• SEMPOZYUM DUYURUSU : 100. Yılında 19 Mayıs ve Millî Mücadele Uluslararası Sempozyumu, 2-4 Mayıs 2019, Samsun
  • Kategori : DUYURULAR


Değerli Hocalarım ilginizi ve katılımınızı bekleriz,

Selam ve saygılar,

Yakup YILMAZ

LİNK : http://www.ttk.gov.tr/bilimsel-toplantilar/sempozyumlar/100-yilinda-19-mayis-ve-milli-mucadele-uluslararasi-sempozyumu/

Özet ve Makale Gönderimi (Özetler 350 kelime ile sınırlandırılmalıdır.)

E-POSTA : samsunsempozyum2019@gmail.com

Yazım Kuralları

Yazım kuralları (Writing rules) için tıklayınız …

Sempozyum Hakkında

Türk Milletinin kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Millî Mücadele Hareketini başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 100. Yılını büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlayacağız. Bu düşünceyle Türk Tarih Kurumu ve 19 Mayıs Üniversitesi’nin iş birliği, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile 100. Yılında 19 Mayıs ve Millî Mücadele Uluslararası Sempozyumu düzenlenecektir. Sempozyum, 19 Mayıs’ın manasını, önemini, sonuçlarını, Milli Mücadelenin bütün aşamalarını içeren yeni bilgilerin ortaya çıkarılması, akademik değerlendirmelerin ve müzakerelerin yapılmasını sağlayacak bilimsel bir platform oluşturacaktır.

Sempozyum Konu Başlıkları 

1. Dünya Savaşı Sonuçları ve Osmanlı Devleti.
2. Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul Çalışmaları.
3. Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı, Samsun’un önemi.
4. Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun ve Havza Çalışmaları.
5. Amasya Tamimi
6. Erzurum ve Sivas Kongreleri
7. Misak-ı Milli ve T.B.M.M.’nin Açılışı
8. Millî Mücadelede Cepheler
9. T.B.M.M.’nin Dış Politikası
10. Büyük Taarruz ve Mudanya Mütarekesi
11. İstanbul Hükümetleri ve Ankara İlişkileri
12. Lozan Antlaşması
13. Millî Mücadele sonrası Gelişmeler

Sempozyum Onur Kurulu:
Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Cumhurbaşkanı
Sayın Osman KAYMAK Samsun Valisi
Sayın Prof. Dr. Sait BİLGİÇ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü
Sayın Zihni ŞAHİN Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Sayın Prof. Dr. Refik TURAN Türk Tarih Kurumu Başkanı

Sempozyum Düzenleme Kurulu:
Prof. Dr. Kaya Tuncer ÇAĞLAYAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Güray KIRPIK Türk Tarih Kurumu
Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Nedim İPEK Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Rıza KARAGÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Uzm. Selin EREN Türk Tarih Kurumu
Uzm. Ayşenur ŞENEL Türk Tarih Kurumu
Arş. Gör. Ayhan SERTKAYA Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Arş. Gör. Yakup YILMAZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi