Biz Cemaatleri tartışırken Risale-i Nur müfredata mı
girecek


Risale-i Nur
Enstitüsü, İzmit’te ‘aile’ ana başlığı altında bir masa çalışması düzenledi.


Risale-i Nur
Enstitüsü Sekreteri Ahmet Dursun, pandemi şartlarından dolayı sınırlı bir katılımla
İzmit’te gerçekleştirecekleri çalışmaya bir çok akademisyenin online olarak
destek vereceğini belirtti.


Nurcuların
yayın organı Yeni Asya gazetesi, Risale-i Nur Enstitüsü’nün dünkü çalışmasını
“Değerler eğitimi Risale-i Nur ile verilmeli” başlığıyla gündeme getirdi.


Prof. Dr.
Abdurrahman Kılıç “Eğitimde materyalist bir bakış açısı hâkim olduğu için
problemler çözülemiyor. Bediüzzaman’ın ‘Bu vatanın ve bu milletin hayat-ı
içtimaiyesi bu acip zamanda anarşilikten kurtulmak için beş esas lâzım ve zarurîdir:
Hürmet, merhamet, haramdan çekinmek, emniyet, serseriliği bırakıp itaat
etmektir’ sözü değerler eğitimi açısından büyük öneme sahip” dedi.


DESAM Başkanı
Gürkan Avcı ise “Din Kültürü ve Ahlâk dersinin, çocuk ve gençlerimize bilim ve
hayatın gerçeğini, dinî ve etik değerlerimizin hakikatini bir bütün olarak
anlamalarını sağlayacak ve bu bütünlük içinde bütün dinî, ahlâkî ve moral
değerlerimizi öğretecek bir form ve anlayışla verilmesi şart” ifadelerini
kullandı.


İşte o gazete: