Değerli Yurtseverler,
Zaman zaman bizlerden sizlere hükümeti
kıyasıya eleştiren bir takım yazı ve videolar gidiyor. Bu konuda daha önce
açıklama yaptık ama tazelemek için tekrar edelim.
ÖZEL BÜRO GRUBU,
hiçbir siyasi parti, vakıf, dernek yada resmi kurum ile bağı yada yada
bağlantısı olmayan, kurumlardan bağımsız sivil inisiyatif ile tesis edilmiş YURTSEVER, MİLİTARİST ve KEMALİST bir açık istihbarat
platformudur.
Yayın çizgisi de bu yöndedir.
MİSYONUMUZ, BİLGİLİ TOPLUM,
GÜÇLÜ TÜRKİYE’dir.
Ve 2002 yılından bu yana misyonumuza uygun
olarak ülkemizi ilgilendiren tüm milli meselelerde araştırma yapıyor, aynı
zamanda üyelerimiz ile beyin jimnastiği yaparak bulduğumuz çözümleri resmi
kurumlarımız ile paylaşıyoruz. Bugüne kadar hiçbir partiden destek görmedik,
böyle bir talebimiz de zaten olmadı. Biz milli konularda resmi kurumlarımıza
destek olmak için tüm açık kaynakları tarayarak en optimum çözümleri, bilgileri
kurumlarımızla beraber üyelerimize iletiyoruz. Bunu yaparken bağımsız hareket
ediyoruz. Partilerüstü bir grup olduğumuz için bizleri bağlayan tek norm MİLLİ MENFAATLERİMİZDİR.
MİLLİ MENFAATLERİMİZ
neyi gerektiriyorsa onu yapar onu yazar, onu çizeriz.
Herhangi bir partiye, kuruma yada gruba şirin
ve sempatik görünmek için yazmıyoruz, paylaşmıyoruz. Ülkemizin asli menfaatleri
gerektiğinde hangi parti, kurum yada grup olursa olsun çekinmeden yazar,
çizeriz. Bizlerin tabi olduğu yegane kriter T.C.
KANUN’larıdır.
T.C. Kanununa bağlı olduğumuz müddetçe neyi
yazdığımız, paylaştığımız kimseyi ilgilendirmez. Ayrıca kalemimizi de kimse
kiralayamaz. Milli menfaatler neyi gerektiriyorsa DÜŞÜNCE
VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
çerçevesinde yazarız, çizeriz. Hatta bu yazılarımız
iktidar partisi ile ilgili de olsa doğru olması, teyid edilebilir olması
kaydıyla her iddiayı dile getiririz. Kimsenden bir korkumuz, çekincemiz yok. Falanca
bakanlıktan filanca bir ihale beklentisi yada sahil bölgelerinde 4 sıfırlı
maaşı olan bir müdürlük gibi kıyak işler peşinde de değiliz.
Bizler gerçek yurtseverleriz ve bizi Tatlısu milliyetçileri
ile karıştırmayın. Yeri geldiğinde iktidar partisinin hedefine girebiliriz,
yada yabancı bir istihbarat servisini peşimize takabiliriz.
Ama ATA’mızdan aldığımız bu kutsal emaneti yere
düşürmeden alnımızın akı ve kalemimizin gücü ile ve allah sağlık sıhhat verdiği
müddetçe yapacağız. Yeter ki düşmanımız bile olsa bize mertçe meydan okusun,
mertçe savaşalım. Geçmişteki kumpas davaları gibi haksızlığa uğramayalım.
Son olarak şunu ifade edelim.
ÖZEL BÜRO GRUBU’nun her bir paylaşımı kanunların bize tanıdığı DÜŞÜNCE ve İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ çerçevesinde yapılmıştır.
Kanunlara bağlı kaldığımız müddetçe hangi
partinin yada hangi kurumun, grubun hoşuna gideceği, hangisinin gitmeyeceği
umurumuzda değildir, olmayacaktır. Biz doğru bildiğimiz yolda kalemimizi
kiralamadan kendi doğrumuzda kalarak projelerimize devam edeceğiz. Ancak biz de
insanız ve her insanoğlu gibi hata yapabiliriz. Böyle durumlarda üyelerimizden
ricamız bizlere rehber olmalarıdır. Bize yanlışımızı söylerseniz hem yayın
çizgimizin kalite seviyesinin artmasına hem de yasalara bağlı kalarak
faaliyetlerimize sorunsuz şekilde devam etmemize imkan tanımış olursunuz. Tabi
bu söylediklerimiz AMİGO TARAFTARLAR için
değil. Onlar bağlı oldukları partiye, kuruma yada gruba yönelik hiçbir eleştiriye
doğru da olsa tahammül edemezler. Onları da anlıyor ve kabul ediyoruz. Bizleri herkes
eleştirebilir ki zaten eleştiriyi çok sevdiğimizi daha önce deklare ettik.
Ancak üslup son derece önemlidir. Bizi her konuda eleştirin. Sadece eleştirirken
haklı durumda iken haksız duruma düşmemek için eleştirinizi belirli bir nezaket
ve edep içerisinde yapmanızı tavsiye ederiz. Hakaretamiz ve tehdit içerikli eleştiriler
sunucularımızda muhafaza edilmekte ve gerekmesi halinde Cumhuriyet
Başsavcılığına intikal ettirilmektedir. Sözlerime son verirken şu ana kadar
grubumuza maddi-manevi destek olan tüm yurtseverlere ekibim adına kalben
teşekkür ederim.


