Büyük
Türk Milleti’nin Dikkati’ne
!!!


Ermeni diasporasınca sözde
Ermeni soykırımı iddialarının belli dönemlerde gündeme getirilmesi alışkın
olduğumuz bir yalandır. Bu iftira girişiminin sonuncusu 13 Eylül 2017 tarihinde
“Ermeni Soykırımı Çalıştayı” başlığıyla Almanya’da gerçekleşti.


Adı geçen çalıştayın; organize
ediliş amacı ve şekli, katılımcı profili dikkate alındığında bilimsellikten
uzak, savunma hakkını yok eden, tek taraflı düşüncelere hizmet eden bir yapıda
olduğunu görüyoruz. Bu çalıştayı düzenleyenler; kendileri gibi düşünmeyenlere
resmi tarihi savunanlar diyen, ama esasen kendilerinin beslendikleri ermeni
diasporasının söylemleri doğrultusunda hareket eden, tarihten, tarih
eğitiminden ve gerçeklikten yoksun ve amaçları belli olan zavallı bir grup ve
adeta müstemleke yıllarındaki bir takım aydın geçinen kesimlerin düştüğü ihanet
ortamının 21. yüzyıl yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır.


Bütün dünya kamuoyu bilmelidir
ki; bir soykırım safsatasıyla Türkiye’yi köşeye sıkıştırmaya çalışan
emperyalist güçler, gerçekte 100 yıl kadar önce yaklaşık 5 milyon Osmanlı
vatandaşının katledilmiş olmasını görmezden gelmektedirler.


Diasporanın iftira ve
yalanlarına alışkınız fakat kime hizmet ettiği çok açık olan bu hain girişimin
düzenleyicileri arasında Sabancı Üniversitesi’nin olmasını bizi derinden
üzmüştür. Türk milleti tarafından sevilen ve saygı duyulan Sabancı ailesinin
himayesindeki Sabancı Üniversite’nin Ermeni diasporasının siyasi amaçlarına
hizmet eden sözde çalıştaya dâhil olması milletimizin kabullenmesi mümkün
değildir.


Necip milletimizin tarihine
sürülmeye çalışan bu soykırım yalanını ağzına alanın ağzının ve ruhunun
kirleneceğini hatırlatmak isteriz.


Ülkemiz ve federasyonumuz,
Ermeni tehcirinin tüm tarafların bir masada toplanarak ilmi olarak her yönüyle
tartışılmasından yanayız. Bu çabamızın Ermeni tarafınca kabul edilmediği de
tarihin bir gerçeğidir. Türkiye olarak dünyaya arşivlerimizi açarak “ İsteyen
herkes gelip inceleyebilir “ dedik. Ermenistan, Türkiye ve konuyla ilgili diğer
ülkelerden tarihçi ve bilim insanlarının oluşturacağı bir komisyon kurulup,
soykırım iddialarının incelenmesi teklifini yaptık. Ancak maalesef konuya taraf
görünen devletlerden ve dünya kamuoyundan olumlu bir yanıt alamadığımızın altı
çizilmelidir.


Sabancı Ünivesitesi’nin ve Koç
Üniversitesi’nin eski bir çalışanının dahil olduğu çalıştayda Türk tarafının
iddialarını dile getirecek akademisyenlerin çalıştaya kabul edilmemesi
çalıştayın ne kadar “ilmi” olduğunu gözler önüne sermektedir.

Yaptıkları
ile bilime değil ancak Ermenilerin 3T stratejisine (Tanınma- Tazminat- Toprak
isteme) katkı sunmaktadırlar.


Üniversitelerin konu hakkında
yaptıkları açıklamalar tatminkar değildir. Konu hakkında fikirleri belli olan,
katıldıkları toplantıda Türkiye aleyhine tutumları olacağı sürpriz olmayacak
isimlerin bu toplantıya katılmalarına izin veren, bunun ötesinde toplantıyı
destekleyen üniversitelerin yapmış oldukları açıklamalar aklımızla alay
etmektedir. Sabancı Üniversitesi düzenleyici olmadığını söylemekte, Koç
Üniversitesi çalıştaya katılanın şimdi elemanları olmadığını belirtmektedirler.
Ancak bu açıklamalar çalıştayın internet sayfalarında ve dokümanlarında bu
kurumların logolarının kullanılmasına neden izin verildiğini açıklamaktan
uzaktır.


Demokrasilerde birincil önemi
olan savunma hakkına saygı göstermeyen, tek taraflı suçlama şeklinde organize
edilen, ermeni komitacıların zulmünden mağdur olan yüce Türk Milletini hiç hak
etmediği halde suçlu duruma düşürmeyi amaçlayan, karşı görüşten hiç kimseye tahammül
edemeyen bu maksatlı organizasyonu, ona ev sahipliği yapacak kadar
ihanet batağına saplanan Sabancı Üniversitesini ve katılımcıları
kınıyor ve kamuoyunun takdir ve yargılamasına tevdi ediyoruz.


Bu vesile ile asılsız Ermeni
yalanlarıyla tarihimize sürülmeye çalışılan lekeye karşı mücadelemizi
arttırarak sürdüreceğimizi milletimize bir kez daha beyan ediyoruz. 

ASILSIZ ERMENİ İDDİALARI İLE
MÜCADELE FEDERASYONU