Mehmet FARAÇ : Okula sızan karanlık !!!


E-POSTA : farac65@gmail.com 

14 Eylül 2019


Atatürk var ya; o yüksek
öngörüsü ve sınırsız vizyonuyla yalnızca ülkenin içinde bulunduğu koşulları
değiştirmemiş, aydınlanmaya direnen bağnazlığın gelecek açısından nasıl bir
tehdit yarattığını da görmüş ve önlemini alıvermiş…


Bakmış ki Atatürk; Osmanlı’nın son
yıllarında devlet emperyalizmle savaşırken bile, Kurtuluş Savaşı’nı arkadan
hançerlemek isteyen gerici zihniyetler işte tam da oralarda, karanlığın o
zavallı dehlizlerinde icraata devam etmiş ve beyin yıkamak için var güçleriyle
mücadeleye girişmiş…


Gazi’nin katli için fetva vermeleri
yalnızca kendi bağnaz çarklarının devam etmesi için değil, aynı zamanda ülkeyi
işgale gelen emperyalizmin uşaklarına meydan açmak ve tabii ki bu sırada
istedikleri gibi at koşturmak içinmiş…


Tekke ve zaviyeleri işte bu yüzden
kapatmış Atatürk…


Şeyh-mürit,
molla-medrese zihniyetinin Osmanlı’yı nasıl geride bıraktığını çok iyi tespit
etmiş ve cumhuriyeti kurarken de, bu yapılanmaların “muasır
medeniyet” hedefi önünde büyük engel olduğunu görmüş ve neşteri vurmuş Atatürk…


Eyvah ki, laiklik, cumhuriyet ve aydınlama
devriminin önündeki en büyük engel olan medreseler – mollalar – tarikat ve
cemaatler – din simsarları ile bağnazlık tüccarları, Gazi’nin ölümünün
ardından, özellikle 1946’dan itibaren devletle haşır neşir olmaya başladı,
siyasetin açtığı yollarda cumhuriyeti kuşatmaya devam etti…


12 Eylül 1980 darbesi sonrası, sözde “anarşizm”le
mücadele iddiasıyla dayatılan “Yeşil Kuşak projesi”nin
palazlandırdığı tarikat ve cemaatler de devlet içerisinde at koşturdu…


İşte o dönemler yalnızca kendini “cemaat”
olarak nitelendiren Hizbullah gibi örgütleri ortaya çıkartmadı, aynı zamanda “hoşgörü
– hizmet” temalarını kullanarak 40 yıl önceden itibaren devletin
derinliklerine sızan Fethullahçılar gibi tarikat ve cemaatleri de palazlandırdı…


Sivil toplum kisvesi!..


Cumhuriyeti kuşatan tehlike yalnızca
Fethullahçıların 40 yıllık sinsi mücadelenin ardından holdingleşmesi ve AKP
döneminde iktidarı ele geçirmek için “darbe”ye yönelmesi değil
elbette…


Fethullahçıların
enterne edilmesiyle birlikte, hücrelerinden çıkarak devletin başka kademelerine
sızmaya çalışan başka tarikat ve cemaatlerin yol açtığı rezaletler de var…
İşte onlar yalnızca laik cumhuriyetin altını oymaya hizmet etmediler…


Oralarda, o kadar ahlaksızca olaylar dışa
vurdu ki, tarikat ve cemaat yurtlarında, din adına yapılan örgütlenme toplumun
dini duygularına dinamit yerleştirmek gibi utanç verici rezaletleri de gözler
önüne serdi…


Falaka – dayak – taciz – tecavüz ve hatta
toplu tecavüz gibi, “Ensar” örneği rezaletler tek başına vukuatlar
değil…


Tarikat ve cemaatler içerisinde; Bursa’dan
Konya’ya, İstanbul’dan Orta Anadolu kentlerine kadar “şehvetiye”den “badem”cilere
kadar, tarikat ve cemaatlerden çamur gibi dökülen iğrenç ilişkiler topluma
büyük şoklar yaşatırken, ne devlet ne de çocuklarını hiçbir çekince göstermeden
dinci hücrelere teslim eden aileler ders aldı…


