ÖZEL BÜRO NOTU : KATLİAMDA
KATLEDİLEN KERKÜKLÜ TÜRK KARDEŞLERİMİZİ SAYGI VE RAHMETLE ANARIZ. 


14
Temmuz 1959 yılında, Irak Kerkük Türklerine karşı, Kürtlerin eliyle haince,
sinsi planla, hazırlık görmekle, uygulama sonucu seçkin Milliyetçi,
Liderlerimiz, Türklük uğrunda kanlarını, canlarını Kerkük’ün temiz toprağına
adak vermişlerdir. 


Komünist,
Kürt Militanları, çok sayıda Irak Türklerini öldürmekle, aydın İnsanlarımızı,
kurşuna dizerek, sürgün atmışlardır, dipçikle dövülerek, şahit edilerek, bir
bölüm Türkleri, diri, diri toprağa gömmüşlerdir, kimide direk, elektrikle
asılarak, Temmuzun sıcak güneşin altında bırakılmıştı. 


Irak
Türklerinin çoğunun gözleri oyularak, bedenleri sokak, sokak sürüklenerek,
kamyon, Traktörler üzerlerinden geçmişti. 


Kerkük
Türklerine karşı, işlenen bu toplu soykırım, katliam düşünce aklımızda en çok
içli derin yer almakla iz bırakmıştı. 


Irak’ta
kraliyet rejimine son vermekle, devrildikten sonra, bir cumhuriyet rejim
kurulmuştu, Irak Türkleri bu yeni devrimden, cumhuriyetten, mutlu, hayırlı,
kurtuluş günlerin, sevinçli, anlarını yaşamakla, bir hayal kurmak üzere,
özgürlüklerine kavuşmalarının, en güzel günlerini yaşamakla,
sevinçliydiler. 


Bu
sevinç, mutluluk çok sürmeden, Kürtler, diktatörlüğün ALLAH korkusu bilmeyen,
kıyıcılara karşı, var güçleriyle Kerkük Irak Türkleri direnerek,
özgürlüklerini, anadillerini, yüce tarihlerini savunarak, ercesine, aslancasına
durarak, bunun karşılığını, bu korkunç katliam sonucu şehitlerin kanı
dökülerek, bu atılgan, kahraman Türk milleti için canlarından vazgeçirerek,
Kerkük’ün mas mavi göğünde, bir Ay yıldız olarak parladılar, Bu kara şom gün
akşamdan başlayarak üç gün, üç gece sürmüştü. 


Şehitlerimiz
düşmanlara, kızıl Kürtlere karşı, birer milliyetçi, yiğit Mehmetçik, Türk eri
idiler. 


Kerkük
ve etrafı, yüzde yüz Türk olarak, başka yerlerden gelen Kürt, En son da Saddam
rejiminin, her türlü yardımıyla, Arap devletlerinden gelen Araplar, Kerkük
nüfusuna girmekle, kendilerini Kerküklü Arap, yoksa Kerküklü Kürt saymakla,
uzun yıllardan dedelerin, ataların kanları, canlarıyla kurulan, Kerkük boş
sözle, boş kafayla, yalan uydurmayla değişilemez, Kerkük’ün Türklüğüne Tarihi,
gömütler, mezarlar birer kanıt diye görülmektedir. 


Kerkük
Türklerin kendi milletinin idaresinde olduğu zaman, başka her bakımdan
ilerlemiş, bir yurt idi bu topraklarda, Türkmen milletinin kurmuş oldukları
devletlerde göz önündeydi, Kerkük Irak’ta başka milletlerin, Türk düşmanlarının
yönetimi altına girdiği andan, şimdiye kadar Kerküklü ve tüm Irak Türkleri her
türlü baskı, zulüm, işkence uzaklaşma, sürgün, mahpushane, idam, katliamlara,
uğramaktadırlar. 


Buna
karşın Irak Türkleri, hiç bir zaman ümitsiz ve anavatan tüm dünya Türklerinin,
biricik vatanları olan, Türk bağımsız, Türkiyesiz olamadılar ve Türkiye’den
ümitlerini kesmediler, tüm baskı, zulüm içindede, yüce tarihlerini kültür,
benliklerini, dillerini, gelenek, görenek, adetlerini korudular. 


Ve
mücadelelerini sürdürmüşlerdir, Kerkük katliamını Kürtler, Komünistler Türklere
karşı birleşerek, planlarından Kerkük Türk’ünü, Turancıları yok etmeyi yıllar
boyu çizerek, tam zamanı 14 Temmuz 1959 olarak seçmişlerdir. 


