EKONOMİ & FİNANS & KALKINMA & DIŞ TİCARET & KRİPTO PARA (BITCOIN) & ÖZELLEŞTİRME

Erkin EKREM : ABD-Çin
Ticaret Savaşı ve Çin’in AB Planı


20 yıldan beri devam edegelen ABD-Çin ticaret
ihtilafı nihayet 6 Temmuz 2018’de fiilen patlak vermiştir. ABD’nin Çin’den
ithal edilecek olan 34 milyar dolar değerinde, 818 çeşit ürününe %25’lik ek
gümrük vergileri uygulanmaya başlamasıyla birlikte, Çin de misilleme olarak 34
milyar dolarlık gümrük vergileri uygulayacağını beyan etti. ABD, Çin’in
teknolojik ürünlere ek gümrük vergileri uygularken, Çin ise ABD’nin tarımsal
ürünlerine yönelik gümrük vergileri uygulayacağını duyurmuştur. Çin’in hedefi
açıkça Başkan Trump’a oy verem tarımsal bölgelerin ürünlere yönelik olmuştu.
Buna karşı ABD Tarım Bakanı Sonny Perdue, ülkesinin çiftçilerin menfaatlerini
koruyacağını beyan etmiştir.[1]


Çin tarafı ABD’nin tutumuna daha önce ifade
edildiği gibi derhal cevap vermişti. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ABD’nin DTÖ
kurallarını ihlal ettiğini ve bu güne kadar ekonomi tarihindeki en büyük
ticaret savaşını başlattığını ifade etmiştir. Sözcüye göre ABD’nin gümrük
vergileri uygulaması tipik bir ticaret zorbalığıdır, küresel tedarik ve değer
zincirlerinin güvenliğini tehdit etmektedir, küresel ekonomik toparlanma
sürecini engellemektedir, küresel piyasaların kargaşa olmasına neden
olmaktadır, dünyadaki masum çokuluslu şirketleri, ulusal sektörleri ve
tüketicilerin menfaatlerini olumsuz etkilemektedir, ABD’nin işletmelerine ve
halkın çıkarlarına zarar vermektedir.  İlk atışı Çin tarafının
yapmayacağını belirten sözcü, başka seçeneği olmadığı için, Çin’in esas ulusal
çıkarları ve halkın menfaatleri korumak için karşılık vermeye mecbur olduğunun
altını çizmiştir.[2] Çin tarafının bu ticaret savaşını
durdurmak için çok çabaladığını, ancak karşı koymayı tercih ettiklerini,[3] bir başka yolun olmadığını dile
getirmiştir. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 21 Haziran’da, Batılı büyük
şirketlerin CEO’lerini kabul ederken ABD’nin ticaret savaşına karşı sert
ifadeleri kullanmıştır. Başkan Xi Jinping, “Batı kültüründe biri size
vurduğunda diğer yanağınızı çevirirsiniz; fakat bizim kültürümüzde karşı koyup
vururuz” ifadesini kullanmıştır.[4]


Çin Hükümeti ayıca ticaret dışı alanda ABD ve
ABD şirketlerine zorluk yaratarak cevap vermeye çalışabilir. Örneğin gümrük
muayene, karantina kontrolü ve yangın denetimi gibi düzenleyici önlemleri
alabilir.[5] Çin’de faaliyet yapan Qualcomm, JP Morgan
Chase ve Micron gibi ABD kökenli şirketler zorluklarla yüzleşebilir. Çin’in
misillemesine karşı Trump Hükümeti 11 Temmuz’da, 200 milyar dolarlık Çin
menşeli ürüne %10 gümrük vergisi getireceğini belirmiştir.[6] Bu durumda 2019-2020 yılları arasında
küresel ekonomik büyüme %0.5 puan azaltabileceği söz konusudur.[7] Ticaret savaşının yaratacağı gerilim
dünya ekonomisini olumsuz etkileyeme başlamış durumdadır.[8] Uzmanlara göre, tarifelerden etkilenen
her 100 milyar dolarlık ithalat, küresel ticaretin % 0.5’ini yitirmekte ve
GSYİH büyümesinin % 0.1’ini azaltmaktadır. Çin’in 2018 yılı ekonomik büyümesine
%0.1-0.3 etkisi olacağı ve ihracat üzerindeki etkisi 1% olabileceği tahmin
edilmektedir. Küresel enflasyonu da %0.1-0.3 artış olacaktır.[9]  Trump Hükümeti Çin’in tavrına göre
üçüncü aşamada 500 milyar dolarlık Çin mallarına vergi uygulanacağını da
belirtmektedir. ABD’nin başlattığı ticaret savaşına karşı Çin’in misillemesi
fazla etkisi olmayabilir ve Çin’in daha fazla zararlı çıkacağı görüşleri dikkat
çekmektedir.[10]


