Millî İstihbarat
Teşkilatı’nın ( MİT ) 85. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yenilediği internet
sitesine (www.mit.gov.tr) eklediği ‘çocuk
sayfası, çocuğun öncelikli yüksek yararına
aykırıdır.MİT Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nden 25 Ocak 2012 tarihinde ÖZEL BÜRO GRUBU’na gönderilen
açıklamada, “çocuklarımızın yanlış bir algılama içerisine girmelerini
önleyebilmek” bilgisine yer verildi.


İstihbarat Uzmanı Erkut
Ersoy
’un, MİT’in çocuk sayfası ile ilgili değerlendirmesi şöyle:“Bir ülkenin istihbarat teşkilatı yapmakla yükümlü bulunduğu idari faaliyet
konusunda yetişkinleri kaynağından ve doğru şekilde bilgilendirmelidir.
Bilgilendirmenin çocuk boyutu ise iki açıdan değerlendirilebilir: İstihbarat
teşkilatının çocukları ilgilendiren boyutu olmadığı gerekçesiyle internet
sitesinde ‘çocuk sayfası’ yer almaz; yer alacaksa çocuk gerçekliğine uygun bir
dille tanıtıma yer verilmelidir… MİT’in ‘çocuk sayfası’ bilgilendirme ve
tanıtımın ötesinde bir içerikte hazırlanmıştır.
İnternet
erişimi olan çocuk ve yetişkinler, dünyadaki örneklerinde olduğu gibi, hiçbir
yaş sınırı olmadan MİT’in web sayfasına girebilmektedir. MİT’in ‘çocuk sayfası’
istihbarat örgütlerinin zihniyetiyle birebir örtüşmekte ve çocuğu nesne
durumuna indirgemektedir. ‘Çocuk sayfası’nın bilgilendirme bölümü de içerik ve
dil açısından sorunlu. Devlet, sınırlar, istihbarat ve MİT kavramları yetişkin
bakış açısıyla ve sadece güvenlik boyutuyla anlatılıyor çocuğa. Kullanılan dil
ise çocuk gerçekliğine uygun olmadığı gibi çocuğun kavrayışından da çok uzak.‘Çocuk sayfası’ndaki birinci oyun, iki resim arasındaki 5 farkı bulmaya yönelik
ve “her yerde” bulunabilecek bir oyun. İkinci oyun, çocuğun merakını kullanarak
istihbarata ilgi duyması amaçlanan, çocuğun ruhuna erken yaşta gizli izleme
düşüncesini aşılayan bir içerikte. MİT internet sitesine, CIA sitesine
özenilerek ve çocuklarla empati kurmak amacıyla 2 oyun da eklemiş.Gemisi fırtınada batan ve bir adaya düşen çocuk kahraman Ahmet’in hayatta
kalması için ne yapması gerektiği soruluyor çocuklara. Oyunun ilerleyen
aşamasında çocuklar istihbarat faaliyetleri konusunda bilgilendiriliyor.
Ahmet’in ada halkıyla karşılaşınca ne yapması gerektiği soruluyor çocuklara: A:
Kendini tanıtmak; B: Kaçmak; C: İki-üç gün onları gizlice izlemek. Doğru cevap,
çocuk kahraman Ahmet’in adadakileri tanımak için gizlice izlemesi. İkinci oyunu
bir olta gibi kullanarak çocukların ilgisini çekmeye çalışmak da tam anlamıyla
çocuk safiyetini istismara yönelmektir…MİT’in ‘çocuk sayfası’nda çocukların MİT’i anlamasına yönelik bilgi
verilecekse, bu bilgilerin çocuk bakışına ve gerçekliğine uygun bir dille
yansıtılması gerekir. Çocuk ve istihbarat sözcüklerinin yan yana kullanılması
bile çok sakıncalı. İstihbarat yetişkinlerin gizlilik mesleğidir, tehlikeler
içerir. Çok yalın ifadesiyle, çocukların erken yaşta yüzleşmemesi gereken bir
meslektir. Çocuğun erken yaşta istihbarat mesleğine özendirilmesi gelişimlerini
olumsuz yönde etkileyeceği gibi, yaralı bir kişilikle büyümelerine neden
olabilir. Çocukların MİT’in elma şekerine hiç ihtiyacı yok ve olmamalı…”
ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU