Mustafa
Solak :  ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYESİ
“GAYRİMİLLİ EĞİTİM” KİTABI


E-POSTA : solak81@outlook.com


Tarihçi-
yazar Mustafa Solak’ın “GAYRİMİLLİ EĞİTİM” kitabında Atatürk’ten günümüze
eğitimin dönüşümünü ele alıyor. Bu noktada somut olarak eğitimdeki cumhuriyet,
laiklik, insan onuru ve özelde kadın onuru, Atatürk karşıtlığını ele alıyor.

Kitapta, Öğretmen Strateji Belgesi ile iş güvencelerinin ortadan kaldırılacak
öğretmenlerin biat eden kitleye dönüştürülme hedefi vurgulanıyor. Kitapta
ayrıca “Üniversitelerde Bilim Düşmanlığı”, “Diyanet, cemaat, tarikatların
eğitimdeki rolü”, “Diyanet, cemaat, tarikatlarla protokoller”, “Proje Okulları
ve yeni imam hatip türleri”, “Muharrem orucu Aleviler için bile “nafile”,
“Vatan savunmasından cihad uğruna savaşa: Gaza ve fetih”, “Savaşmaksızın mal
edinme yolları: Cizye, haraç ve fey”, “Gayri müslimlerin dinî kıyafetlerini
giyen mürted sayılacak”, “Mürtede selam verilmez, mürtedin kestiği yenilmez”,
“İslami ekonomi ve helal gıda düzenlemesi”, “Haziran Ayaklanması iç ve dış
güçlerin bir oyunuymuş!” gibi başlıklar var.


Güncellenen
müfredatın önemli noktalarını belirtirsek;


1) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nden Atatürk ile
imam hatip meslek dersleri (10 ders) öğretim programında Atatürk’e hiçbir
sınıfta 1 kelimelik dahi yer verilmemiştir. Atatürk ve din ile ilgili üniteler
kaldırıldı.

2) Öğretim programında laiklik kavramına verilmemiştir. Hatta sekülarizm
kavramı ile laiklik mesele, manevi yozlaşma, tanrıyı inkar eden akımlar,
batının inanç problemi olarak gösteriliyor.

3) “Fıkıh” ders kitabında cihad kapsamında gaza, fetih, ganimet, öşür, haraç, cizye
kavramları anlatıldığını göz önünde bulundurursak cihadın vatan savunması ve
nefse karşı mücadele kapsamında anlatılmayacağını anlarız.

4) Erkeğe çok eşlilik, boş ol sözüyle boşanma, babanın üvey kızının anası
yanında, üvey kızıyla da evlenebilmesi, kadının kıyamet alameti olduğuna, buluğ
yaşında evlenilebileceğine dair ifadeler ders kitaplarına yazın girdi.

5) Doğumdan ölüme, ekonomiden, spora modern yasalar değil şeriat yasalarının
hükümleri ders kitaplarına ve müfredata girdi.

6) Müfredatta ve ders kitaplarında Atatürk’ün “darbeci” olarak ima
edilmesi, Atatürk’ün ilkelerinin çıkarılması cümlesiyle Atatürk ve Cumhuriyet
karşıtı ifadelerin dile getirilebilecek olmasına yönelik kaygılar var.


Müfredat
mücadelesi neden fırsat?


Şeriatı tüm
boyutlarıyla bilen ve savunanların haricinde toplumumuzun % 95’ini
kazanabileceğimiz bir durum ortaya çıkmıştır. Özellikle “millet olarak
varlığımızı sürdürme”, “huzur ve birlik içinde yaşama”, amaçları üzerinden
milletimiz ikna edilebilir. Çünkü “boş ol” denerek hakim önüne çıkmadan erkeğin
karısını boşamasını, dul kalan kız çocuk sahibi kadının, yeni eşiyle zifaf
yaşamadıysa kızını yeni eşinin nikahlayabileceğini, dinden çıkanın
öldürülebileceğini, hırsızın el-ayaklarının çapraz kesileceğini neredeyse
hiçbir insana anlatamazsınız. Bu kadar kadın onuruna, insanın yaşama hakkına
müdahale eden ifadeler sindirilmez. “Ama dinde varmış” diye yanıt verecek
olanlara “peki sen normal görüyor musun” diye sorduğumuzda büyük çoğunlukla
“hayır” yanıtı alacağız. Kendi safımıza çekemesek de tarafsızlaştıracağız.

“Kişisel (münferit)” diye sunulan konuları ders kitaplarına dayandırarak
milyonlarca öğrencinin IŞİD yöntemleriyle yetiştirildiğini ve bunun resmi
olduğunu anlatabileceğiz. Örneğin “boş ol” sözüyle karısını boşayan adamın, 2
kadınla evlenmek isteyenin, şortlu kadına saldırının hiç de kişisel mesele
olmadığını, ders kitaplarındaki ifadelerin buna yol verdiğini daha rahat
anlatacağız. Milli eğitim mücadelesinde kullanmak üzere okumanızı, okutmanızı
öneririz. Özellikle dernek, sendika, baro, parti gibi kurum yöneticileri
üyelerinin okumasını sağlamalıdır. Kitabımın mücadeleye katkı sunması dileğiyle
Öğretmenler Günü kutlu olsun.