Bu gelişmelerin daha da şiddetleneceği görüşü
hâkimdir.[11]  En kötü senaryo ise kapsamlı bir
ticaret savaşı ABD, Çin ve AB’nin ekonomik büyüme hızını % 3-4 azaltabilir. Bu
gelişmeler Çin’in ekonomik büyüme hızını %6’nın aşağına çekerse Çin’de birçok
şirketlerin kapanması ve işsizliğin çoğalmasına sebep olacak, neticede
toplumsal ve siyasal sorunları da yaratabilir. Trump Hükümetinin Çin’e
uyguladığı gümrük vergileri tarifesinin yaratığı tehditler, 1989 yılından
buyana Çin lideri için eşi benzeri olmayan zorluklarla yüz yüze bırakmıştır.
Çin bu ticaret savaşına cevap verirse de vermezse de zararlı çıkacaktır.
1960-1991 yıllarında ABD-Japonya arasında yedi defa yaşanan ticaret ihtilaflarına
karşı Tokyo Hükümeti bazı taviz vermekle kurtulmaya çalışmış, ancak Japonya’nın
ABD’ye yönelik ticaret çıkarları zarara uğramıştı. Bu nedenler iki ülke
arasındaki ticaret savaşı uzun süreli olursa Çin daha fazla zarar görecektir.
Trump Hükümetinin Çin’e yönelik başlattığı ek gümrük vergi uygulaması, 1930
yıllarda ABD’nin çıkardığı Smoot-Hawley Tarife Yasası’ndan buyana en büyük
tarife eylemidir. Ancak ABD’nin ticareti de bu yasadan etkilemiş ve ekonomik
depresyonu ağırlaştırmıştır.[12]


Başkan Obama döneminde ABD’nin Çin’in ekonomik
ve ticari yayılma gücüne ve kuralları belirleyici konumunu engellemek için TPP
(Trans Pacific
Partnership
) ve TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) adında
iki projesi vardı. Çin tarafı kendisinin yer alamadığı bu iki projeden endişe
duyuyordu ve karşıt olarak RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) projesini
ortaya koyarak bölge ülkelerinden destek almaya çalışmıştı. Ancak Trump
Hükümeti daha iktidara gelir gelmez bu projeyi iptal etmişti. Başkan Trump
kendi bildiği üslupla Çin’e karşı ticaret savaşını tercih etmiştir.


Trump Hükümetinin endişesi, Çin’in ABD dâhil
gelişmiş ülkelerden teknoloji çalmak ve Çin’de faaliyet sürdüren yabancı
şirketleri zorla teknolojisini Çin’e teslim etmeye mecbur etmeleridir. Bu
teknoloji ile üretilen ürünlerin tekrar ABD pazarına ve dünya pazarına girmesi
durumunda ABD’ye zarar verdiği kanaatindedir. Bu teknoloji üzerinde
geliştirerek robotik, biyoteknoloji ve yapay zekâ gibi alanlarda teknolojik
öncülüğü sağlaması ile ABD’nin bu alanlardaki liderlik konumunu aşınlandıracağı
görüşündedir. Özellikle Çin’in 2015 yılında ortaya koyduğu “Made in China
2025
” projesini hedefe almıştır.  Söz konusu proje, Çin’in
ileri teknolojiyi geliştirme ve üzerinde “üretim güç” olma stratejisine yönelik
ilk on yıllık programıdır.


ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı sadece iki
ülkenin çıkarları etkilemekle kalmıyor, aynı zaman dünyanın birinci ve ikinci
ekonomik güçleri arasındaki bu gerilim dünya ekonomisi ile ticaretine de zarar
vermektedir. Bu gelişmelere karşı mevcut güçler kendi aralarında yeni
ittifakları da oluşturabilirler, ekonomik ve ticari gerilimler uluslararası
siyasî ve güvenlik alanlarını da etkileyebilir. Üstelik sadece ticari ve
ekonomik sahada kalmayabilecektir.[13]


ABD-Çin arasındaki ticari savaşı kimisi Afyon
Savaşı dönemine benzetmiş,[14] kimisi de iki dünya savaşı dönemine
benzetmiştir.[15] İnsani hatalar (yanlış durum tespiti ve
yanlış uygulamalar) ağırlıklı olan bu tür görüşler, ABD-Çin arasında savaş
yaşanabileceği hatırlatmakta ve Çin’in mağlubiyete uğrayacağını ima etmektedir.
Bugün de iki ülke arasındaki ticari savaşın doğru yönetilmemesi halinde tarihî
hataların tekrar yapılmasının ihtimali yüksektir.


Söz konusu ticari savaşın ABD’nin iç siyaset
ve toplumsal sorunlarını olumsuz etkileyeceği de söz konusu olduğu görüşler de
vardır.[16] Üstelik ABD’nin oluşturduğu uluslararası
sistem ve düzenin de kendisi tarafından yıkılmaya çalışıldığı tespitleri de
vardır.[17]


ABD’nin Çin’e yönelik ticari savaşı Çin
milliyetçiliğini de yükseltebilir.[18] Çin 40 yıllık çabalarıyla dünyanın
birinci ticari gücü ve ikinci ekonomi ülkesi konumuna yükselmiştir. Çin askerî
modernizasyonu da bu ekonomik güç ile ilerletmektedir. Her tür yöntemle elde
ettiği ileri teknolojisi Çin’in bu güçlerini pekiştirmektedir. Made in China
2025
projesi de Çin’i en büyük teknoloji ülkesi konumuna getireceği
kanaatindedir. Çin artık yüksek teknolojiyi elde etmeyi üç aşamada tamamlandığı
görüşündedir: ileri teknoloji sahi ülkelerin peşinde koşma, bu ülkelerle başa
baş koşma ve ileri teknoloji alanında önde koşma sürecini tamamlamıştır. Ancak
teknoloji sahasında önemli isimler Çin’in sahip olduğu ileri teknolojik ürünler
aslında bir başkasının teknolojisinin taklididir, Çin’in kendisine ait yeni
teknoloji ve teknoloji ürünleri üretmesine zaman vardır ve çabalaması
gerekmektedir.[19] Bazıları Çin’in en önemli olan
teknolojiyi ele geçirmeden büyük ülke sayılmayacağı görüşündedir.[20] Yani Çin’deki herkes başarı sarhoşluğun
içinde değildir. Trump Hükümeti de bu alanda Çin’i dizginlemek ve ABD’den
teknolojiyi çalmasını önlemek niyetindedir.


Çin’in başarısı ile birlikte Başkan Xi
Jinping’in ortaya koyduğu “Çin Rüyası” (Çin ulusunun yeniden büyük
canlandırılma) ve dünyanın en büyük güç olmasının üç aşamalı stratejik planı
(2020, 2035 ve 2050)[21] Çinlileri heyecanlandırmakla birlikte
Çin’in hegemonya güç olma niyetini de belirlemiştir. Bu konuda toplumu
hazırlamak için birçok belgesel filimler yapılmış ve kitaplar yazılmıştır. Çin,
söz konusu 4. Sanayinin öncülüğünü ele geçirmek için büyük yatırımları
sağlamaktadır. Neticede 1. (İngiltere) ve 3. ile 4. (ABD) sanayi öncüleri birer
hegemonya gücü tesis etmişti. Çin’in yapay akıl alanındaki başarısı ABD’nin
mevcut hegemonyasına meydan okuma anlamına gelmektedir. Son dönemlerde büyük
Çin’i teşvik etmek için rağbet gören belgesel Amazing China da Çin
toplumunu coşturmaya yetmiş ve ABD çökecek, yerini Çin alacak gibi düşünceler
Çin milliyetçiliğini yükseltmiştir. Çin’deki bu gelişmeler toplumun ABD karşıtı
görüşünü de yaratmaktadır. Yani Çin’in “cin olmadan adam çarpma” tutumu, mevcut
hegemonya güç olan ABD’nin konumuna meydan okuma izlenimini bırakmaktadır.


