EĞİTİM & ÜNİVERSİTELER & AKADEMİK

Türkiye
Cumhuriyetinin ilk yıllarında öne çıkan eğitim politikaları ve devletin
eğitimden beklentileri düşünüldüğünde halkevlerini faaliyette bulundukları 1932
– 1951 yılları arasın-da gerçekleştirilen en kapsamlı halk eğitimi çalışması
olarak ifade etmek mümkündür. Yurt genelinde oldukça geniş bir alanda etkili
olan halkevlerinin genel çalışma prensipleri ve faaliyetleri, cumhuriyetin
eğitim hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve halkın her kesimine hitap etmesi
açısından önemlidir. İlgili literatür incelendiğinde halkevlerinin özellikle
yerel anlamda ayrı ayrı çalışmalara konu edildiği görülmektedir. Bu
çalışma-larda halkevlerinin faaliyetlerinin ve siyasi kimliğinin öne çıktı-ğı
görülmektedir. Ancak dönemin özellikleri incelendiğinde başta eğitimle ilgili gerçekleştirilen
yenilikler ve bu yeniliklerin halka aktarılması ve geniş çevrelerde etkili
olması konusunda halkevlerinin faaliyetlerinin siyasi kimliklerinin üstünde
oldu-ğunu düşündürmüştür. Bu bağlamda Çankırı Halkevi örneği üzerinden
halkevlerinin Türk Eğitim Tarihindeki yeri bu çalış-mada ortaya konulmuştur.


DOKUMANI BURADAN
İNDİREBİLİRSİNİZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir