Yunanistan 65 Türk okulunu kapattı !!!! 

ROİSDER’den
yapılan açıklamaya göre, Yunanistan’ın, Batı Trakya’da, öğrenci yetersizliği
bahanesiyle kapattığı Türk azınlık ilkokulu sayısı 65’e ulaştı.


Rodos, İstanköy ve Oniki Ada Türkleri Kültür ve
Dayanışma Derneği (ROİSDER) Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Batı Trakya bölgesinde
Türk azınlık okullarının kapatılmasına ilişkin, “Yunanistan’ın, Batı
Trakya’da, öğrenci yetersizliği gerekçesiyle kapattığı Türk azınlık ilkokulu
sayısı 65’e ulaşmıştır. Yunanistan giderek asimilasyonun bir parçası olarak
Batı Trakya Türklerinin eğitim hakkını sınırlıyor, Rodos ve İstanköy
Türklerinin eğitim ve öğretim hakkını hiç vermiyor.” ifadelerini kullandı.


ROİSDER’den yapılan yazılı açıklamada, Kaymakçı,
Yunanistan Eğitim Bakanlığı tarafından Batı Trakya’da öğrenci sayısının
yetersiz olması gerekçe gösterilerek 5 Türk azınlık okulunun da kapatılmasına
tepki gösterdi.


Yunanistan Resmi Gazetesi’nin 31 Temmuz tarihli
sayısında yayımlanan kararla, Rodop’ta Büyük Doğanca, Bulduklu, Melikli ve
Dündarlı köylerindeki azınlık ilkokulları ve İskeçe’de Zeynelli köyü azınlık
ilkokulunun faaliyetlerinin 2019-2020 eğitim yılından itibaren geçici olarak
durdurulduğunu anımsatan Kaymakçı, şu ifadeleri kullandı:


“Bu şekilde Yunanistan’ın, Batı Trakya’da,
öğrenci yetersizliği gerekçesiyle kapattığı Türk azınlık ilkokulu sayısı 65’e
ulaşmıştır. Yunanistan, bu kararıyla kendi mevzuatına da uymamaktadır.
Yunanistan’daki mevzuata göre, bir azınlık okulu kapatılırken o okulun encümen
heyetinin rızasının alınması gerekmektedir. Üstelik bu işlem herhangi bir plan
dahilinde yapılmadığından, eğitime de nitelik bakımından bir katkı sağlamaktan
uzaktır.”


“TÜRKLER DİN
DERSLERİNDEN MUAF”


Türkiye’nin, az sayıda öğrenci olsa bile Rum kökenli
Türk vatandaşlarının çocuklarının eğitim ve öğretim hakları için okul
açılmasını insanlık hakkı gördüğüne dikkati çeken Kaymakçı, “Yunanistan
giderek asimilasyonun bir parçası olarak, Batı Trakya Türklerinin eğitim
hakkını sınırlıyor, Rodos ve İstanköy Türklerinin eğitim-öğretim hakkını hiç
vermiyor.” değerlendirmesinde bulundu.


Kaymakçı, Rodos ve İstanköy adalarında çift dillilik
temelinde eğitim Türkçe eğitim ve öğretim veren okul bulunmadığının altını
çizdi.


Yunanistan’ın kültürel asimilasyon politikaları
izlediğine vurgu yapan Kaymakçı şunları kaydetti:


“Aslında Rodos ve İstanköy adalarının 1947
yılında Yunanistan’a verilmesinden önce yalnız Rodos’ta 10 Türk okulu vardı. Bu
tarihten 1972 yılına değin Rodos ve İstanköy’deki okullarda çift dillilik
temelinde Türkçe eğitim-öğrenim yapılmıştı ancak Rodos ve İstanköy’de çift
dillilik temelinde Türkçe eğitim-öğrenim veren okullar zamanla kapatılmıştı.
Son olarak Rodos’ta Türkçe öğrenim veren okullardan biri olan Süleymaniye
Medresesi’nin adı, 1972 yılında ‘Rodos 13. Şehir İlkokulu’ olarak değiştirilmiş
ve o tarihten itibaren ise Türkçe öğrenme tamamen yasaklanmıştı. Okullarda
görev yapan Türk öğretmenler ise zorunlu olarak emekli edilmişlerdi. Günümüzde
Rodos ve İstanköy’de yaşayan Türkler, Yunan devlet okullarına gidiyor, ancak
din derslerinden muaf tutuluyorlar. Devlet okullarında eğitim gören Türk
çocukları, bugün Türkçeyi çok az derecede konuşabiliyorlar. Kültürel
asimilasyon bu şekilde hızlandırılmaktadır.”


Kaymakçı, Yunanistan’ı başta kendi anayasası olmak
üzere Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve İş birliği Teşkilatı
ve Birleşmiş Milletler’in azınlıklara sağladığı kültürel hakları yerine
getirmeye ve Rodos ile İstanköy’de yaşayan Türkler için çift dillilik temelinde
Türkçe eğitim ve öğrenim veren okulların yeniden açmaya davet etti.


OKULLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ


Yunanistan’da, 2011’de eğitim alanındaki giderler
azaltılarak daha iyi bir eğitim sağlanmasına yönelik yapılması kararlaştırılan
“okulların birleştirilmesi” uygulaması kapsamında, ülke çapındaki
okul sayısı 1933’ten 877’ye indirilmiş, bu çerçevede de öğrenci sayısı az olan
Batı Trakya’da ilk olarak 14 azınlık okulu kapatılmıştı.


Devam eden uygulama kapsamında, yeni eğitim yılı
başında öğrenci sayısı 9’un altına düşen ilkokulların faaliyetleri geçici
olarak durduruluyor. Kapanan okullardaki az sayıdaki öğrenciler bölgedeki en
yakın okullara kaydırılıyor.