Değerli Yurtseverler,

ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT
GRUBU
’na şahit
olduğunuz yada duyumunuz olan tüm katalog suçlar hakkında bilgi verebilirsiniz.
Sizin adınıza ihbar edeceğiniz tüm suçları resmi kurumlar nezdinde takip edip
sonlandıracağız.

Özellikle modern Türkiye’nin
kurucusu olan ulu önder Atatürk’e yönelik nefret suçları hakkında bilgi
vermeniz halinde ÖZEL olarak takipçisi olacağımızı da bir kez daha ilanen
duyururuz.

İhbarlarınızı, ÖZEL
BÜRO WHATSAPP yada TELEGRAM İHBAR HATTI LİSTEMİZ üzerinden yapabilirsiniz.

WHATSAPP LİNK : https://chat.whatsapp.com/8Wrsk4kEan7D1XlSRPGl4T

yada,

TELEGRAM LİNK : https://telegram.me/ihbarhatti


ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT
GRUBU

ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN

Durumu : Yürürlükte

Kanun numarası 5816

Kabul tarihi : 25 Temmuz 1951

Yayımlandığı R. Gazete : 7872

Yürürlüğe giriş tarihi : 31 Temmuz 1951

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun, kamuoyunda anıldığı
şekliyle Atatürk’ü Koruma Kanunu, 31 Temmuz 1951’de kabul edilmiş Türkiye
Cumhuriyeti kanunudur. Konusu, ülkenin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa
Kemal Atatürk’e karşı işlenecek suçlardır.

Atatürk’ün heykel ve büstlerine yapılan saldırıların artması nedeniyle
Demokrat Parti iktidarınca çıkarılmıştır.[1]

1. Atatürk’ün
hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır.

2. Atatürk’ü temsil
eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk’ün kabrini tahrip eden, kıran,
bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası
verilir.

3. Yukarıdaki
fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi
cezalandırılır.

4. Birinci maddede
yazılı suçlar, iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumî
veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunulacak
ceza yarı nispetinde artırılır. Birinci maddenin ikinci fikrasında yazılı
suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa
verilecek ceza bir misli artırılır.

5. Bu Kanunda yazılı
suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re’sen takibat yapılır.

6. Bu Kanun yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
7. Bu Kanunu Adalet
Bakanı yürütür.