Sayın
Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayına Komutanlarım, Sayın Kaymakamlarım, Sayın
Belediye Başkanlarım, İlimizin Saygıdeğer Yöneticileri, Başımızın tacı
Gazilerimiz, Değerli Katılımcılar, Basınımızın mümtaz temsilcileri,
Hanımefendiler Beyefendiler;
 

1.Dünya Savaşında Antalya’da Kazanılan Büyük Zaferlerin Kahramanı
Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul’u ve gerçekleştirdiği büyük olayı çeşitli
açılardan incelemek maksadıyla burada toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle AKSAN
olarak teşrifleriniz için hepinize hoş geldiniz diyor saygılarımı sunuyorum.
Biz Antalya’da faaliyet gösteren bir kültür sanat derneği olarak
öncelikle Antalyamız ve ülkemiz için büyük bir değer olan Topçu Yüzbaşı Mustafa
Ertuğrul’u Antalyamızda ve ülkemizde daha tanınır ve bilinir bir şahsiyet
haline getirmek ve tarihteki yaptığı büyük olaylara denk bir biçimde anmak ve
tanıtmak maksadıyla geniş kapsamlı ve planlı bir projeyi uygulamaya karar
verdik. Bunun için de konunun uzmanı olan şahsiyetlerle ve resmi ve sivil kurum
ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bir dizi faaliyetler gerçekleştirdik.
Öncelikle bu büyük şahsiyeti hak ettiği ölçüde anmak ve yaşatmak maksadıyla bir
faaliyet planı hazırladık. 5 Kasım 2016 tarihinde sizlerin de destek ve
katılımlarıyla 48. Ölüm yıldönümünde Andızlı’daki mezarı başında andık.
Mezarının bir Anıtmezar haline dönüştürülmesi için değerli sanatçılarımızla
irtibata geçtik ve bu konuda önemli bir yol kat ettik. Milli Savunma Bakanlığı
ve Genelkurmay Başkanlığının ilgili birimlerinden askeri hayatı ve yaptığı
başarıları hakkında iletişim kurduk ve bazı bilgi ve belgeler aldık.Dışişleri
Bakanlığı ile irtibat sağladık. Kaş, Kemer ve Antalyamızın çeşitli yerlerinde
bizzat incelemeler ve araştırmalarda bulunduk. İlgili kişilerle temas kurduk.
Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz veAkdeniz Üniversitemiz; ilgili Kaymakamlıklarımız
ve Belediyelerimiz ile temasa geçerek konuyu kendileri ile paylaştık. Yapmak
istediklerimizi makamlarına arz ettik. Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Kültür
Müdürlüğümüz, Müftülüğümüz ve ilgili diğer resmi kuruluşlarımız ile irtibata
geçerek yapmak istediklerimizi kendilerine anlattık. Daha önce Mustafa Ertuğrul
konusunda çeşitli çalışmalar yapmış, emek sarfetmiş, bilinç oluşturma çabasında
olmuş çok değerli kişi, kurum ve kuruluşlarla irtibata geçtik. Onların
geçmişteki uğraşları sayesinde ve gösterdikleri ışık istikametinde bugün bu
çalışmaları yapabilecek duruma geldik. Yaptıkları çalışmalar ve verdikleri emek
için hepsine şükran duyuyor teşekkürü bir borç biliyoruz. Ansiad, Türk Hava
Kurumu, Ketav, Tesud, Temad, Gazeteciler Cemiyeti, Anadolu Hemşeri Dernekleri
Platformu, Kent Konseyi, Gazi Derneklerimiz ve burada
adını sayamadığımız birçok sivil toplum kuruluşu ile görüşmeler yaptık,
desteklerini aldık.  İrtibat kurduğumuz
ve görüştüğümüz tüm kurum kuruluş ve örgütler sağolsunlar büyük destek verdiler
bizleri yüreklendirdiler.
