MİLLİ SORUNLAR DOSYASI (Ege Adaları, Boğazlar, Kıbrıs, Darbeler, Doğu Türkistan, Avrupa – ABD’de PKK Faaliyetleri)


MÜTHİŞ BİR İDDİA !..  Girit Adası’nın dörtte üçü Türkiye’ye aittir !


Türkiye Cumhuriyetinin tapusu olan ve bütün hükümleri
mutlaka uygulanması zorunluluk arz eden 1923 Lozan Antlaşması’nın 12. Maddesi
ile başta Türkiye, Yunanistan ve İngiltere olmak üzere toplam sekiz devlet
tarafından, Girit Adası’nın sadece dörtte birinin Yunanistan’a ait olduğu teyit
edilmiştir.


HABER.MAKALE: Ümit
YALIM

Milli Savunma Bakanlığı Eski Genel
Sekreteri (7.12.2018 02:00) Girit Adası
üzerinde Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ olmak üzere toplam dört
devletin paylı mülkiyet hakkının olduğu bir kez daha kayıt altına alınmıştır


Girit Adası’nın hukuki statüsü hakkında tarihçiler tarafından kullanılan iki
tez vardır. Birinci tez, “Girit Adası’nın 30 Mayıs 1913 Londra Antlaşması ile
hukuken Yunanistan’a terk edildiği ve 14 Kasım 1913 Atina Antlaşması ile de
kesin olarak Yunanistan’a verildiği” tezidir. İkinci tez ise, “Girit Adası’nın,
30 Mayıs 1913 Londra Antlaşması ve 10 Ağustos 1913 Bükreş Antlaşması ile kesin
olarak Yunanistan’a bağlandığı” tezidir. Ancak tarihçiler tarafından kullanılan
her iki tez de tarihi, coğrafi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Girit
Adası’nın hukuki statüsü, 30 Mayıs 1913 Londra Antlaşması, 10 Ağustos 1913
Bükreş Antlaşması, 14 Kasım 1913 Atina Antlaşması ve 24 Temmuz 1923 Lozan
Antlaşması olmak üzere toplam dört antlaşma ile belirlenmiştir. Anılan antlaşmalara
göre Girit Adası’nın sadece dörtte biri Yunanistan’a aittir.


30 MAYIS 1913 LONDRA ANTLAŞMASI


Birinci Balkan Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti ile Yunanistan, Bulgaristan,
Karadağ ve Sırbistan arasında 30 Mayıs 1913’te Londra Antlaşması imzalandı.
Girit Adası, 1913 Londra Antlaşması’nın 4. Maddesi ile Müttefik Devletlere
(Yunanistan, Bulgaristan, Karadağ, Sırbistan) verildi. Antlaşmaya göre Girit
Adası üzerinde dört devletin paylı mülkiyeti vardır. Yunanistan’ın Girit Adası
üzerinde tek başına ferdi mülkiyeti yoktur. 1913 Londra Antlaşması ile
Yunanistan’a Girit Adası’nın dörtte biri verilmiştir. Girit Adası’nın sadece
dörtte biri Yunanistan’a aittir. Girit Adası’nın etrafındaki 14 ada ile adacık
ve kayalıklar Osmanlı Devleti’nin egemenliğinde kalmıştır.


10 AĞUSTOS 1913 BÜKREŞ ANTLAŞMASI


İkinci Balkan Savaşı’ndan sonra Romanya, Yunanistan, Karadağ, Sırbistan ve
Bulgaristan arasında 10 Ağustos 1913’te Bükreş Antlaşması imzalandı.
Bulgaristan, 1913 Bükreş Antlaşması ile Girit Adası üzerindeki dörtte birlik
hakkından feragat etti. Bu antlaşma, Yunanistan’ın Girit Adası üzerinde tek
başına ferdi mülkiyetinin olmadığını gösteren somut bir belgedir. Bulgaristan,
Antlaşmanın 5. Maddesi ile Girit Adası üzerindeki dörtte birlik hakkından
feragat etmiştir. Yani Bulgaristan, Girit Adası üzerindeki hakkından
vazgeçmiştir. Ancak bu feragat Yunanistan lehine yapılmamıştır. Üstelik bu
antlaşma Yunan Başbakanı Venizelos tarafından da bizzat imzalanmıştır.
Yunanistan lehine feragat (vazgeçme) yapılmadığı için, Bulgaristan’ın Girit
Adası üzerindeki dörtte birlik payı aslına rücu olmuştur. Yani anılan pay
Osmanlı Devleti’ne geri dönmüştür.