Türk’ün
en büyük düşmanı, olan Barzani ve yüksek komünist şurası, Irak cumhurbaşkanı,
diktatör Abdülkerim Kasımla temasa geçerek, yönerge aldıktan sonra harekete
geçmişlerdir. 


Kerkük
ikinci tümen kumandanı olan Nazım Tabakçalı vatana hıyanet suçuyla Mehdavı
yargı evi tarafından idam etmişlerdir, Yerine Barzani’nin dostu aşırı kızıl
komünist Davut El Cenabı, yıllarca Rusya’da kalarak, sonradan kurşuna
dizilmiştir ve Irak yüksek komünist şurası başkanı, Türk düşmanı, kızıl Kürt
Maruf Benzenci atılmıştı, kendileri gibi, kıyıcı komünist Cebbar Pıruz han, Nuri
Molla Veli, Kitapçı Ojen Ermeni komünist birleşerek, Kerkük’te olan Emniyet,
yönetmenleri, başka yerlere göndermekle, Komünistleri götürmüşlerdir ve Kerkük
şehrinin her bir yerine Kürtler, Komünistler yerleşerek, türlü silahlarla [Halk
Mukavemet ] Teşkilatı, üç bin Kerküklü Türk gencini tutuk evine atarak,
planlarını uygulamaya başladılar, 


Irak’ın
İhtilalinin yıl dönümünü 14 Temmuz 1959 günü Komünist, Kürtler, ellerinde
iplerle dolaşmakla, bir avuç olarak bir Türkmen gazinosuna saldırıda bulunarak,
Osman Hıdır Türk’ü şehit etmişlerdi. 


Türkmenler
bu Kürtlere, karşı durmak, savaşmaya katılmak isteyerek, ikindi tümen
tarafından bir bildiri yayınlanarak, dışarı sokağa çıkma yasaklanması
bildirildi, Bu yasaklık belli oldu ki, yalnız Kerkük Türk’ü için imiş, Türklerde
yasaya, sisteme, düzene saygı gösteren millet oldukları için, buyruğa uyarak
her kes evine yüzleştiler. 


Kürt
Komünist subay, askerleri Kerkük’ün her bir yerini, ablukaya silahlılarla
sardıktan sonra, tüm Kürt yerlerinden gelen Komünist, Kürtler, Türkmen evlerine
saldırdılar, doğru Türk olanların adları, yanlarında yazılarak, askeri Kışlaya
götürerek, kurşuna dizdiler, önde tanılan milliyetçi şehit Ata, İhsan Hayrullah
kardeşler, Kasım, Ali Neftçi, Mehmet Selahattin avcı kardeşler, Nihat, Cihat, Emel
Fuat Muhtar üç kardeşlerle, çok sayıda Milliyetçi, Türkçü gençlerimiz, şehit
olmuştu, ondan sonra ALLAH’TAN korkmayan, kıyıcılar cesetlerini caddede,
sokaklarda sürükleyerek, kimi Türklerinde, diri, diri iki ciplere bağlamakla,
ters yöne giderek, cesetlerini ikiye bölmüşlerdir. 


Sloganlarda
atarak, yok olsun, kahrolsun Türkiye, kahrolsun Türkler, kahır gericiler,
gazino, dükkanlarda, evlerde o zaman Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Enver
paşa, Bozkurtların resimleri çok sayıda bulunmaktaydı, resimleri Parçalamaya
başladılar. 


Korkunç
katliam üç gün, üç gece sürmekle, Kürtler köy, dağlardan gelerek, askeri
araçları Kerkük şehrine götürmekle, tüm dükkân, mağazalara saldırarak her ne
varsa onu yağmalayarak, her şeyi unuturlar, yağmalara dalmasaydılar Türklerin
Şehit sayısı dehada çok artardı. 


Bu
acı, kötü, korkunç durumu görenlerin çoğu, çıldırdı, çok gebe kadınlar
çocuklarını düşürdü, çok sayıda Türkmenler suçsuz, günahsız kıyıcı Kürt
komünistler tarafından, öldürülmekle, birçok Türklerde yaralanmıştı, aile çocuklarının
gözü önünde, kurşunlanarak şirin canlarını vermişlerdir, bunun yanında iki
kardeşle 12 yaşında EMEL MUHTAR DA, zalimcesine gözyaşlarına acımadan, şehit
etmişlerdi. 


Emel
öğrenci bir genç kız olarak, Azize, Semire adında iki kız kardeşi vardı, Nihat,
Cihat, Kubat, adında üç ağabeyi, babası Fuat mahalle muhtarı idi, hep bir evde
yaşıyordular, 15 Temmuz kapı çalındı, silahlı Kürtler, Komünistler Nihat’la,
Cihat ve Kubatı vura, vura tutuklayarak sürüklediler, Babanın beyaz sakalına
acımadan, çaresiz zavallı annenin acı çilesi gözyaşları, taştan olan
yüreksizleri bile ağlatıyordu, ama ağlamak, gözyaşı dökmek, yaka yırtmak bu
canilere, cellâtlara insan olmayanlara, ALLAH, PEYGAMBER tanımayanlara, ne
yapacak, baba önüne atıldı, beni öldürün onların yerine, Anne yok beni götürün,
öldürün onlara kıymayın, çocuktular, anne, baba yalvarıyorlar. 


O
eli kanlılar, zalimler ne anlarlar çocuk, anne, babalık hakkı, ciğeri ne
bilirler. 


Adamı,
ve kadını o kadar öldürmeden, döverek, hemen caniler, katiller, Nihat’ı kurşuna
dizerek şehit ettiler, ağabeycisine koşan 12 yaşında Emelde, hainler tarafından
kurşunlanarak, kardeşinin yanına düşerek, şirin canını verdi, ardından
gaddarlar, kıyıcı, cellatlar kurşunu Cihatta doğru vurarak, Emel ve iki
kardeşleri katiller, dışarıya sürükleyerek, araba arkasına iple bağladıktan
sonra, kimsesiz Kerkük caddelerinde, bu suçsuzları sürüklediler. 


Gözleri
kanla dolan katiller, Türk düşmanları, nerde Türkmen evi olarak bırakmadılar,
aramaya başladılar, hayatını Irak ordusu, toprağına, taşına, canını adayan ve
savunan, yiğit, kahraman, bir liderimiz sayılan ATA HAYRULLH 14 Temmuz
katliamının ilk gecesinde, evde çocuklarıyla konuşmakla, onlara Türklükten,
tarihten söz açarak, aynı an tüm aile çocuklarına, TÜRK milli kıyafetlerini
giydirmelerini istemişti, kendiside onlarla, Kürtlerin uşakları kapısını
çalarak, seni komandan kışlada istiyor diye, onu Türklerin olduğu ölüm kan
meydanına götürdüler. 


Kıyıcı
zalimler, ona en iğrenç işkence, acıyı gösterdiler ve onu kışlanın önünde,
bulunan bir ağaca, bağladıktan sonra, Kurtça diri, diri etlerini keserek, TÜRKÇÜLERİN,
LİDERİ, ATA HAYRULLANIN ETİNİN KİLOSU 10 FİLİS, ALAN VARMI.[FILIS KURUŞ
DEMEK].  ve etlerini etrafta olan, hayvan önüne, atmaya başladılar. 


Katiller
bu defa aynı durumu, kardeşi Yarbay Doktor, İHSAN HAYRULLA DA bu biçimde şehit
oldu, kardeşinin önünde işkence yaparak, yüreği insan sevgisine dolu kendisine
zulüm, işkence, eden bu cellâtları defalarca bedava olarak ilaç ederek evinde
yaşatmıştı, onlara yemek, su vermişti. 


Kimsesiz
olan Türkmenlerin yalnız dillerinde, ALLAH, PEYGAMBER bağırmakla,
çağırmaktaydılar, buna karşın Kâfir, Komünistler Kürtler, öyle
söylemekteydiler, (ALLAH YOK, İZİNE GİTMİŞ) (PEYĞAMBER SİHİRBAZ. BÜYÜCÜYDÜ )
Sizi kimse kurtaramaz, bakalım Sevdiğiniz Türkiye gelsin, Mustafa Kemal, Ata
Türk’te öldü, kim kurtaracak sizleri, Kürtlerden, Kerkük’te Başka bir kimse
yaşayamaz, Çıkın buradan, burası Kürdün hep öyle söylemekle, türlü işkence,
zulüm, baskıları artmaktaydı. 


Kerkük
katliamı, soydaşlarımızın, şehit edilmesi toplu, yok etme planı komünist
militanları, organize etmekle, birçok etnik grupların, işbirliğiyle,
gerçekleşmişti ve Irak hükümeti, yardımıyla yapılmıştı, ikinci ordu
komutanlığı, birliklerinde katılmıştı. 

