• Anasayfa
  • /
  • KONGRE DUYURUSU : ULUSLARARASI DİYARBAKIR KONGRESİ "TARİH-TOPLUM-EKONOMİ" /// 26-28 EKİM 2018 - DİYARBAKIR


ULUSLARARASI KONGRE DİYARBAKIR TARİH-TOPLUM-EKONOMİ

26-28 EKİM 2018

Kıymetli Araştırmacı,

26-28 Ekim 2018’de Kayapınar Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Diyarbakır Tarih-Toplum-Ekonomi Uluslararası Kongresi”ne bildirilerinizi beklemekteyiz.

Kongre Hakkında

Diyarbakır: Tarih, Toplum ve Ekonomi…  Bu kongre, sosyal bilimler penceresinden Diyarbakır’ın eski ve yeni ilişki biçimlerini anlama çabasıdır.  Bir yandan Diyarbakır’ı Diyarbakır yapan noktaların ontolojik, tarihi ve mekânsal kodlarını çözümlemek öte yandan şehre gelecek projeksiyonları tutmak gibi bir amaca matuftur.  

Modern bilimin “tarihte hiç gelişmemiş ve gelişmeyecek” bir coğrafya tanımıyla düştüğü materyalist ve emperyal yanılgının dayatmalarından uzak, şehri/coğrafyayı nesneleştirmeden yeniden düşünmek zorunluluğu kongrenin akademik gerekçesidir.  

Aşağıdaki her alt tema uyarınca, keskin bir disiplin sınırlaması olmaksızın tasvir edici, açıklayıcı, anlamlandırıcı, yorumlayıcı ve yönlendirici bildiriler beklenmektedir. Kongrenin disiplinlerarası sınırların da sorgulanmasına hizmet etmesi düşünülmektedir. Bu anlamda kongre, kurumsal olarak tanımlanagelen tarih, sosyoloji, felsefe, antropoloji, edebiyat, uluslararası ilişkiler, din bilimleri, iktisat, hukuk, sanat tarihi, arkeoloji, mimarlık ve daha birçok disiplinden akademisyenlerin katkısını hedeflemektedir. 

I.           Kongre Takvimi 

Özet Gönderim Son Tarihi                                                                   20 Temmuz 2018

Özet Değerlendirme Sonuçlarının İlanı                                              15 Ağustos  2018

Kabul Edilen Özetler ve Program Kitapçığının Yayınlanması        15 Eylül 2018

Bildiri Tam Metninin Son Gönderim Tarihi                                      15 Ekim 2018

Kongre Tarihi                                                                                        26-28 Ekim 2018

Kongre Kitabının Yayınlanması                                                          Aralık 2018

II.         Kurullar

       Kongre web sayfasında ilan edilmiştir. Bakınız,  http://kongre.kadimakademi.org/

 


IV.       Kongre Konuları/Başlıkları

Toplumsal ve Kültürel Doku

Gündelik Hayat

Dil

Sanat/Zanaat

Edebiyat

Din/İnanç

Mimari (Sivil/Dini)

Tarihi Doku

Kültürel Tarih

Siyasi Tarih

Biyografik Tarih

İktisadi Tarih

Kentsel Tarih

Ekonomik Doku

Turizm

Tarım

Ticaret

Sanayi

Coğrafi Doku 

Fiziki Coğrafya

Mekân Tasarımı

Şehirleşme

V.          yolluk ve konaklama

Katılımcılar ulaşım masraflarını kendileri karşılayacaktır. Bildiri sahibi katılımcıların konaklamaları Kayapınar Belediyesi tarafından karşılanacaktır. Kongre için herhangi bir katılım ücreti talep edilmemektedir.

VI.       İletişim

Hakan ASAN- Sabri MENGİRKAON

Caner YELBAŞI- Abdusselam ERTEKİN

kongrediyarbakir2018@gmail.com

http://www.kayapinar.bel.tr/Kongre

http://kongre.kadimakademi.org/

DUYURULAR