ABD’ye karşı Avrupa ülkelerle ittifak
oluşturması Çin için etkili bir plan olabilir. ABD-Çin ticaret savaşı müzakere
heyeti başkanı ve Çin Başbakan yardımcısı Liu He ile Çin Dışişleri Bakanı Wang
Yi, ABD’nin ticari savaşına karşı Brüksel ve Berlin’de yapılan görüşmelerinde
Avrupa ülkelerle stratejik ittifakın oluşturmasını istemiştir. Diğer bir teklif
ise Çin’in Avrupa ülkelerle DTÖ ortamında ABD’ye karşı müşterek hareket
etmesidir. Bunların karşılığı ise Avrupa ülkeleri için Çin pazarını daha fazla
açması ve Çin şirketlerin Avrupa ülkelerine daha fazla yatırım yapmasıdır.
Çin’in bu girişimleri bütün Avrupa ülkelerinden ortak cevap alması zor
gözüküyor. [22]  IMF başkanı Christine Lagarde de
Avrupa’nın ABD-Çin ticari savaşına iştirak etmesinin gereği olmadığı ve aksine
bu ticari savaşı Avrupa için bir oyun kardı yarattığını belirtmiştir.[23] Ancak Çin tarafı Avrupa ülkelerinin
Çin’in sırtından vurmasını istememektedir.[24]


25 Haziran’da Çin-AB Yüksek Düzey Ekonomik ve
Ticari Diyaloğu Pekin’de yapılmıştır. Bu diyalogda Çin-AB kapsamlı stratejik
ortaklık ilişkilerinin güçlendirilmesi, Çin-AB tek taraflılık ve korumacılığa
karşı birlikte çalışması, çok taraflı ticaret sistemini desteklemesi için
olumlu sinyalleri verdiği ileri sürülmektedir.[25] 7 Temmuz’da Çin Başbakanı Li Keqaing
VIII. Çin-Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri liderler toplantısı[26] vesilesiyle Bulgaristan’ı ve ardından
Almanya’yı ziyaret etmiştir. Bu ziyaret esnasında Avrupa ülkelerle karşılıklı
çıkarları sağlayan ittifakın önemi vurgulanmıştır. 16-17 Temmuz’da VII.
Çin-Avrupa Zirvesi Pekin’de düzenlenecek ve bu zirvede iki tarafın ABD karşıtı
ittifaklar görüşülecektir. Eğer Çin-AB ticari ittifakı gerçekleşirse Çin-ABD
ticari ilişkilerini derinden etkileyebilir.[27] Bu durum Çin’in ABD’ye karşı etkin bir
sonuç alabileceğine yardımcı olur. Ancak Çin-AB ticaret ilişkilerinde birçok
sorun vardır. Çin, ABD ile ticari sorununu çözemezken, AB ülkelere ne derece
taviz vermekle ittifak kurmasını gerçekleştirebilir? Batı değerleri Çin
üzerindeki etkisi olacak mı?[28] Başta Almanya olmak üzere AB ülkelerin
Çin pazarının daha fazla açılması talebini nasıl karşılanır?[29] Bu cevaplar olumlu olduğu halde ABD
karşıtı Çin-AB ittifakı ancak kurulabilir.


AB ülkeleri ile ittifak kurma dışında Çin’in
diğer bir beklentisi ise ABD’nin 6 Kasım 2018’de yapılacak Kongre ara
seçimleridir. Bu seçimde Cumhuriyetçiler çoğunluğu kazanamadığı takdirde Çin’in
daha aktif bir şekilde Başkan Trump’ın başlattığı ticari savaşına karşı
koyacaktır. Diğer yandan Pekin Hükümeti kendisini serbest ticaretin ve
küreselleşmenin savunucusu olarak konumlandırmakta ve uluslararası toplumdan
destek almayı planlamaktadır.[30] Bir sosyalist ülkesinin kapitalist düzeni
savunması ironik bir durum olması dışında Çin’in küresel bir güç olmadığı halde
küresel sorunlara çözüm getirmesi de kolay görünmüyor.


İki ülke arasındaki ticari savaşın her iki
ülkeye zarar vermekte ve birçok ülkenin de nasibini alacağı için sorunun masada
çözümlenmesi elzem görünmektedir. Ancak yükselen Çin’in kendi konumunun başta
ABD ve uluslararası toplum tarafından kabul edilmesini istemektedir. Bu da
mevcut hegemonya gücü ve onun oluşturduğu uluslararası sitem ve dünya düzeni
ile yeni yükselen güç arasındaki güç mücadelesini yaratabilir.


