha sağlam temele oturtmak adına direkt bağlantılı şirketlerin kuruluş yılları
bulundu ve bunların neredeyse tümünün siyasal İslam’ın yükselişe geçtiği ve
Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı olduğu dönem ile AKP döneminde
kurulan görece yeni firmalar olduğu tespit edildi.


Dolayısıyla bu “direkt
bağlantılı” firmalar devletten ihale almak için her iktidara gelen parti ile
bağlantı kuran her dönemin siyasi bağlantılı firmalarından değil.


Daha farklı kısmen planlı bir
durum var ortada.


Tabii AKP öncesi Türkiye
yolsuzluk ve kayırmacılık tarihinden de öğrenilmiş ve yeniden ve daha güçlü bir
biçimde üretilmiş bir mekanizmadan bahsediyoruz.


Hülasa ihalelerde kayırmacılığı
analiz edeceğim diye girdiğim yolda bununla birlikte Türkiye’de devlet-özel
sektör ilişkilerinin nasıl nitelik ve boyut değiştirdiğini de görmüş ve
göstermiş oldum.


Bunun yanı sıra kitapta ulaşılan
kayda değer somut sonuçların bazıları ise şöyle sıralanabilir:
AKP hükümetleri döneminde hem yapılan ihalelerinin
sayısında hem de kamu alımlarına ayrılan parasal kaynakların büyüklüğünde çok
ciddi artışlar gerçekleşti. Kamu ihalelerine ayrılan kaynaklardaki artışın
temel nedeni ise sözleşme bedeli onlarca milyon TL’yi bulan büyük ihalelerdeki
artışlar. Sözleşme bedeli büyüdükçe ihalelerin neredeyse yarısını AKP ile direk
siyasi bağlantıları olan 1200 firma alıyor. Buna MÜSİAD vs. gibi İslami iş
örgütlerine üye olan firmaların aldıkları pay da eklenince toplam %65’e
varmakta.
 

Kamu alımlarında kayırmacılığın boyutları özellikle
tadil yasaları ile rekabetin minimum seviyeye düşürüldüğü ihalelerde belirgin
bir şekilde ortaya çıkmaktadır. AKP ile “ direkt bağlantılı” firmalar görece
daha az rekabetçi olan ihalelerden aslan payını almaktadırlar.
Yine kamu ihalelerinde kayırmacılık özellikle inşaat
ve hizmet alımı ihalelerinde belirgin olmakla birlikte mal alımı ihalelerinde
klientalist ilişkilerin sürdürülmesi görece daha zor. Ar-Ge gerektiren yüksek
tutarlı mal alımı ihalelerinin %60’ı TÜSİAD üyesi büyük holding şirketleri ile
sözleşmeye bağlanmakta.
Bu ekonomik ilişkinin
topluma yansımaları nasıl oluyor?


Halkın yararına olduğu
yerler de var deniyor?


Toplam bütçe
gelirlerinin %85’i vergi gelirlerinden sağlandığına göre kamu ihalelerinin
parasal kaynağı vatandaşın vergileri.


Üstüne üstlük kazanan
yerine harcayandan vergi alınan bütçeyi kurumlar vergisi yerine ÖTV ve KDV’nin
sırtladığı adaletsiz bu sistemde bizler ödediğimiz vergilerin nereye
harcandığının ihalelerde rekabeti sınırlayan yasal değişlikler nedeniyle oluşan
büyük meblağlardaki kamu zararının peşine düşemiyoruz.


Bu sürecin en belirgin
mağdurları ise işçiler ve memurlar yani maaşı daha eline geçmeden kaynağında
kesilenlerle satın aldığı tırnak makasına dahi %20 ÖTV ödemek zorunda kalan halk.
LİNK : http://www.haberyuzdeyuz.com/ekonomi/halktan-alinan-vergiler-1200-akpliye-veriliyor-h24705.html