TAVSİYELER (KİTAP – DERGİ – FİLM – SOSYAL MEDYA – BELGESEL – DİZİ – SİTE – PROGRAM – OYUN – ŞARKI – EĞİTİM – SAĞLIK)


KPSS
Eğitim Bilimleri Görüntülü DVD Eğitim Seti – Tek Link
Set İçeriği: 

ÖĞRETİM STRATEJİLERİ
– Öğretim Stratejileri, Yöntemleri,
Teknikleri ve Yaklaşımları

– Öğretim İlke ve Stratejileri

– Öğretim İlkeleri

– Öğretimde Strateji, Yöntem ve Teknik İlişkisi

– Öğretim Stratejileri

– Öğretim Teknikleri

– Öğrenme Öğretme Modelleri

– Öğretmen Nitelikleri

– Öğretim Araç – Gereçleri

– Sınıf Yöntemi Kavramı

– Verimli Ders Çalışma

– Gelişim Psikolojisi

– Gelişime Giriş

– Gelişimle İlgili Temel Kavramlar

– Fiziksel ve Psikomotor Gelişim

– Zihinsel Gelişim

– Bilişsel Gelişim

– Kişilik Gelişimi

– Psikososyal Gelişim

– Ahlak (TÖREL) Gelişimi
ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ 

– Öğrenme Psikolojisi

– Öğrenme Psikolojisine Giriş

– Öğrenme Psikolojisi ile ilgili Temel Kavramlar

– Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler

– Öğrenme Kuramlarına Genel Bakış

– Davranışçı Kuram

– Klasik (Tepkisel) Şartlanma (Ya Da Koşullanma)

– Edimsel (OPERANT) Şartlanma (Koşullanma)

– Klasik Şartlanma ve Edimsel Şartlanma Arasındaki Farklar

– Öğrenilmiş Çaresizlik ve Kendini Doğrulayan Kehanet

– Bitişiklik (Yakınlık ) Kuramları Watson ve Guthrie

– Davranışçı Kuramların Öğretim İlkeleri

– Sosyal Öğrenmeci Kuram

– Sosyal Öğrenme Kuramının Temel Kavramları

– Sosyal Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler

– Sosyal Öğrenme Süreçleri

– Gestalt Kuramı

– Gestalt Kuramında Algılama

– İçgörüsel (Kavrama Yoluyla) Öğrenme

– Gizil (ÖRTÜK) Öğrenme

– Üretici (Yaratıcı) Düşünme

– Bilgiyi İşleme Kuramı

– Bilgiyi İşleme Kuramının Temel Kavramları

– Bilgiyi İşleme

– Geri Getirme ve Unutma Yürütücü Kontrol

– İnsancıl (Hümanist) Kuram

– Benlik Kavramı (Algısı)

– Maslow’un Temel Gereksinimleri (İhtiyaçlar) Hiyerarşisi

– İnsancıl (Hümanist) Kuramın Öğretim İlkeleri

– Yapılandırmacı (Oluşturmacı) Kuram

– Yapılandırmacı Kuramın Özellikleri

– Yapılandırmacı Öğrenme Faaliyetlerinin Beş Aşaması
REHBERLİK 

– Rehberlik

– Çağdaş Eğitim Anlayışına Göre Eğitim ve Öğrenci Kişilik Hizmetleri

– Çağdaş Anlayışa Göre Eğitimin Amaçları

– Çağdaş Eğim Anlayışına Göre Okullarda Verilen Hizmetler

– Öğrenci Kişilik Hizmetleri

– Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Amacı

– Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Kapsamı

– Rehberliğe Giriş

– Rehberliğin Tanımı

– Rehberliğin Amacı

– Rehberliğin İlkeleri

– Rehberlik Çalışmalarının Kısa Tarihçesi

– Başlıca Rehberlik Türleri

– Rehberlik Türleri

– Hizmet Alanlarına Göre Rehberlik

– Öğretim Basamaklarına Göre Rehberlik

– Program Alanlarına Göre Rehberlik

– Hizmetin Verildiği Birey Sayısına Göre Rehberlik

– Temel İşlevlerine Göre Rehberlik

– Okulda Rehberlik Hizmetleri

– Okullarda Rehberlik Hizmet Alanlarının Sınıflandırılması

– Doğrudan Öğrenciye Dönük Hizmet Alanları

– Ülkemizde Rehberlik Hizmetleri Örgütü

– Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Örgütü

– Rehberlik Hizmetleri Merkez Teşkilatı Örgütlenmesi

– Rehberlik Hizmetleri İl ve İlçe Örgütlenmesi
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

– Ölçme ve Değerlendirme ile İlgili
Temel Kavramlar

– Ölçme ve Türleri

– Ölçüt ve Türleri

– Değerlendirme

– Amacına Göre Değerlendirme Türleri

– Ölçüte Göre Değerlendirme Türleri

– Ölçek ve Türleri

– Ölçmede Hata

– Ölçme Araçlarında Aranan Nitelikler

– Güvenilirlik

– Geçerlik

– Test Hazırlama Süreci

– Biliçsel Alanda Davranışların Ölçülmesi

– Duyuşsal Alanda Davranışların Ölçülmesi

– Deninişsel Alandaki Davranışların Ölçülmesi

– Ölçme Sonuçları Üzerinde İstatistiksel İşlemler

– Test İstatistikleri

– Madde İstatistikleri

– Madde İstatistiklerinde Hesaplanan Test İstatistikleri

– Dağılımların Yorumlanması

– Dağılımlar

– Standart Puanlar

– Sınav Sonuçlarının Nota Çevrilmesi

– Korelasyon

– Değişken
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 

– Gelişime Giriş

– Gelişimle İlgili Temel Kavramlar

– Fiziksel ve Psikomotor Gelişim

– Zihinsel ( Bilişssel Gelişim)

– Dil Gelişimi

– Kişilik ( Psikososyal) Gelişimi

– Ahlak (Törel) Gelişimi
turbobit linkleri 

http://turbobit.net/lz7rviy1gduo/KpssEgtmBlmlr….part01.rar.html

http://turbobit.net/xowlqqycek7z/KpssEgtmBlmlr….part02.rar.html

http://turbobit.net/q8d696b1qtbu/KpssEgtmBlmlr….part03.rar.html

http://turbobit.net/m7ls4j1lrrer/KpssEgtmBlmlr….part04.rar.html

http://turbobit.net/df4x7lj8qbun/KpssEgtmBlmlr….part05.rar.html

http://turbobit.net/f35v25ecynu7/KpssEgtmBlmlr….part06.rar.html

http://turbobit.net/0dvbm96m020x/KpssEgtmBlmlr….part07.rar.html

http://turbobit.net/88f2kaznr48u/KpssEgtmBlmlr….part08.rar.html

http://turbobit.net/d2ybro500llo/KpssEgtmBlmlr….part09.rar.html

http://turbobit.net/cizx5vld7csn/KpssEgtmBlmlr….part10.rar.html

http://turbobit.net/e6sy71i1kutw/KpssEgtmBlmlr….part11.rar.html

http://turbobit.net/0b6t9xic2x83/KpssEgtmBlmlr….part12.rar.html

http://turbobit.net/8ii7v1h7vn89/KpssEgtmBlmlr….part13.rar.html
Tek Link 

turbobit
LİNK : http://turbobit.net/wdnt4swh4s6s/KpssEgtmBlmlr.WT.rar.html 

Rar Şifre : www.warezturkey.net