TELEGRAM


KAYNAK : AKADEMİ DERGİSİUzaktan Nöral DenetimBir süre önce NASA tarafından uzaydaki astronotlar için DÜŞÜNCELERİN BİLGİSAYARA
KAYDEDİLMESİ 
ile ilgili bir makale yayınlandı. Merak edenler bu
makaleye göz atabilirler. (Makale adı : SUBSPEECHES)Bu teknoloji ile ilgili ayrıntıları web üzerinde bir çok kaynakta bulabilirsiniz.
Ancak en bilinenleri GEORGE FARQUAR ve PROJECT FREEDOM, Prof.Dr. Jose
DELGADO ve Zihin Kontrolü çalışmalarıdır.Projenin başlangıcı 2.Dünya Savaşında Yahudi Bilim adamları tarafından
BERGSTRASSE denilen bölgedeki labaratuarlarda başlatılmış, savaşın sona
ermesi ile proje ABD Askeri Laboratuarlarına
taşınmıştır. Şu an için bu projenin 250 farklı versiyonu üzerinde dünya
üzerine yayılmış bir çok tıbbi ve teknolojik laboratuarlarda devam
ettirilmektedir.Hatta proje bir ara o kadar ses getirdi ki, MEL GIBSON ve
JULIA ROBERTS”ın oynadığı CONSPIRACY THOERY – KOMPLO
TEORİSİ 
filmine konu oldu.Ancak, ZİHİN KONTROLÜ projesi ile HASSAS TAKİP konusunu
birbirinden kesinlikle ayırmakta yarar
görüyoruz.İlkinde duruma göre kişi yada gruplara yönelik ağır ve şiddetli
bir psikolojik baskı, psikolojik faktörler kullanılarak bilinen
sorgu metodları uygulanmaktadır. Bu şekilde ağır psiko-şiddete
uğrayan kişi yada gruplara her an “SENİ İZLİYORUZ” mesajı değişik
obje, ekipman ve personel kullanımıyla devam
ettirilmektedir.İkincisinde kaynaklara göre, kişi yada grupların zihinleri nano-teknolojik
cihazlarla incelenebilir ve görülebilir. Oto kontrolü ve tüm psikolojik ve
fiziksel yapısı yönlendirilebilir. Verimli bir sorgulama metodudur.Tüm bu teknolojilerin, İNSAN HAKLARI yada BİREYSEL
HAYATIN MAHREMİYETİ 
gibi konularla nasıl bir uyum içerisinde
olduğunu da sizlerin ve okuyucuların takdir ve görüşlerinize bırakıyoruz.Şimdi gelelim projenin sistematiğine…Bir cismin bioelektrik alanı uzaktan algılanabilir, böylece
cisimler bulundukları herhangi bir yerde denetlenebilirler. Özel
EMF cihazıyla sistem operatörleri, kripto-şifre çözücüleri
(EEG”lerden) üretilen potansiyelleri uzaktan okuyabilirler. Bunlar
bir kişinin beyin durumlarina ve düşüncelerine kodlanabilir. Bu durumda
kişi, uzak bir mesafeden mükemmel olarak denetlenir.
İstihbarat personeli, “İşaret İstihbaratı”nın elektromanyetik tarama
ağının kadranında çevirerek, ülkedeki herhangi bir şahsa çevirir
ve İstihbarat teşkilatı”nın bilgisayarları o şahsı belirler ve günde
24 saat takip eder. İstihbarat Teşkilatı, Türkiye”deki herhangi
bir şahsı seçebilir ve onu izleyebilir.İstihbarat Teşkilatı “İşaret İstihbarat”, “Uzaktan
Nöral(Sinir) Denetimi ve Elektronik Beyin Bağlantısı”
 için, “Elektro
Manyetik Beyin Uyarılması”
nı kullanmaktadır. (İonlaşamayan elektro
manyetik alan) radyasyonu üzerine, nörolojik araştırmayı ve
bioelektirik araştırma ve gelişmeyi içeren 1950″li yılların MKULTRA programından beri,
Beyin Uygulaması” gelişme hâlindedir.Elde edilen gizli teknoloji, Ulusal Güvenlik Arşivlerinde, “Radyoaktifliği
ve nükleer patlamaları içermeyen ve çevrede bulunan bir kaynaktan
istemeyerek (kasıtlı olmayan bir şekilde)
yayılan elektromanyetik dalgalardan oluşan bilgi” olarak tanımlanır ve
“Işinim İstihbaratı” olarak sınıflandırılır. İşaret İstihbaratı, Amerika
ve dost ülkeler yönetiminin diğer elektronik mücadele programları gibi, bu
teknolojiyi de, gizli olarak yürütmekte ve muhafaza etmektedir. İstihbarat
Teşkilatı, bu teknoloji ile ilgili mevcut bilgileri denetlemekte ve
bilimsel araştirmalari halktan gizlemektedir. Aynı zamanda bu teknolojiyi gizli tutmak için uluslar arası istihbarat
anlaşmalari da vardir.İstihbarat teşkilatı bilgisayarında üretilen beyin planlaması, beyindeki
elektriksel faaliyetleri sürekli olarak denetlemektedir. Ulusal Güvenlik
gayesiyle istihbarat teşkilatı, binlerce insanın ferdî beyin haritalarını
kaydetmekte ve şifrelemektedir. Elektro manyetik
alanla “Beynin Uyarılması”, beyin-bilgisayar bağlantısını sağlamak için,
meselâ, askerî savaş uçaginda ordu tarafindan gizlice kullanılmaktadır.Elektronik gözetim amacıyla, beynin konuşma merkezindeki
elektrik faaliyetleri, kurbanın sözlü düşüncelerine çevrilebilir.