Kaynakça


[1] Berkeley Lovelace Jr., Ag Secretary Perdue on Trump’s message to
farmers: You won’t suffer in a trade fight with China, CNBC News,
28 June 2018, 9:26 AM ET. https://www.cnbc.com/2018/06/28/ag-secretary-perdue-you-wont-suffer-in-any-trade-fight-with-china.html


[2]务部新闻办公室, <务部新闻发言人就美国对340亿美元中国产品加征关税发表谈话>, 《中华人民共和国商务部》, 20180706 12:05. http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ag/201807/20180702763232.shtml


[3] <评: 中国尽力了, 们将回敬美国的施压>, 环球时报》  20180704 20:18. http://opinion.huanqiu.com/editorial/2018-07/12416824.html


[4] Lingling Wei and  Yoko Kubota, “China’s Xi Tells CEOs He’ll
Strike Back at U.S.”, Wall Street Journal, June 25, 2018 11:42 a.m. ET. https://www.wsj.com/articles/chinas-xi-tells-ceos-hell-strike-back-at-u-s-1529941334


[5] Danielle Paquette, “U.S. companies in China think the government
is already messing with them”, The Washington Post, July 4, 2018. https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/us-companies-in-china-think-the-government-is-already-messing-with-them/2018/07/04/565a333a-7ebf-11e8-b9f0-61b08cdd0ea1_story.html?noredirect=on&utm_term=.7110c7f1c1ba


[6] Tony Munroe and Eric Beech, “China vows to hit back over U.S.
proposal for fresh tariffs”, Reuters, July 11, 2018 / 10:46 AM. https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china/u-s-ramps-up-trade-row-with-china-threatens-new-tariffs-idUSKBN1K1074?feedType=RSS&


[7] Joe Mcdonald, Paul Wiseman and Darlene Superville, “US-China
trade battle kicks off; markets take it in stride”, AP,  July 06,
2018. https://www.apnews.com/e319be1a6c324445b00fccaf8a29f903/US-China-trade-battle-kicks-off;-markets-take-it-in-stride


[8] Tom Miles, “WTO sees signs of trade tensions starting to affect
global economy”, Reuters,
July 4, 2018 / 6:17 PM. https://www.reuters.com/article/us-britain-poison-kremlin/kremlin-says-offered-britain-salisbury-attack-help-was-rebuffed-idUSKBN1JV120


[9] Marius Zaharia, “How trade war with U.S. can hurt growth in China
and beyond”, Reuters,
July 6, 2018 / 7:35 AM. https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-economics-explainer/how-trade-war-with-u-s-can-hurt-growth-in-china-and-beyond-idUSKBN1JV37K


[10]林琦、李文科, <焦点:中美贸易战加码 中国再现股汇双杀但冲击力减弱>, 《路透社》中文, 2018711 / 下午511. https://cn.reuters.com/article/china-us-trade-war-fx-stx-0711-idCNKBS1K112E


[11] Ana Swanson, “Trump’s Trade War Against China Is Officially
Underway”, The
New York Times
, July 5, 2018. https://www.nytimes.com/2018/07/05/business/china-us-trade-war-trump-tariffs.html?_ga=2.173291235.1131382455.1530880677-2108006387.1450908274
  


[12] Bob Davis and Lingling Wei, “U.S., China Dig In for Long Trade
Fight as Tariffs Take Effect”, Wall Street Journal, July 6, 2018 3:34 a.m. ET. https://www.wsj.com/articles/u-s-china-prepare-for-trade-battle-1530824054


[13]梁国勇, <中美贸易战走向的四个关键维度>, 《金融時報》中文网, 201854 06:48. http://www.ftchinese.com/story/001077410?full=y&archive


[14] <觀察:從鴉片戰爭到中美貿易持久戰>,BBC中文》2018 5 24. https://www.bbc.com/zhongwen/trad/world-44241451


[15]赵灵敏, <百年前贸易战最终导致战争,今天我们如何避免>, 《金融時報》中文网, 2018711 06:07.  http://www.ftchinese.com/story/001078411?adchannelID=&full=y