Ve Kerkük katliamına, önde gelen Türkmen düşmanlarından, Kürt liderlerinden
Celal Talabani’nin de elinde silahla, Kerkük cadde, sokaklarında, Türkmen’e
ateş açarak, sürekli ordu karargâhında bulunmaktaydı. Ayrıca Komünist Kürt
çıldırmış ırkçı Nuri Talabani de büyük rol oynamıştı, Celal ile Mustafa Barzani,
önde gelen sorumlular arasındadırlar. 


Yıllar
süren Arap Kürt düşmanlığı ve Kürt, Kürt düşmanlığı çatışması Irak Türklerine
karşı birden unutularak, dost kardeş olarak, birbirlerine sarınarak, Türkleri
yok etmeye çalıştılar, Mustafa Barzani, ileri gelen Kürtlerin evinde, toplantı
yaparak, Türklere karşı plan çizmekteydi, Bilgi, yönerge veriyordu, ertesi gün
Barzani, Bağdat’a büyük kalabalıkla uğurluyorlar ve Bağdat’ta planlarını
yeniliyor, elemanlarda olaylar çıkarıyor, büyük kavgalar olarak, Türklerin
dükkân, mağazalarını, yağma, paramparça olarak Türkçe yazılan tabelalar
indiriliyorlar, Türklere ölüm, Kerkük Kürtlerindir, Türk yok, boş sözleri
bağırarak, sokaklarda koşuyorlardı. 


Düşmanların
amaçları, Bu katliamdan Kerkük’ün en aydın, yetişmiş atılgan kahraman
liderlerini, yok etme, onları sahipsiz, başsız bırakmak, Türkleri zulüm
işkence, baskıyla, korkutma topraklarından kaçırmak, yerlerini almak, Türklerin
sahip oldukları, varlı zengin petrol bölgesinden, uzaklaştırmak, kendi ellerine
geçirmek, Türkmen ocaklarını söndürmek istiyorlardı. 


Çünkü
Irak Türkleri, her bir bakımdan, başkalarından dehada iyi, şerefli, töreli,
erdemli, efendi, tarihi yüce, eski bir millet, büyük uzun yıllar hüküm eden,
devletler kuran, yiğit kahramanlıkla, tanılan, doğru Müslüman, ULUTANRIYA
inanan, bir millet olduğundan dolayı, kendileri boş hayale, yaşamakla, devlet
kurma ve Kerkük benim olacak diye, kendilerini aldatmakla, eziklik, psikolojik
hastalığına, düşerek, Türk düşmanlığını yaşamaktadırlar. 


Bu
planlara karşı, Türkmen milleti, bu gün dehada uyanık, düşmanını tanımakla,
Bağdat yönetimi ve tüm düşmanlar iyice bilmelidir, Türkmen milletinin, birlik
beraberliğini, boza bilmeyecekler, bu toplumu, bu kültürlü, eski tarihli,
efendi milleti, ortadan kaldıra bilemezler, doğru, babalı anneli, temiz,
şerefli ahlaklı, Türkmenlerde senlik, benlik, Sünni, Şiilik, köylü, şehirli,
Kerküklü, Erbil’li, Telafer, Tuzlu yoktu ve olmayacaktır. 


Tüm
düşmana karşı, bir olmalı, sımsıkı sarılmalı, Türkmen’in göz ışığı, gönlü olan
ANAYURDUMUZ KERKÜK’Ü, bağrımıza, kucağımıza sarmalı, o bizim ümidimiz, BAŞ
GÖLGEMİZ, BAŞ ŞEHRİMİZ, GÖZYAŞIMIZ, SEVİNCİMİZ, TEK VARLIĞIMIZDIR. 


Düşmanlar,
yurdumuzu, atadan kalma kutsal topraklarımızı, kendi malı, saymakla,
milletimizi sildirmekle ve birbirlerinden ayırmakla, Milli Türklük, ruhunu yok
etmeye yönelmişlerdir ve çok insanlarımızı, aydınlarımızı nedensiz yere yalnız
Türk olduklarından dolayı, idam ederek, uzun yıllar mahpushaneye atmışlardır,
bunun yanında, sürekli tutuklamalarla, işkence, Sürgün, malları üstüne, el
koyma ve başka terör Saddam Barzaniler, Talabani’ler soydaşlarımıza, çok ziyan
vermişler. Ve vermektedirler. 


