• KONFERANS DUYURUSU : "DOĞU SORUNU PERSPEKTİFİNDEN İNGİLİZ BAŞBAKAN WİLLİAM E. GLADSTONE VE ERMENİLER" BAŞLIKLI KONFERANS
  • Kategori : DUYURULAR


2019 yılı Ömer Engin Lütem Konferansları kapsamında, 15 Nisan 2019 Pazartesi günü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi F. Begüm Yıldızeli’nin konuşmacı olacağı “Doğu Sorunu Perspektifinden İngiliz Başbakan William E. Gladstone ve Ermeniler” başlıklı bir toplantı düzenlenecektir.

Dr. F. Begüm Yıldızeli sunumunda, İngiltere’de dört dönem başbakanlık yapmış, görüşleriyle İngiliz siyasetine yön vermiş ve 1876 yılında yayınladığı “Bulgar Dehşeti ve Doğu meselesi” adlı kitapçığındaki kışkırtıcı söylemi nedeniyle İngiliz ve Türk

kamuoyunda tartışmalı bir isim olan William E. Gladstone’un Osmanlı Ermenileri’ne yönelik tutum ve düşüncelerini değerlendirecektir.

15 Nisan 2019 Pazartesi günü 14:00-16:00 saatleri arasında AVİM Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek konferansımıza katılımınızdan memnuniyet duyacağız.

Toplantı dili Türkçedir. 

LCV:  Hülya Önalp

Telefon:  0 312 438 50 23-24

Faks:       0 312 438 50 26

E-mail:   honalp@avim.org.tr

ADRES : AVİM, Süleyman Nazif Sok. 12/B No:3-4 Güzeltepe, Çankaya, Ankara