Bütün bu girişimler ve faaliyetler ışığında Top.Yzb.Mustafa
Ertuğrul hakkında kapsamlı bir proje geliştirdik. Bu projenin icrası için
çalışmalar yaptık. İşte bu çalışmaların bir aşaması olan bugün
gerçekleştireceğimiz Panel ile kamuoyunda Yzb.Mustafa Ertuğrul konusunda bir
farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Öncelikle Antalyamızın sonrasında da tüm
ülkemizin bu değerli şahsiyeti tanımasını istiyoruz. Panelin ilk amacı budur.
Diğer bir amacı daha vardır; Bugün yani 13 Aralık’ta bu panelin icra edilmiş
olması bir rastlantı değildir. Bugün Yzb.Mustafa Ertuğrul’un Kemer açıklarında
batırdığı gemilerden birisi olan Paris II gemisinin batırılışının 99.
Yıldönümüdür. İşte hem bugünü anmak ve hem de gelecek sene 100. Yıldönümünü
anacağımız bu büyük olayın daha geniş bir katılımla ve kapsamlı bir programla
anılmasını sağlamaktır. Bunun için gelecek yıl bu olayın 100. Yılı olan 13
Aralık 2017 tarihinde uluslararası boyutta bir sempozyumyapılmasını planlamış
bulunmaktayız. Kaş İlçemizde de dünyada top atışı ile ilk uçak gemisi
batırılmıştı. Bu olayın kahramanı da Yzb. Mustafa Ertuğrul’dur. Bu olayı canlı
tutmak ve her yıl anmasını gerçekleştirmek için de çalışmalarımız vardır.
Önümüzdeki ay bu büyük olayın da 100. Yılıdır. Yaklaşan tarihi dikkate alarak
çalışmalara şimdiden başlanılması gerekmektedir. Antalya merkezde iki ayrı
yerde anıt ve panorama, Kaş ve Kemer’de gerek anıtlar gerekse batarya
mevzilerinin ziyaret edilebilecek bir duruma getirilmesi için de çalışmalar
yürütüyoruz.
Daha birçok plan ve projelerimiz vardır. Müze, büyük prodüksiyonlu
bir sinema filmi, dizi filmler ve seri kitaplar bu düşüncelerimizden
bazılarıdır. Tabii ki bunlar sizlerin katkıları ve müsaadeleriyle gerçekleşecek
büyük işlerdir.  Ayrıca konuyu
çocuklarımıza ve gençlerimize anlatmak için de plan ve projelerimiz vardır.
Düşüncelerimizi gerçekleştirmek için hayallerimiz geniş enerjimiz sınırsızdır.
Çünkü olay çok büyük ve anlamlıdır.
Konu sadece ulusal temelde değil uluslararası ilişkiler bakımından
da değerlidir. İnsanlık değerleri açısından da çok güzel ve önemli örnekler
taşıyan bir konu ve kişiyle karşı karşıyayız. Savaş halinde olduğumuz ülkelerin
vatandaşlarına yapılan muamele; insanlık değerleri açısından tüm dünya
insanlarına gururla anlatılabilecek, ibretle gösterilebilecek bir özelliğe
sahiptir. Bu durum bölgemizde iç ve dış turizmin olumlu anlamda etkilenmesine
yol açacaktır. Kısacası gerek kendi insanımıza gerekse yabancı ülkelerden gelen
konuklarımıza gururla gösterebileceğimiz ve anlatabileceğimiz bir olayın
sahibiyiz. Bu olayı yansıtmak istiyoruz.
Bütün bu düşünceleri gerçekleştirmek için tüm kurum ve
kuruluşlarımızın ve tüm sivil toplum örgütlerinin desteğine ihtiyacımız vardır.
Bu desteği esirgemeyeceğinizden eminiz.
Bu panel bir bilgilenme, bilinçlenme ve farkındalık yaratmak
maksadıyla planlanmıştır. İcrasının da etkisinin de amacına ulaşmasını diliyor
hepinizi saygı ile selamlıyor tekrar hepinize hoş geldiniz şeref verdiniz diyor
saygılar sunuyorum…

13.12.2016 

Mehmet Rıza ÜNLÜ


AKSAN Yönetim Kurulu Başkanı

Başkanlarım, İlimizin Saygıdeğer Yöneticileri, Başımızın tacı
Gazilerimiz, Değerli Katılımcılar, Basınımızın mümtaz temsilcileri,
Hanımefendiler Beyefendiler;1.Dünya Savaşında Antalya’da Kazanılan Büyük Zaferlerin Kahramanı
Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul’u ve gerçekleştirdiği büyük olayı çeşitli
açılardan incelemek maksadıyla burada toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle AKSAN
olarak teşrifleriniz için hepinize hoş geldiniz diyor saygılarımı sunuyorum.

Biz Antalya’da faaliyet gösteren bir kültür sanat derneği olarak
öncelikle Antalyamız ve ülkemiz için büyük bir değer olan Topçu Yüzbaşı Mustafa
Ertuğrul’u Antalyamızda ve ülkemizde daha tanınır ve bilinir bir şahsiyet
haline getirmek ve tarihteki yaptığı büyük olaylara denk bir biçimde anmak ve
tanıtmak maksadıyla geniş kapsamlı ve planlı bir projeyi uygulamaya karar
verdik. Bunun için de konunun uzmanı olan şahsiyetlerle ve resmi ve sivil kurum
ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bir dizi faaliyetler gerçekleştirdik.
Öncelikle bu büyük şahsiyeti hak ettiği ölçüde anmak ve yaşatmak maksadıyla bir
faaliyet planı hazırladık. 5 Kasım 2016 tarihinde sizlerin de destek ve
katılımlarıyla 48. Ölüm yıldönümünde Andızlı’daki mezarı başında andık.
Mezarının bir Anıtmezar haline dönüştürülmesi için değerli sanatçılarımızla
irtibata geçtik ve bu konuda önemli bir yol kat ettik. Milli Savunma Bakanlığı
ve Genelkurmay Başkanlığının ilgili birimlerinden askeri hayatı ve yaptığı
başarıları hakkında iletişim kurduk ve bazı bilgi ve belgeler aldık.Dışişleri
Bakanlığı ile irtibat sağladık. Kaş, Kemer ve Antalyamızın çeşitli yerlerinde
bizzat incelemeler ve araştırmalarda bulunduk. İlgili kişilerle temas kurduk.
Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz veAkdeniz Üniversitemiz; ilgili Kaymakamlıklarımız
ve Belediyelerimiz ile temasa geçerek konuyu kendileri ile paylaştık. Yapmak
istediklerimizi makamlarına arz ettik. Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Kültür
Müdürlüğümüz, Müftülüğümüz ve ilgili diğer resmi kuruluşlarımız ile irtibata
geçerek yapmak istediklerimizi kendilerine anlattık. Daha önce Mustafa Ertuğrul
konusunda çeşitli çalışmalar yapmış, emek sarfetmiş, bilinç oluşturma çabasında
olmuş çok değerli kişi, kurum ve kuruluşlarla irtibata geçtik. Onların
geçmişteki uğraşları sayesinde ve gösterdikleri ışık istikametinde bugün bu
çalışmaları yapabilecek duruma geldik. Yaptıkları çalışmalar ve verdikleri emek
için hepsine şükran duyuyor teşekkürü bir borç biliyoruz. Ansiad, Türk Hava
Kurumu, Ketav, Tesud, Temad, Gazeteciler Cemiyeti, Anadolu Hemşeri Dernekleri
Platformu, Kent Konseyi, Gazi Derneklerimiz ve burada
adını sayamadığımız birçok sivil toplum kuruluşu ile görüşmeler yaptık,
desteklerini aldık.  İrtibat kurduğumuz
ve görüştüğümüz tüm kurum kuruluş ve örgütler sağolsunlar büyük destek verdiler
bizleri yüreklendirdiler.


