• E-KİTAP : ÜNLÜ ARAP ULEMASI Muhyiddin İbn Arabi'YE AİT 3 DİNİ ESER DİKKATİNİZE SUNULDU !!!!
  • Yayın Tarihi : 24 Mayıs 2019 Cuma
  • Kategori : E-KİTAP-E-BOOK-SLAYT SHOW & KİTAP ÖZETLERİ


Muhyiddin İbn Arabi Endülüs Süfileri Pdf E-kitap indir
Endülüs Sufileri, İbn Arabi'nin gençlik yıllarını aralarında geçirmiş olduğu bazı düşünür ve manevi üstatların yaşamöyküsel yazılarından meydana gelmiştir.
Ruh el-Kudüs fi Munsahat el-Nefs (Nefs ile Görüşmelerinde Kutsal Ruh)'un yaşamöyküsü bölümlerine Durrat el-Fakirah (En Değerli İnciler)'den bazı pasajların çevirilerinin eklenmesiyle meydana gelmiştir.
Kutsal Ruh, içinde yaşadıkları zamana ait manevi yozlaşma nedeniyle üzüntü duyan bir arkadaşının yorumlarına yanıt olarak yazılmıştır. Bu öyküler, yoğun bir biçimde kendilerini Hak'ka adayan ve hizmet eden bir grup bireyin oluşturduğu olağanüstü yoğunluktaki bir manevi ortamı ve onlardan yayılan bilgeliği en canlı bir biçimde gözler önüne sermektedir.

İNDİRME LİNKİ : https://turbobit.net/dp0sld4e8uck/%C4%B0bn.Arabi.Endulusu.Sufileri.zip.html

***

Muhyiddin İbn Arabi Fusüsu'l-Hikem Pdf E-kitap indir
Tasavvuf düşüncesinin temel eserlerinden olan Fusûsu?l-Hikem, sûfîlerin bilgi ve varlık görüşünün zirvesidir. Bu eser, bir şerh geleneğinin merkezini oluşturur ve tasavvufun seyrini kendisinden sonra büyük oranda etkilemiştir. Fusûs, klasik anlamıyla bir tasavvuf eseri değildir. İçerdiği yüksek hakikatler ve dilinin ağırlığından dolayı, şüphesiz anlaşılması zor bir eserdir. Bundan dolayı İslâm literatüründe, hakkında en fazla şerh yazılan eser olma özelliğine sahiptir. Bu özelliğinden dolayı da bugüne kadar bu hikmet dolu eser, sadece belli bir seviyeye hitâb edegelmiştir. İşte elinizdeki bu çalışma, Fusûs?u her kesimden, her yaştan, her meslekten insanın anlayabilmesi amacıyla, Hamza Kılıç tarafından hazırlanmıştır. Bu çalışmada, Fusûs, muhtevasının özü ve anlamı korunarak yeni bir üslup ve anlatımla ortaya konuyor. Böylelikle eser, anlaşılmaz ya da zor anlaşılan bir kitap olmaktan çıkarak, herkesin rahatlıkla okuyup anlayacağı bir eser hâline gelmiştir. İbn Arabî?nin, sevgili Peygamberimiz (s.a.)?den aktararak bizlere ulaştırmak istediği kusursuz, olağanüstü bilgileri öğrenmek istiyorsanız, bu eseri mutlaka okuyun. Göreceksiniz ki Fusûs?u okumak ve anlamak hiç de zor değilmiş. 

İNDİRME LİNKİ : https://turbobit.net/bp8c6iq53la9/%C4%B0bn.Arabi.Fusus.ul.hikem.zip.html

***

Muhyiddin İbn Arabi Üstün Ahlak Mekarimu'l Ahlak Pdf E-kitap indir
Ahlak, nefsin halidir. Nefsini terbiye etmeyen, kusurlarını araştırıp kontrol altına alıp edeplendirmeyen kimse ahlakını arındıramaz. Ahlakın özü, şehvani ve gazap nefsinin boyun eğdirilmesi, akıl nefs-i natiksanı kuvvetlendirmesidir.
Kemal derecesine ulaşmak isteyen kimse, nefsini bütün insanları sevmeye, muhabbet beslemeye alıştırmalıdır. İlahi kudret süsü hepsinde mevcuttur. Her birinde ayrı ayrı vardır. O da akıl nefsidir. İnsan bu nefisle insan olmuştur. İnsanın iki cüzünün, yani ruh ve bedeninin en serefli parçası akıldır. O bütün insanlarda değişmeyen tek cevherdir. Bütün insanlarda gerçekte birdirler, sadece şahısları farklıdır. Bütün ayıpları karşısında son derece uyanık olmalıdır. Her türlü noksanlığın kendisine sirayet etmesinden sakınmalıdır.
Her fazileti işlemeli, gayeye ermek için çalışmalıdır.

İNDİRME LİNKİ : https://turbobit.net/8kqbkp3nf0c6/%C4%B0bn.Arab.i.Mekarimul.Ahlak.%C3%9Cstun.Ahlak.zip.html