Ümit Zileli : Muamelat ve Ukubat !!!..
Bir haftalık izin sonrası bilgisayarın başına
oturdum; bir de ne göreyim, yıllardır sözü edilen şeriat eğitimine tam yol hız
verilmiş!..


2017-2018 eğitim yılı müfredatının açıklanmasına
şunun şurasında sayılı günler kala, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel
Müdürlüğü “güncellenen” öğretim programlarının bir kısmını yayınladı…


Sözüm ona seçmeli dersler olan “Temel Dini
Bilgiler” ile “Hz. Muhammed’in Hayatı” derslerinde yapılan değişiklikler
açıklandı…


Temel dini Bilgiler dersine bakın neler eklendi:


-İslam ve Sosyal Hayat, İslam ve Hukuk, İslam’da
Sufilerin Rolü, İnsanın Yaradılış Amacı: İbadet.


Üstelik eklenen bu üniteler ZORUNLU SEÇMELİ!..


Hadi canım, böyle saçmalık olur mu diyeceksiniz…


İşin içine “cingözlük” girince tam da öyle oldu;
seçmeli dersler kampanyaya dönüştürülerek Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Cuma
hutbelerine konu oldu; 18 Şubat’ta yayımlanan hutbede öğrencilerin bu dersleri
seçmeye teşvik edilmesi istenmişti!..


Ayrıca şu ünlü “Mahalle baskısı” da tüm
ağırlığıyla gündeme alındı; “çocuğunu ya göndereceksin, ya göndereceksin”
devreye sokuldu, iyi mi!..


Hz. Muhammed’in hayatı dersinde ise yeni
müfredatla birlikte “Hz. Muhammed ve sahabe ile kültürümüzde Peygamberimiz”
konuları da işlenecek…


Şimdi gelin Eğitim İş 4 No’lu Şube Eğitim Sekreteri
İlahiyatçı Cemil Kılıç’ın yapılan bu değişiklikleri nasıl yorumladığına
bakalım:


-İslam hukuku dedikleri, şeriat hukukudur!


Bu dersler şeriat hukukuna alıştırmaktır.


Özellikle Muamelat ve Ukubat üniteleri ulusal
devlet yerine ortak değerin, dinin Sünni İslam yorumu olduğu bir ümmet toplumu
yaratma çabasıdır.


Şeriat yönetimi ve cezalar!..


Pekii, nedir bu Muamelat ve Ukubat?.. Hemen
bakalım:


-Muamelat: Kişisel, toplumsal ve yönetsel
eylemlerin şeriat düzenindeki karşılığı.


-Ukubat: Şeriata göre suç kabul edilen
eylemlere/fiillere verilecek cezalar. Yani şeriatın ceza hukuku!..


Toplu olarak baktığınızda; muamelat, ibadetler
dışında şeriat düzeninin iş ve pratiğe yönelik hukuki, idari, mali, evlenme,
boşanma, miras gibi tüm münasebetleri düzenleyen bölümü… Ukubat ise şeriat
düzeninde değnek cezasından başlayıp el, kol kesme ve recm (taşlayarak infaz)
cezasına dek uzanan, cürüm ve günah işleyenlere verilen azap…


İşte yeni eğitim yılında ilköğretim okullarından
başlayarak milyonlarca çocuğumuza bunlar öğretilecek! Yalnızca bunlar değil
tabii; evlilikte çok eşlilik, şeriata göre eş boşama gibi konular da gayet
“incelikli” şekilde enjekte edilecek!..


Bitmedi; bir de Peygamberimizin Hayatı dersinde
sahabelerden örnekler verilecek. İlahiyatçı Cemil Kılıç bu konuda da şu
açıklamayı yaptı:


-İslam inanç ve kültüründe sahabe kavramı
ihtilaflı bir kavramdır. Sünniliğe göre Muaviye, peygamberin arkadaşıdır. Oysa
Şii, Alevi ve Hanbeli inancında Muaviye’ye lanet okunur!..


Böyle olunca ne olur peki?


Mezhepler arasında yeni yarılmalar, düşmanlıklar
yaratılır, toplum geri dönülmeyecek ayrılık ve ötekileştirmelere kurban
edilir!..


Parmak kadar çocuklar “kindar ve dindar” şekilde
yetiştirilir…


Bu toplumun kaderi bu mudur? 

Cumhuriyetin akıbeti bu mudur?..


-Bir ortaçağ bataklığı mıdır?..
Link : https://www.sozcu.com.tr/2017/yazarlar/umit-zileli/muamelat-ve-ukubat-1918669/