• DUYURU : Tamga Uluslarası Arama ve Kurtarma BİRİMİNE GÖNÜLLÜ BAŞVURULARI BAŞLADI !!!!
 • Yayın Tarihi : 15 Mart 2020 Pazar
 • Kategori : DUYURULAR

BAŞVURU E-POSTA : tamga@tamgasar.com

TARİHÇE

Tarihimizden günümüze dek aziz Türk milleti zor zamanda, afet ve acil durumlarda hem kendi milletimiz için hemde milletimize sığınan Tüm yeryüzünde yaşayan milletlere şanlı bayrağımızın gölgesinde umut olmuştur.

Vefalı Türk geldi yine ...!!!

Gibi Türkülerin mısralarına nail olmuş milletimizin evlatları tarihte olduğu gibi geleceğe de vefa örneği göstermek amaçlı, Herhangi bir doğal veya insan kaynaklı acil durum veya afet esnasında acil yardıma ihtiyacı olan kimselerin yerini tespit etme, gerekirse ilk yardım uygulama ve daha kapsamlı yardım alabilecekleri güvenli bir yere nakletme faaliyetlerine yerine getirme ve halkın can ve mal kaybının en az seviyeye indirilmesi, görevlendirme veya ihtiyaç halinde hayati önem taşıyan her türlü resmi ve özel tesis ve kuruluşların korunması ve faaliyetlerinin devamını sağlayacak iyileştirmenin yapılması, arama ve kurtarma faaliyetlerinin halk tarafından en yüksek seviyede desteklenmesi ve halkın moralini yüksek tutmak için alınacak her türlü koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri gönüllülük üzerine ihtiva etmek amacıyla Tamga uluslararası arama kurtarma ve yardım derneği projesi Turan coğrafyası için ve geleceğe miras bırakmak maksatlı 3 Mayıs 2018 yılında Yağız KIZILKAYA tarafından kaleme alınmıştır..

Bir yıllık arge çalışması ve hazırlıklar sonrası Derneğin başvuru süreci Türkiye Cumhuriyetinin Milli mücadelenin 100.yılı yıldönümü ile aynı yıl kurulması istemiyle 17.06.2019 tarihinde kurucu Genel Başkan Yağız KIZILKAYA 'nın başvurusu ile gerçekleşmiştir...

Tamga arama kurtarma Yüce milletimizin emrindedir.

ve gelecek kuşaklara mirasımızdır.

Aziz şehitlerimizin Ruhu şad olsun...

MİSYONUMUZ

"Hava, deniz ve kara koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında; deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda, tamamen gönüllü olarak, amatör bir çalışma ve profesyonel bir yaklaşım ile başı dertte olan kişilere en kısa sürede ulaşmak, yardım için gereken en uygun koşulları yaratmak, doğru arama-kurtarma çalışması yaparak kazazedelere temel ilk yardım desteğini sağladıktan sonra emniyetli ortam koşullarına nakillerini sağlamak, bu tür olaylarda can kaybını en aza indirmek ve arama-kurtarma konularında toplumu bilgilendirmek."


BAŞKAN : YAĞIZ KIZILKAYA

AMACIMIZ

Yurt içi ve yurt dışında

 • Doğa sporlarında, doğal afetlerde ve sair arama-kurtarma gerektiren tüm olaylarda veya kazalarda gönüllü olarak çalışmak
 • Etkin arama-kurtarma çalışmaları ve kazaya uğrayan ve/veya kaybolan kişiler için havada, karada ve denizde olmak üzere her türlü şartlarda yapılan ihbarların en kısa sürede alınmasına ve değerlendirilmesine ilişkin düzenlemeler yaparak alınan ihbar ile arama-kurtarma operasyonunu başlatacak haberleşme zincirini oluşturmak
 • Yapılacak operasyona katılacak eğitimli ve sertifikalı, uygun yetenekli birim üyelerini tespit etmek ve yetiştirmek
 • Ekibin en kısa sürede toplanmasını ve olay yerine ulaşmasını sağlayarak etkin arama-kurtarma çalışmaları yapmak ve operasyon için en uygun koşulları yaratmak
 • Gerek üyelerine gerekse talep halinde üyeler dışında resmî ve özel kurum ve kuruluşlar, eğitim kurumları ile şahıslara ilk yardım, arama-kurtarma, doğa sporları, alternatif sporlar ve sair hususlarda eğitim ve seminerler vermek
 • Aynı amaçla kurulmuş ve kurulacak yurt içinde ve yasal izin alındığı takdirde yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle, vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak veya danışmanlık hizmeti vermek
 • Tamga Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği'nin arama-kurtarmadan kaynaklanan giderlerine maddi katkı sağlamak ve amaçları doğrultusunda işbirliği yaparak bu konuda hizmet vermek
 • Anayasa'mızda tanımlanmış bütün özellikleri, kavramları ve değerleri korumak ve kollamak, devletin temel amaç ve görevlerine yardımcı olmak, yürürlükte olan kanunlarla belirlenmiş ve koruma altına alınmış konulara destek vermek amacıyla, Türkiye’nin en etkin ve güçlü sivil toplum örgütlerinden biri olma sorumluluğu ve bilinci ile asıl konusu olan arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra ülkemizde boşluğunu, eksikliğini ve yanlışlığını gördüğü, tarih, kültür, eğitim, sağlık, çevre ve doğa gibi sosyal, kültürel ve toplumsal konularda toplantı, sempozyum, söyleşi, yürüyüş, etkinlik, imza kampanyaları, kitap, broşür ve benzeri yayın hazırlama ve toplama kampanyaları, kamuoyu oluşturma, toplum bilinçlendirme ve benzeri çalışmalar yapmak.

Derneğin amacı hiçbir resmî kurum ve/veya kuruluşun amaçlarına aykırı olamaz.

DEĞERLERİMİZ

Tamgasar Değerleri;

 • Gönüllülük
 • Karşılıksız Yardımseverlik
 • Başta İnsan Hayatı Olmak Üzere Tüm Canlıların Hayatına Değer Vermek
 • Milli Birlik Bütünlük
 • Dürüstlük
 • Güvenilirlik

TamgaUluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği siyasetle uğraşamaz. Hiç bir siyasi parti ile bağı olmamak ile birlikte siyasi partiler ile altyapı niteliği taşıyan dernek, topluluk, kuruluş, dini gruplarla da bir bağı olamaz. TamgaUluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği Yüce Türk dünyasının emrindedir.

BAŞVURU FORMU LİNKİ : https://www.tamgasar.com/tr/sayfalar/basvuru-formu.html