14
Temmuz 1959 tarihinde, çok önemli yeri olan, şehit Albay Abdullah Abdulrahman
1913 Yılında Kerkük’te dünyaya gelmişti, Bağdat Harbi okulundan mezun olarak,
1941 yılında İngilizlere, karşı milli harekette yer alarak, 1948 yılında
General Mustafa Regaip Ve Ömer Âliyle birlikte, başarılı olarak FİLİSTİNİ
kurtarma harekâtına katılarak, yanlarında savaşa katılmıştı, 1958 ihtilalinden
sonra, Kerkük’te ikinci tümen komutan yardımcısı, olmuştu, içi dürüst, temiz
Milliyetçi, mert, atılgan, yiğit, Türk sever yardıma koşan bir Türkçüydü, 1959
yılında Kerkük Katliamından ALLAH’IN yardımı ile mucizeyle, kurtularak, Türkmen
Tazehurmatu yoluyla, Bağdada General Abdal Kerim Kasıma, gizli olarak,
ulaştıktan sonra, Kerkük’teki katliamdan haber vererek, kan kardeşlerini,
Türkmen Milletini, büyük felaketten çabasıyla kurtarmıştır. Kerkük’te katliamı
yapan Kürt, komünistlerse Abdul Kerim Kasıma, TÜRKLER KERKÜK KALESINDA,
ayaklanmışlardır, ABDULLA ABDURRAHMAN başkanlığında ve Silaha sarılmışlardır,
Bu yalanı uydurmakla, Abdul Kerimin yanında olan şehidimiz, düşmanın sözünü
yalanlamakla, Abdul Kerim bildiri vererek, katliam durdurulmuştu, ikinci ordu
komutanı ve Kürt Komünistlerle, birliklerine gelince, Kerkük Kalasına ateş
açarak, toplar atarak, çok sayıda Türkleri şehit ve yaralamışlardır. 


Büyük
Türkçü şehit Albay 1964- 1973 ve 1974- 1976 yıllarında, Türkmen Kardeşlik
ocağının başkanlığını, milli Türklük duygusuyla başararak, ocağa bağlı bir
öğrenci yurdu, yoksun ve Arap Baas partisine katılmayan, Türk öğrencileri için
35 kişiyi yerleştiren, bir öğrenci yurdu, doktor şehit Rıza Demirci açarak,
Türkçe, Kardeşlik dergisini sürekli olarak yayınlamıştı. Irak Türklerinin
durum, meselesiyle, yakından ilgilenerek, milleti için çalışmıştı, tüm Türkmen
köy kasaba, şehirler, bölgelerini gezerek, ocağın milletin, ilkelerini, tarih,
kültürünü, dilini yaymaya çalışmakla çaba sarf etmişti. 


Kaç
defa, Saddam rejimi, Türkmen kardeşlik ocağı için seçimler yaparak, kendi Arap
Baas partisinden adamlarını seçime göndermekle, zorlayarak, ama millet tüm
korku, işkence, tutuklamaya karşı, kendi albayı Abdullah Abdulrahman seçmişti,
en son Irak terör hükümeti bir bildiriyle, kendi elemanlarını, Saddamcıları iş
Başına atarak, 1976 yılında Saddam Baas rejimi, Türkleri yok etmek için, kıyıcı
politikasına, dayanarak şehit Albayı Ocağın başından uzaklaştırmakla, 1979
yılında mart ayında arkadaşları, Milliyetçi, Türkçü şehitlerimiz NECDET KOÇAK,
ADİL ŞERİF Ve şimdiye kadar Yeri belli olmayan, bilim adamımız RIZA DEMİRCİ ile
birlikte, tutuklanarak 67 yaşında 16 Ocak 1980 tarihinde, Türklük, Türkiye’den
dolayı, türlü işkenceyle, gözlerini oymakla, idam olarak şehitler kervanına
katılmıştır. 


Kerkük
etrafını, türlü araçlarla, Silahlarla, abluka eden düşman, öteki Türkmen şehir,
ilçe, köy kasaba, bucaklarla, ilişkisini keserek, Türkmen milleti KERKÜK
Türklerinin, çile işkence, yardımına ulaşmasın diye, buna rağmen yiğit atılgan
Türkmen sever kardeşler, Tazehurmatu, Altunköprü, Telaferden çok yerlerden
kardeşler hazırlık görmekle, Kerkük sınırına dayanmışlardır. 


