GENÇLER, Türkiye’ de adet haline gelmiş
göstermelik işlerden kaçının.
Sırf üniversite bitirdi desinler diye,
ananız babanız Amerika’da mastır yaptı diye öğünebilsin diye yükseköğrenime
gitmeyin..
 

Sonunda ancak kendinizi kandırırsınız.
Temel gayeleriniz, kendinizin ufak
çıkarları ötesinde, kendiniz dışında, bu ülke, bu ulus, Türk dünyası, Avrasya,
insanlık için olsun.
Yüksek hedefleriniz için çalışın. 

O zaman, kendi durumunuz da
kendiliğinden düzelecektir. Maddiyat ve maneviyatı dengeleyin. Formülünüz
‘bilim’ + ‘gönül’dür. Bu iki kanadın biri eksik olursa ne kendinize ne de
insanlığa hayrınız dokunur.
Gündelik siyaset, çıkar grupları,
dışarıdan güdümlü gizli veya açık ‘cemiyet’lerden uzak durun.
Atatürk’ün dediklerini bol bol okuyun,
onları işte bu günler için demiş, yazmış. Türkiye’nin şerefli, refahlı,
itibarlı ve bağımsız geleceği için Atatürk yolumuzu çizmiştir.
 

Dış ülkelerden, onların yerli
kuyruklarından medet ummayın. Gayeleri bize yardımcı olmak değil, Türk adını
tarihten silmektir.
Dünyanın neresinde olursanız olun,
kimliğinizi, Türk dilini, Türk tarih ve kültür bilincini, binlerce yıllık
geleneğini kaybetmeyin. Dış ülkelerde ne kadar kimliğinizi korursanız
yabancılar da size o kadar itibar edecektir.
Başkasını taklit etmeyin. 

Kendi yolunuzu çizip azimle yürüyün. O
zaman herkes sonradan sizi taklit edecektir. Eğitimde önce bir meslek, gerçek
bir beceri, bir altın bilezik sahibi olmaya bakın. Ne yaparsanız yapın en
iyisini yapın.
Siyasetçinin bilimcinin en kötüsü
olunacağına tamircinin parmakla gösterilen en iyisi olmak yeğdir.
Bulabilirseniz Türk okuluna, eğitimin Türkçe verildiği okullara gidin.
 

Konulara merak sarın, not için
çalışmayın. O meslekte yararlı olacak bir yabancı dili öğrenin. Bülbül gibi
konuşup yabancıdan ayırt edilemez hale gelmek hiç şart değil.
Unutmayın ki Türk olmak bir kafa gönül
isidir.
 

Türk kültürüyle, diliyle, ata sevgisiyle
Türk’tür.
Soy sop meselesi karıştırarak, o her
şeyimizi borçlu olduğumuz şerefli atalarımızı karalamaya çalışan iç düşmanların
kitaplarına, yaygaralarına kulak asmayın. Kültür genleri, ırk genlerinden daha
önemlidir. Vatani, milleti için her türlü fedakarlığa hazır bir taban
gerekiyor. Bu taban son elli yılda hayli eritilmiş, kafası, gönlü
karıştırılmış, birbirine düşen kesimler, dışa bağımlı sahte aydınlar, içinde
vatanının geleceğini düşünmeyen, daha da acısı vurdum-duymazlaşmış kalabalıklar
oluşturulmuştur.
 

Bu durumda gerçek bir önder çıkabilse
bile başarılı olma şansı pek azdır. Simdi yapılacak iş hızla bu toplumun
yeniden kaynaşmasına, bilinçleşmesine, vatanını, milletini kendisinden önce
düşünen insanların çoğalmasına önayak olmaktır.
Türkiye’yi tekrar Kuvayi – i Milliye
ruhu, Atatürk ruhu kurtaracaktır.