Değerli
Yurtseverler,


ÖZEL BÜRO
İSTİHBARAT GRUBU
’na şahit olduğunuz yada duyumunuz olan tüm katalog
suçlar hakkında bilgi verebilirsiniz. Sizin adınıza ihbar edeceğiniz tüm
suçları resmi kurumlar nezdinde takip edip sonlandıracağız.


Özellikle modern
Türkiye’nin kurucusu olan ulu önder Atatürk’e yönelik nefret suçları hakkında
bilgi vermeniz halinde ÖZEL olarak takipçisi olacağımızı da bir kez daha ilanen
duyururuz.


İhbarlarınızı,
ÖZEL BÜRO WHATSAPP yada TELEGRAM İHBAR HATTI LİSTEMİZ üzerinden yapabilirsiniz.


WHATSAPP LİNK : https://chat.whatsapp.com/E99mtmm8cLaJEOvP22pJix


yada,


TELEGRAM LİNK : https://t.me/ozelburosohbet  


ÖZEL BÜRO
İSTİHBARAT GRUBU
ATATÜRK ALEYHİNE
İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN


Durumu : Yürürlükte


Kanun numarası
5816


Kabul tarihi : 25 Temmuz 1951


Yayımlandığı R. Gazete : 7872


Yürürlüğe giriş
tarihi : 31 Temmuz 1951


Atatürk Aleyhine İşlenen
Suçlar Hakkında Kanun, kamuoyunda anıldığı şekliyle Atatürk’ü Koruma Kanunu, 31
Temmuz 1951’de kabul edilmiş Türkiye Cumhuriyeti kanunudur. Konusu, ülkenin
kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’e karşı işlenecek
suçlardır.


Atatürk’ün heykel ve büstlerine
yapılan saldırıların artması nedeniyle Demokrat Parti iktidarınca
çıkarılmıştır.[1]


1. Atatürk’ün
hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır.


2. Atatürk’ü
temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk’ün kabrini tahrip eden,
kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası
verilir.


3. Yukarıdaki
fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi
cezalandırılır.


4. Birinci
maddede yazılı suçlar, iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak
veya umumî veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse
hükmolunulacak ceza yarı nispetinde artırılır. Birinci maddenin ikinci
fikrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine
teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.


5. Bu Kanunda
yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re’sen takibat yapılır.


6. Bu Kanun
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


7. Bu Kanunu
Adalet Bakanı yürütür.