Türkiye’yi halen içinde bulunduğu çıkmazdan
kurtarabilecek liderde olması gereken vasıflar; Cumhuriyetimizin kurucu
ideolojisi ile barışık, savaşçı, sorunlara bu toprakların gözüyle bakan, bilim
egemen kafalı ve eleştirel akla sahip, tarihi derinliği olan, çağdaş ilke ve
değerleri içselleştirmiş, geçmişte siyasi zikzaklar çizerek sağa sola
savrulmamış, korkusuz ve ekonomik varlıklarının hesabını verebilir olmasıdır.
Türker Ertürk