Bütün bu girişimler ve faaliyetler ışığında Top.Yzb.Mustafa
Ertuğrul hakkında kapsamlı bir proje geliştirdik. Bu projenin icrası için
çalışmalar yaptık. İşte bu çalışmaların bir aşaması olan bugün
gerçekleştireceğimiz Panel ile kamuoyunda Yzb.Mustafa Ertuğrul konusunda bir
farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Öncelikle Antalyamızın sonrasında da tüm
ülkemizin bu değerli şahsiyeti tanımasını istiyoruz. Panelin ilk amacı budur.
Diğer bir amacı daha vardır; Bugün yani 13 Aralık’ta bu panelin icra edilmiş
olması bir rastlantı değildir. Bugün Yzb.Mustafa Ertuğrul’un Kemer açıklarında
batırdığı gemilerden birisi olan Paris II gemisinin batırılışının 99.
Yıldönümüdür. İşte hem bugünü anmak ve hem de gelecek sene 100. Yıldönümünü
anacağımız bu büyük olayın daha geniş bir katılımla ve kapsamlı bir programla
anılmasını sağlamaktır. Bunun için gelecek yıl bu olayın 100. Yılı olan 13
Aralık 2017 tarihinde uluslararası boyutta bir sempozyumyapılmasını planlamış
bulunmaktayız. Kaş İlçemizde de dünyada top atışı ile ilk uçak gemisi
batırılmıştı. Bu olayın kahramanı da Yzb. Mustafa Ertuğrul’dur. Bu olayı canlı
tutmak ve her yıl anmasını gerçekleştirmek için de çalışmalarımız vardır.
Önümüzdeki ay bu büyük olayın da 100. Yılıdır. Yaklaşan tarihi dikkate alarak
çalışmalara şimdiden başlanılması gerekmektedir. Antalya merkezde iki ayrı
yerde anıt ve panorama, Kaş ve Kemer’de gerek anıtlar gerekse batarya
mevzilerinin ziyaret edilebilecek bir duruma getirilmesi için de çalışmalar
yürütüyoruz.
Daha birçok plan ve projelerimiz vardır. Müze, büyük prodüksiyonlu
bir sinema filmi, dizi filmler ve seri kitaplar bu düşüncelerimizden
bazılarıdır. Tabii ki bunlar sizlerin katkıları ve müsaadeleriyle gerçekleşecek
büyük işlerdir.  Ayrıca konuyu
çocuklarımıza ve gençlerimize anlatmak için de plan ve projelerimiz vardır.
Düşüncelerimizi gerçekleştirmek için hayallerimiz geniş enerjimiz sınırsızdır.
Çünkü olay çok büyük ve anlamlıdır.
Konu sadece ulusal temelde değil uluslararası ilişkiler bakımından
da değerlidir. İnsanlık değerleri açısından da çok güzel ve önemli örnekler
taşıyan bir konu ve kişiyle karşı karşıyayız. Savaş halinde olduğumuz ülkelerin
vatandaşlarına yapılan muamele; insanlık değerleri açısından tüm dünya
insanlarına gururla anlatılabilecek, ibretle gösterilebilecek bir özelliğe
sahiptir. Bu durum bölgemizde iç ve dış turizmin olumlu anlamda etkilenmesine
yol açacaktır. Kısacası gerek kendi insanımıza gerekse yabancı ülkelerden gelen
konuklarımıza gururla gösterebileceğimiz ve anlatabileceğimiz bir olayın
sahibiyiz. Bu olayı yansıtmak istiyoruz.
Bütün bu düşünceleri gerçekleştirmek için tüm kurum ve
kuruluşlarımızın ve tüm sivil toplum örgütlerinin desteğine ihtiyacımız vardır.
Bu desteği esirgemeyeceğinizden eminiz.
 

Bu panel bir bilgilenme, bilinçlenme ve farkındalık yaratmak
maksadıyla planlanmıştır. İcrasının da etkisinin de amacına ulaşmasını diliyor
hepinizi saygı ile selamlıyor tekrar hepinize hoş geldiniz şeref verdiniz diyor
saygılar sunuyorum…
13.12.2016
Mehmet Rıza ÜNLÜ


AKSAN Yönetim Kurulu Başkanı