Buda
belli ki, Türkmen milleti, her bir zaman, her bir alanda, ayrımsız düşmanlara
karşı, korkmadan savaşacaklar, Silahı, Kalem, Kültür, Efendilik, Töre, şerefle,
Bilgiyle, İslam Diniyle, Kan, Can, Gönül, Duygu, İlke, Birliğiyle,
duracaklar. 

adı geçen Türklük, Kerkük hak yolunda şehit olan kan kardeşlerimizi
anarken 


ULUTANRIDAN,
Bol, bol rahmet diler, yerleri Cennet olsun. 

Kalan yakınlarına ve tüm Türk dünyasına, bağımsızlık, özgürlük, sağlık mutluluk
diler. 


Her
bir çağda, şehitlerimizin yakmış, olduğu Meşale, çırağı elden ele, iç Türklük,
Turancılık, umuduyla taşarak, milli davayı, el gönül fikir ülkücülük ilke,
prensibiyle, yürütmeliyiz. 


Yıllar
boyu, Irak Türklerinin vermiş olduğu, tarihi mücadelenin çok büyük yeri vardır,
Kerkük Türklüğün önde gelen en büyük Türkçü, Milliyetçi kahramanları idam
edilmekle, TÜRKMEN Milletini çile, acı, matem kara bir günlere de boğarak,
yaşatmıştır. Milli Türklük davası, uğrunda Mücadele vermekle, şehit kan
kardeşlerimizin, kanları ile duygularıyla, tüm ümitlerimiz
gerçekleşecektir. 


Kerkük,
Türklük, toprak, bayrak, ilke yolunda milli mücadeleyle, can, kan veren dava
ülküdeşlerimiz, her an coşku, özverilikle, anılarak, büyük şehitlerimizi,
kahraman liderlerimizi, yeni kuşaklara tanıtıp, anlatmalıyız ve davamıza, can
gönülle bağlanmalıyız. 


Hiç
bir Zaman onları unutmadan, yollarında yürümeye devam edeceğiz.. 


SADUN
KÖPRÜLÜ


(Sadun Köprülü’yü rahmet ve saygı ile anıyoruz)


TÜM TÜRK DÜNYASI ŞEHİTLERİMİZİN, RUHLARI ŞAD OLSUN… 


TÜRK KERKÜK ŞEHRİNDE, KOMÜNİST, KÜRTLER TARAFINDAN, HER TÜRLÜ
İŞKENCEYLE, TÜRKLÜK, UĞRUNDA ŞEHİT EDİLEN KAN KARDEŞLERİMİZİN ADLARI. 1- Ata Hayrullah- albay 

2-İhsan Hayrullah- yarbay doktur 

3-Selahattin Avcı – iş adamı 

4-Mehmet Avcı …. Memur 

5-Nihat Fuat Muhtar. öğretmen 

6-Cihat Fuat Muhtar.. öğrenci 

7-Emel Fuat Muhtar .. öğrenci 12 yaşında 

8-Kasım Neftçi .. Arazi Sahibi 

9-Ali Neftçi .. Serbest Meslek 

10- Osman Hıdır .. Kahve Sahibi 

11-Cahit Fahrettin ..Öğrenci 

12- Zuhur İzzet Casım Çaycı..Kahve Sahibi 

13-Şakır Zeynel .. Kahve Sahibi 

14-Gani Nakip ..Memur 

15- Kemal Abdulsamet ..Mühendis 

16-Fatih Yunus Ali..Teknisyen 

17-Cuma Kamber ..Teknisyen 

18-Enver Abbas ..Öğrenci 

19-Kazım Abbas Bektaş ..Öğrenci 

20- Hacı Necmettin Abdullah .Serbest Meslek 

21-Hasib Ali ..İşçi 

22-Nurettin Aziz .. İşçi 

23- İbrahim Ramazan… Tamirci 

24-Abdulhalik İsmail… Öğrenci 

25- Abdullah Ali Bayatlı..Teknisyen 

26-Selahattin Kayacı..İşçi 

27- Abbas Kadir… Öğrenci 

28-Selahattin Köprülü… Polis 

29-İbrahim Hemze… Kasap 

Kemal’in Annesi olarak tanılan yaşlı bir ev hanımı 

30- Adil Abdülhamit .. Öğretmen 

31-Abdullah Ahmet… İşçi 

32-Habib Ali. 

33- Abdulgani Seyit Mehmet.. 

34- Sadık Kaleli… 

35-Halil Şakır… Serbest İş 

36-Salah Terzi ..Serbest İş. 


http://www.bizturkmeniz.com/