E-KİTAP-E-BOOK-SLAYT SHOW & KİTAP ÖZETLERİ

KİMDİR ???

Zbigniew Кazimierz Brzezinski (d. 28 Mart 1928 Varşova),
PoIonya kökenli ABD’Ii siyaset biIimci, devIet adamıdır. Kendisi asIen bugün
Ukrayna’ya bağIı Brzezany (bugün Berezhany, Berejani okunur) kasabası
kökenIidir ki soyadı Brzezany’Ii anIamına geIir.

Dünyanın en önemIi stratejistleri arasında ismi sayıIan
Brezezinski ABD’de 1977-1981 yıIIarı arasında Jimmy Carter’ın UIusaI güvenlik
yardımcıIığını yaρtı. SamueI Huntington’Ia birIikte çaIışarak, 43 sayfaIık
gizIi bir büIten yazdı. Bu büItende geIecek yönetimin 10 önemIi dış ve uIusaI
güvenIik poIitikası hedefi açıkIanıyordu.


E-KİTABI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.