OSMANLICILIK OYNAYANLAR BU YAZIYI
OKURLAR MI ?
 

İLETEN : Oraj POYRAZ at neomailbox.net
0raj.p0yraz@neomailbox.net
1923’te…


*


Nüfus 13 milyon
civarıydı 11 milyon kişi köyde yaşıyordu. 40 bin köy vardı 38 bininde okul
yoktu. Traktör sıfırdı karasaban’dı. Beş bin köyde sığır vebası vardı.
Hayvanlar kırılıyor insanlar kırılıyordu. İki milyon kişi sıtma bir milyon kişi
frengiydi verem tifüs tifo salgını vardı üç milyon kişi trahomluydu bebek ölüm
oranı binde 480’di her doğan iki bebekten biri ölüyordu. Memlekette sadece 337
doktor vardı. Sadece 60 eczacı vardı sadece 8’i Türk’tü. Diş hekimi sıfırdı.
Dört hemşire vardı. 40 bin köy sadece 136 ebe vardı. Ortalama ömür 40’tı.


*


Yanmış bina sayısı 115
bin hasarlı bina sayısı 12 bindi. Ülkeyi yeniden inşa etmek gerekiyordu kiremit
bile ithaldi. Limanlar madenler demiryolları yabancıya aitti. Toplam sermayenin
sadece yüzde 15’i Türk’tü. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e miras kalan sadece dört
fabrika vardı Hereke ipek Feshane yün Bakırköy bez Beykoz deri… Elektrik
sadece İstanbul İzmir ve Tarsus’ta vardı. Otomobil sayısı bin 490’dı. Sadece
dört şehirde özel otomobil vardı.


*


Kadın insan değildi.


*


(Veremle boğuşan halk
ahırda yatarken… Bademlerin yere göğe sığdıramadığı Abdülhamid’in 16 tane eşi
vardı. Nazikeda Safinaz Dilpesent Peyveste Nazlıyar Bidar Mezide Emsalinur
hanım filan 16 tane… Yaş itibariyle tamamı çocuktu. Tayyip Erdoğan’ın dedemiz
dediği Abdülmecid’in 22 eşi vardı. Ahali ineğine verecek saman bulamazken herif
sarayında iki futbol takımı kadar kadınla yatıyordu. )


*


Tiyatro yok müzik yok
resim yok heykel yok spor yoktu. Arkeolojik eserler öyle gizli saklı değil
padişahların hediyesi olarak trenlerle çalınmıştı.


*


Kimisi alaturka saat’i
kullanıyor güneşin battığı anı 12.00 kabul ediyordu kimisi zevali saat’i
kullanıyor güneşin en tepede olduğu anı 12.00 kabul ediyordu. Kimisi güneş
batarken grubi saat’i esas alıyordu kimisi güneşin tamamen battığı ezani saat’i
esas alıyordu. “Saat kaç birader?” diye sorduğunda her kafadan bi ses
çıkıyordu.


*


Kimisi hicri takvim
kullanıyordu kimisi rumi takvim kullanıyordu. Kimisinin şubat’ı kimisinin
aralık’ına denk geliyordu. Herkes aynı zaman dilimindeydi ama farklı aylarda
yaşıyordu!


*


Dirhem okka çeki
vardı. Arşın kulaç fersah vardı. Ne ağırlığımız dünyaya ayak uydurabiliyordu ne
uzunluğumuz… Ölçülerimiz ortaçağ’dı.


*


Erkeklerin sadece
yüzde yedisi kadınların sadece binde dördü okuma yazma biliyordu. Okur-yazar
erkeklerin çoğunluğu subay veya gayrimüslimdi. Okul yaşı gelen her dört
çocuktan üçü okula gitmiyordu. Toplam 4894 ilkokul sadece 72 ortaokul sadece 23
lise vardı. Türkiye’nin tüm liselerinde sadece 230 kız öğrenci kayıtlıydı.
Öğretmenlerin üçte birinin öğretmenlik eğitimi yoktu. Tek üniversite vardı
darülfünun medreseden halliceydi. Ülke bilim’den çoook uzaktı.


*


600 sene boyunca
Türkçe’nin ırzına geçilmiş Osmanlıca denilmişti. Arapça Farsça Fransızca
İtalyanca kelimeler Levanten terimler dilimizi istila etmişti. Karşılıklı
sesli-sessiz harfleri olmayan Arapça’yla Türkçe yazmaya çalışıyorlardı.


*


“Harf devrimi
yapıldı bir gecede cahilleştirildik köpekleştirildik” falan deniyor ya…
İbrahim Müteferrika’dan itibaren 150 sene boyunca basılan kitap sayısı kaçtı
biliyor musunuz? Sadece 417’ydi. Bunların da çoğu gayrimüslimlerin matbaasından
çıkmıştı. Ki zaten Müteteferrika da devşirmeydi Macar’dı.


*


Bu topraklara kitap
gelene kadar Avrupa’da 2.5 milyon farklı kitap basılmış beş milyar adet
satılmıştı. Voltaire bir kitabında şu ağır tespiti yapmıştı: “İstanbul’da
bir yılda yazılanlar Paris’te bir günde yazılanlardan azdır!”


*


Ve neymiş efendim
mezar taşı okuyacakmış…


Sen önce iki tane
kitap oku da dünyadan haberin olsun biraz!