14 KASIM 1913 ATİNA ANTLAŞMASI


Bükreş Antlaşması’ndan sonra Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında 14 Kasım
1913’te Atina Antlaşması imzalandı. 1913 Atina Antlaşması’nın 15. Maddesi ile
Osmanlı Devleti ve Yunanistan, 30 Mayıs 1913 Londra Antlaşması hükümlerini 5.
Maddesi de dâhil olmak üzere uygulayacakları konusunda anlaştı. Bu antlaşma ile
Girit Adası’nın dörtte birinin Yunanistan’a ait olduğu bir kez daha teyit
edilmiştir. Kurtuluş Savaşının kazanılmasından sonra Türkiye ile İngiltere,
Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya ve Sırp-Hırvat-Sloven Devleti
arasında 24 Temmuz 1923’de Lozan Antlaşması imzalandı. 1923 Lozan Antlaşması’nın
12. Maddesi ile antlaşmaya taraf olan toplam sekiz ülke tarafından, 1-14 Kasım
1913 Atina Antlaşması’nın 15. Maddesinin uygulanacağı teyit edildi. Anılan
teyit ile 30 Mayıs 1913 Londra Antlaşmasının uygulanacağı kayıt altına
alınmıştır. 1913 Londra Antlaşması ile Yunanistan’a Girit Adası’nın dörtte biri
verilmişti. 1923 Lozan Antlaşması’nın 12. Maddesi ile başta Türkiye, Yunanistan
ve İngiltere olmak üzere toplam sekiz devlet tarafından, Girit Adası’nın sadece
dörtte birinin Yunanistan’a ait olduğu teyit edilmiştir. Girit Adası üzerinde
Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ olmak üzere toplam dört devletin
paylı mülkiyet hakkının olduğu bir kez daha kayıt altına alınmıştır.


LOZAN ANTLAŞMASI


Bulgaristan, Lozan Antlaşması’na taraf değildir. Ancak, 10 Ağustos 1913 Bükreş
Antlaşması ile Girit Adası üzerindeki dörtte birlik hakkından yazılı olarak
feragat eden Bulgaristan, Lozan Antlaşması sonrasında da Girit Adası üzerindeki
hakkından fiili olarak feragat etmiştir. Sırbistan ve Karadağ da, Lozan Antlaşmasından
sonraki süreçte Girit Adası üzerindeki dörtte birlik haklarından fiili olarak
feragat etmişlerdir. Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ tarafından yapılan
feragat (vazgeçme), Yunanistan lehine yapılmamıştır. Yunanistan lehine feragat
(vazgeçme) yapılmadığı için Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ’ın Girit Adası
üzerindeki toplam dörtte üçlük payı aslına rücu olarak Türk toprağı olmuştur.
Girit Adasının hukuki statüsünü belirleyen uluslararası antlaşmalar ve
uluslararası hukuka göre Girit Adası’nın dörtte üçü ve adanın etrafındaki 14
ada ile adacık ve kayalıklar, Osmanlı Devleti’nin küllî halefi olarak Türkiye
Cumhuriyeti’ne aittir.


ADALAR DERHAL BOŞALTILMALI


Yunanistan, Girit Adası’nın dörtte üçü ile hâlihazırda Adanın etrafında işgal
altında tuttuğu Gavdos, Dhia, Dionisades, Gaidhouronisi ve Koufonisi olmak
üzere toplam 5 Türk Adasını derhal boşaltarak Türkiye’ye teslim etmelidir.
Ayrıca yine Ege Denizi’nde işgal ettiği diğer 13 Türk Adası ve 1 Türk
Kayalığını da derhal boşaltarak Türkiye’ye teslim etmelidir.


Yunanistan, Girit Adası’nın Türk bölgesinde kalan Heraklion Hava Üssü dahil
olmak üzere bütün askeri birliklerini ve 1999 yılında Adanın Türk bölgesine
yerleştirdiği S-300 hava savunma füze bataryalarını da derhal tahliye
etmelidir.