Paylaşımlarımızı
ve projelerimizi lütfen takip ediniz. Aşağıda
Avukat Mehmet Erbil ve Baran Doğan beyin Hukuk Bürosunun hazırladığı
makaleyi de mutlaka okuyun.


Saygılarımızla,
Erkut Ersoy


İstihbarat Uzmanı


ÖZEL BÜRO GRUBU

KAYNAK : https://barandogan.av.tr/blog/bireysel-basvuru/dusunce-ve-ifade-ozgurlugu-hakki-anayasa-mahkemesi-aym-ve-aihm-kararlari.html

Düşünce ve İfade Özgürlüğü Hakkı Nedir ???


Av. Mehmet Erbil1


Düşünce ve ifade özgürlüğü, TC
Anayasasının 26/1 ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddesinde
düzenlenmiştir. Düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı, Anayasa ve
sözleşmenin (AİHS) ortak koruma alanında yer almaktadır. Bu nedenle, bu hakkı
ihlal eden eylem veya işlemler aleyhine bireysel başvuru yapılabilir.


Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti 


ANAYASA MADDE 26. – Herkes, düşünce ve kanaatlerini
söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve
yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın
haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.


AİHS m.10 İfade Özgürlüğü 

Herkes görüşlerini açıklama ve ifade özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, kanaat
özgürlüğü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke sınırları söz konusu
olmaksızın haber veya fikir alma ve verme özgürlüğünü de içerir.

DÜŞÜNCE
VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKININ İHLALİ İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

İNTERNET SİTESİNDE YAYINLADIĞI YAZI NEDENİYLE
TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM EDİLEN KİŞİN
İN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKI

ÖZET: Ankara’ ya içme suyu
olarak verilen Kızılırmak suyunun, kanser vakalarına neden olacağına dair,
başvurucu tarafından kaleme alınan ve üyesi olduğu Tıp Kurumu Deneğinin
internet sitesinde yayınlanan yazı nedeniyle, Ankara Büyük Şehir Belediyesi
Başkanı Melik GÖKÇEK tarafından “kendisine hakaret edildiği ve küçük
düşürüldüğünü” ileri sürmek suretiyle başvurucuya karşı açılan tazminat
davasında, başvurucunun tazminata mahkum edilmiş olması ifade özgürlüğü
hakkının ihlali niteliğindedir. ( Ali Rıza ÜÇER kararı. B. No: 2013/8598)

İNCİTİCİ,
ŞOKE EDİCİ YA DA ENDİŞELENDİRİCİ BİLGİ VE DÜŞÜNCELER DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
KAPSAMINDADIR


ÖZET: Ulusal bir gazetede
çıkan haberler nedeniyle zarar gördüğünü ileri sürmek suretiyle başvurucu tarafından
açılan tazminat davasının reddedilmiş olması, ifade özgürlüğü hakkının ihlalini
oluşturmaz. Zira ifade özgürlüğü; sadece toplum tarafından kabul gören veya
zararsız kabul edilen bilgi ve fikirler için değil, incitici, şoke edici ya da
endişelendirici bilgi ve düşünceler için de geçerlidir. ( İlhan CİHANER kararı.
B.No:2013/5474)

İNTERNET
SİTESİNDE HABER YAYINLAYAN GAZETECİNİN CEZALANDIRILMASI DÜŞÜNCE VE KANAAT
HÜRRİYETİNİN İHLALİDİR


ÖZET: Kamuoyunu yakında
ilgilendiren bir haberde, bu haberi duyan gazetecinin bir savcı gibi haberin
doğruluğunu kanıtlamakla yükümlü değildir. Kişilik haklarının zedelendiğini
ileri süren kişinin genel mahkemelerde dava açma yoluna gidebilir. Başvurucuya,
internet gazeteciliği üzerinde; borsada işlem gören şirket yöneticileri
hakkında, çok sayıda suçtan dolayı davalar açılmış olduğu yönünde haberler
yayınlamış olması nedeniyle hapis cezası verilmiş olması ve verilen hapis
cezası ile ilgili olarak, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmış olması,
Anayasanın 26 ve 28 maddelerinde düzenlenen düşünce ve kanaat özgürlüğü
hakkının ihlali niteliğindedir. ( Orhan PALA kararı. B.No:2014/2983)

DERGİNİN
TUTUKLUYA VERİLMEMESİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKININ İHLALİDİR


ÖZET: Tutuklu olarak
bulunan şahıslar yönünden, tutulma henüz bir tedbir niteliğinde olması
nedeniyle “mahkumun ıslahı” gerekçe olarak gösterilerek “Özgür Halk” isimli
derginin başvurucuya verilmemesi ifade özgürlüğü hakkının ihlali
niteliğindedir. (22/3/2018 tarihli, Ertan Yürek Kararı. B. No: 2015/18932)


Avukat Baran Doğan
Hukuk Bürosu


 1. Avukat
  Mehmet Erbil
  , İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde hukuk eğitimini
  tamamlamıştır. 1990 yılından beri İstanbul’da serbest avukatlık
  yapmaktadır. Çalışmalarını insan hakları ihlalleri ile ilgili olarak
  ulusal ve uluslararası hukuk alanında yoğunlaştırmıştır. Avrupa İnsan
  Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesine yaptığı başvurularla ulusal hukuk
  mevzuatında bir çok değişikliğin yapılmasına vesile olmuştur.