[16] 方星海, <特朗普打贸易战的民意基础从何而来>, 《中國網》, 20180709. http://www.china.com.cn/opinion/think/2018-07/09/content_55756968.htm


[17]  Ken Moak, “America’s self-defeating quest for global
supremacy”, Asia
Times
, July 10, 2018, 9:20 PM (UTC+8).
http://www.atimes.com/americas-self-defeating-quest-for-global-supremacy/


[18] Deb Riechmann and Matthew Pennington, “Analysis: Trade rocks
already unstable US-China relations”, AP, July 07, 2018. https://apnews.com/01d1b9293c734d91be96318a493931ab/Analysis:-Trade-rocks-already-unstable-US-China-relations


[19]亚东, <除了那些核心技术,我们还缺什么?>,《科技日报》20180622 10:05:43. http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/2018-06/22/content_683428.shtml


[20]诗瑶, <把关键核心技术掌握在自己手中>, 《人民日报》20180625   20 . http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2018-06/25/nw.D110000renmrb_20180625_2-20.htm


[21]张欣, <「一词之变」的深刻内涵与强大力量>, 《瞭望》新闻周刊2017 43, 34-35. 陳柏廷, <習強軍目標 2050建成世界一流軍隊>,《旺報》, 20171023 04:10. http://www.chinatimes.com/newspapers/20171023000558-260301


[22] Robin Emmott and Noah Barkin, “Exclusive: China presses Europe
for anti-U.S. alliance on trade”, Reuters, July 3, 2018 / 9:03 PM. https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-eu-exclusive/exclusive-china-presses-europe-for-anti-u-s-alliance-on-trade-idUSKBN1JT1KT


[23] “EU has ‘card to play’ in trade war: IMF”, AFP,
8 July, 2018. https://www.afp.com/en/news/23/eu-has-card-play-trade-war-imf-doc-17d1ay1


[24] Keegan Elmer, “China fears Europe will ‘stab it in the back’ as
trade conflict with US escalates, Foreign minister Wang Yi issues plea amid
fear that Brussels will leave Beijing isolated by striking its own deal with US
over tariffs”, South
China Morning Post
, 06 July, 2018, 2:32pm


https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2154058/china-fears-europe-will-stab-it-back-trade-conflict-us


[25] <第七次中欧经贸高层对话25日召开 中欧将携手反对保护主义>, 《第一财经》20180622. 15:31:00. https://www.yicai.com/news/5433699.html


[26]李克, <在第八届中国东欧国家经贸论坛上的致辞 (201877日,索非)>, 《人民日报》 20180708   03 . http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2018-07/08/nw.D110000renmrb_20180708_7-03.htm


[27]莉雅, < 中欧重组贸易联盟 专家:长远来看对中美贸易影响深远 >,  VOA New中文, 2018710 09:45. https://www.voachinese.com/a/china-eu-us-trade-dispute-20180709/4476017.html


[28] Stefan Kornelius, “Trump schwingt die Abrissbirne”, Süddeutsche
Zeitung
, 6. Juli 2018, 14:03 Uhr. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/trump-china-strafzoelle-kommentar-1.4043705General-Anzeiger Bonn, 6. Juli 2018, http://www.general-anzeiger-bonn.de/news/wirtschaft/ueberregional/Auch-China-ist-schuld-article3895433.htmlBerliner
Zeitung
, 6. Juli 2018, 16:36 Uhr.
https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft/kommentar-zum-handelskrieg-alle-zeichen-stehen-auf-eskalation-30920648#


[29] Jetzt teilen, “Deutsche Wirtschaft: China soll sich öffnen und
uns gleichbehandeln”, Handelsblatt, 8 Juli, 2018- 14:46 Uhr. https://www.handelsblatt.com/wirtschaft-handel-und-finanzen-deutsche-wirtschaft-china-soll-sich-oeffnen-und-uns-gleichbehandeln/22779112.html?ticket=ST-264463-IVgvsgVrs03csH3p6jlL-ap3


[30] Orange Wang and Zhou Xin, “How China plans to push back against
Donald Trump in ‘economic cold war’”, South China Morning Post, 11 July, 2018, 9:00pm. https://www.scmp.com/news/china/economy/article/2154699/how-china-plans-push-back-against-donald-trump-economic-cold-war