• TOPLANTI DUYURUSU /// 200 YILLIK BİR ÖYKÜ : DÜNDEN BUGÜNE ERMENİ BASINI /// 19.02.2019 /// SAAT : 14:00-16:00 /// AVİM Toplantı Salonu
  • Kategori : DUYURULAR


TOPLANTI DUYURUSU /// 200 YILLIK BİR ÖYKÜ : DÜNDEN BUGÜNE ERMENİ BASINI

19 Şubat 2019 Salı günü, 2019 yılı Ömer Engin Lütem Konferansları’nın ikincisinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Hülya Eraslan “200 Yıllık Bir Öykü: Dünden Bugüne Ermeni Basını” başlıklı bir sunum gerçekleştirecektir.
 
Dr. Hülya Eraslan bu sunumunda, 1832 yılında yayınlanmaya başlanan ve Osmanlı Devleti’ndeki ilk Ermenice gazete olan Lıro Kir’den başlayarak, 1908 yılından bu yana kesintisiz olarak Ermeni toplumuna seslenen Jamanak gazetesine ve son olarak Ermeni basınının günümüzde önde gelen temsilcisi olan Agos gazetesine uzanan bir seyir içerisinde, Osmanlı ve Türkiye Ermenileri’nin yaklaşık 200 yıllık bir süre zarfında yayınladıkları gazetelerin bir değerlendirmesini ve bu yayınların
Osmanlı/Türk Ermeni toplumu için ifade ettiği anlamları örnek olaylar üzerinden karşılaştırmalı biçimde ele alacaktır.

19 Şubat 2019 Salı günü 14:00-16:00 saatleri arasında AVİM Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Toplantı dili Türkçedir.

LCV:  Hülya Önalp
Telefon:  0 312 438 50 23-24
Faks:       0 312 438 50 26
E-mail:   honalp@avim.org.tr