Ve ne tuhaf ki, Ensar örneğinden sonra,
tarikat ve cemaatlerin bulaştığı onlarca taciz- tecavüz rezaleti ortaya
çıktı…


Ancak deşifre olan her rezalete rağmen ne
devlet uyandı, ne aileler önlem aldı, ne de zavallı çocukları bağnazlığın
çukurunda sömürenler geri adım attı…


Ne yazık ki, tarikat ve cemaatler
üzerinden dayatılan tehdit sadece çocukları vuran “tecavüz”
rezaletleri değil…


Aynı zamanda Fethullahçılardan sonra
ortaya çıkan boşluğu doldurmaya çalışan tarikat – cemaat kılığındaki karanlık
hücrelerin devlet içerisindeki örgütlenmesi devam ederken, bırakın FETÖ
darbesinden ders alınarak bunların durdurulmasını, tam aksine ülkenin geleceği
olan çocukların kuşatılması için her türlü başıboşluk büyütülüyor, her türlü
olanak tanınıyor…


İşte son rezalet de devletin FETÖ’den de,
tarikat ve cemaatlerine bulaştığı rezaletlerden de ders almadığını ortaya
koyuyor… Çünkü zaten 10 bin özel okulun üçte birinin tarikat ve cemaatlerin
denetiminde olduğu Türkiye’de, din simsarlarının gözü şimdi de devlet
okullarında!!!


Muhalefet el atmalı…


Dünkü YENİÇAĞ; ülkenin geleceği olan
çocukların tarikat ve cemaat hücreleri dışında, devlet okullarında da
kuşatılmaya başlayacağını şu başlıkla duyurmuştu;


“Milli Eğitim Bakanlığı, tarikatların
okullara girmesinin önünü açan bir değişikliğe imza attı…”


Önceki gün yayımlanan haberde şöyle
deniliyordu;


“Değiştirilen
yönetmeliğin ilgili maddelerine göre, ‘kapsamındaki sosyal’ ibaresinden sonra
gelmek üzere, ‘etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası
kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından eğitim kurumlarında
yapılacak’ ibaresi eklendi. Uzmanlar, sosyal etkinlikler adı altında
değiştirilen maddeye eklenen ‘uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum
kuruluşları tarafından eğitim kurumlarında yapılacak’ ibaresinin vakıflaşan ve
dernekleşen tarikatların, imzalanacak yeni protokollerle eğitim sistemine
doğrudan müdahil olabileceği uyarısında bulunuyor.”


Tam da “12 Eylül” tarihli Resmi
Gazete’de yayınlanan bu yönetmelik değişiliği yalnızca laik eğitime bir darbe
değil, çocukların geleceğine karanlık bir örtü çekilecek olması bakımından da
dehşet verici bir tehlikeyi gündeme getiriyor…


Ne yapmaya çalışıyor acaba Milli Eğitim
Bakanlığı?..


Tarikat ve cemaatlerle birlikte, medrese -
molla kılığındaki din simsarlığı “sivil toplum örgütü” adı altında
okullarda cirit atsın mı isteniyor?..


Tarikat ve cemaat yurtları yetmemiş gibi, devletin
okullarında da mı çocukların beyni yıkansın isteniyor?..


Ne yapacak acaba tarikat ve cemaatler?..
Molla – şeyh propagandası dışında, dergah-medrese ya da bağnazlık hücrelerine
yeni öğrenci müritler devşirmelerine olanak mı tanınacak?..


CHP ve İYİ Parti bu rezaleti izleyecek mi,
yoksa bu yönetmelik değişikliğinin iptal edilmesi için harekete mi geçecek?..


Kaynak Yeniçağ: Okula sızan karanlık!!! – Mehmet FARAÇ