Muhyiddin İbn Arabi
Endülüs Süfileri Pdf E-kitap indir


Endülüs Sufileri, İbn Arabi’nin gençlik
yıllarını aralarında geçirmiş olduğu bazı düşünür ve manevi üstatların
yaşamöyküsel yazılarından meydana gelmiştir.

Ruh el-Kudüs fi Munsahat el-Nefs (Nefs ile Görüşmelerinde Kutsal Ruh)’un
yaşamöyküsü bölümlerine Durrat el-Fakirah (En Değerli İnciler)’den bazı
pasajların çevirilerinin eklenmesiyle meydana gelmiştir.

Kutsal Ruh, içinde yaşadıkları zamana ait manevi yozlaşma nedeniyle üzüntü
duyan bir arkadaşının yorumlarına yanıt olarak yazılmıştır. Bu öyküler, yoğun
bir biçimde kendilerini Hak’ka adayan ve hizmet eden bir grup bireyin
oluşturduğu olağanüstü yoğunluktaki bir manevi ortamı ve onlardan yayılan
bilgeliği en canlı bir biçimde gözler önüne sermektedir.
İNDİRME LİNKİ : https://turbobit.net/dp0sld4e8uck/%C4%B0bn.Arabi.Endulusu.Sufileri.zip.html
***
Muhyiddin İbn Arabi
Fusüsu’l-Hikem Pdf E-kitap indir


Tasavvuf düşüncesinin temel eserlerinden olan
Fusûsu?l-Hikem, sûfîlerin bilgi ve varlık görüşünün zirvesidir. Bu eser, bir
şerh geleneğinin merkezini oluşturur ve tasavvufun seyrini kendisinden sonra
büyük oranda etkilemiştir. Fusûs, klasik anlamıyla bir tasavvuf eseri değildir.
İçerdiği yüksek hakikatler ve dilinin ağırlığından dolayı, şüphesiz anlaşılması
zor bir eserdir. Bundan dolayı İslâm literatüründe, hakkında en fazla şerh
yazılan eser olma özelliğine sahiptir. Bu özelliğinden dolayı da bugüne kadar
bu hikmet dolu eser, sadece belli bir seviyeye hitâb edegelmiştir. İşte
elinizdeki bu çalışma, Fusûs?u her kesimden, her yaştan, her meslekten insanın
anlayabilmesi amacıyla, Hamza Kılıç tarafından hazırlanmıştır. Bu çalışmada,
Fusûs, muhtevasının özü ve anlamı korunarak yeni bir üslup ve anlatımla ortaya
konuyor. Böylelikle eser, anlaşılmaz ya da zor anlaşılan bir kitap olmaktan
çıkarak, herkesin rahatlıkla okuyup anlayacağı bir eser hâline gelmiştir. İbn
Arabî?nin, sevgili Peygamberimiz (s.a.)?den aktararak bizlere ulaştırmak
istediği kusursuz, olağanüstü bilgileri öğrenmek istiyorsanız, bu eseri mutlaka
okuyun. Göreceksiniz ki Fusûs?u okumak ve anlamak hiç de zor değilmiş.
 

İNDİRME LİNKİ : https://turbobit.net/bp8c6iq53la9/%C4%B0bn.Arabi.Fusus.ul.hikem.zip.html
***
Muhyiddin İbn Arabi
Üstün Ahlak Mekarimu’l Ahlak Pdf E-kitap indir


Ahlak, nefsin halidir. Nefsini terbiye
etmeyen, kusurlarını araştırıp kontrol altına alıp edeplendirmeyen kimse
ahlakını arındıramaz. Ahlakın özü, şehvani ve gazap nefsinin boyun eğdirilmesi,
akıl nefs-i natiksanı kuvvetlendirmesidir.

Kemal derecesine ulaşmak isteyen kimse, nefsini bütün insanları sevmeye,
muhabbet beslemeye alıştırmalıdır. İlahi kudret süsü hepsinde mevcuttur. Her
birinde ayrı ayrı vardır. O da akıl nefsidir. İnsan bu nefisle insan olmuştur.
İnsanın iki cüzünün, yani ruh ve bedeninin en serefli parçası akıldır. O bütün
insanlarda değişmeyen tek cevherdir. Bütün insanlarda gerçekte birdirler,
sadece şahısları farklıdır. Bütün ayıpları karşısında son derece uyanık
olmalıdır. Her türlü noksanlığın kendisine sirayet etmesinden sakınmalıdır.

Her fazileti işlemeli, gayeye ermek için çalışmalıdır.
İNDİRME LİNKİ : https://turbobit.net/8kqbkp3nf0c6/%C4%B0bn.Arab.i.Mekarimul.Ahlak.%C3%9Cstun.Ahlak.zip.html