Kulağı devre dışı bırakarak, ses haberleşmesinin dogrudan beyne
gitmesini saglayarak, Uzaktan Nöral Denetim, şifrelenmiş işaretleri,
beynin işitme korteksine gönderebilir.
İstihbarat ajanları bunu, paranoid şizofreninin karakteristiği olan
işitsel halisünasyoları taklid ederek, kurbanların gizli olarak takatini
kesmek için kullanabilirler.Kurbanla herhangi bir temas olmaksızın, Uzaktan Nöral Denetim,
bir kurbanın beynindeki görsel korteksteki elektirik
faaliyetlerini planlayabilir ve kurbanın beynindeki tasvirleri
(görüntüleri) bir videonun monitöründe gösterebilir. İstihbarat ajanları
kurbanın gözlerinin gördüğü her şeyi
görürler. Görsel hafıza da görülebilir. Uzaktan Nöral Denetim gözleri ve
optik sinirleri atlayarak (devre dışı bırakarak), doğrudan görsel kortekse
görüntü gönderebilir. İstihbarat ajanları, beynin programlama gayesi için,
gözetim altındaki kişi REM uykusunda iken, onun beynine gizlice
görüntü yerleştirmek için bunu kullanabilirler.Birleşik Devletlerde, 1940″lı yıllardan beri, İşaret İstihbaratı
ağı vardır. NSA”nın Ft. Meade”de kişileri izlemek ve
bunların beyinlerindeki işitsel-görsel bilgileri -tecavüzkar olmayan
bir biçimde- denetlemek için kullanılan iki yönlü geniş bir,
Uzaktan Nöral Denetim sistemi vardır. Bu işlerin tümü, kişiyle fizikî
bir temas olmadan yapilir. Uzaktan Nöral Denetim metodu, gözetim ve yurt içi
istihbarat için esas metodtur. Konuşma, üç boyutlu ses ve şuuralti ses,
kişinin beyninin işitme korteksine (kulaklari by pass edilerek)
gönderilebilir ve görntüler görsel korteksin içine gönderilebilir. Uzaktan
Nöral Denetim, kişinin algılarını, ruh durumunu ve motor kontrolünü
degiştirebilir.Konuşma korteksi / işitsel korteks baglantısı, istihbarat toplumu için
esas haberleşme sistemi oldu. Uzaktan Nöral Denetim, görsel- işitsel beyin
ile beyin arasında veya beyin ile bilgisayar arasında tam bir bağlantıya
izin verirNSA-SIGINT (Ulusal Güvenlik Teşkilatı İşaret İstihbaratı)
insan beyninden yayılan 5 miliwottluk ve 30-50 Hz”lik
uyandırılmış potansiyellerin şifrelerini digital olarak çözerek, insan
beynindeki bilgileri uzaktan ve (tecavüzkar olmayacak bir biçimde)
denetlemek için hususi yeteneklere sahibtir.
Beyindeki nöral hareketlilik değişen bir manyetik akıya sahib olan değişen
bir elektirik özellik yaratır. Bu manyetik akı 30-50 Hz”lik ve 5
milimetrelik sürekli bir elektromanyetik dalga çıkarır. Beyinden gelen
elektromanyetik emisyonda ihtiva edilen şeyler “uyandırılan potansiyeller”
olarak adlandırılan (enserler ve desenlerdir.). Her düşünce, reaksiyon,
motor kumandası, işitsel olaylar ve görsel görüntü için beyindeki bir “uyandırılmış potansiyel”
veya “uyandırılmış potansiyeller kümesi” karşiligi vardir. Beyinden
yapilan EMF emisyonunun şifreleri, beyninde geçerli fikirler, düşünceler,
görüntüler ve sesler haline gelmesi için, çözülür.NSA SIGINT, bilgileri (sinir sistemi mesajları gibi) istihbarat ajanlarına
aktarmak ve gizli operasyon yapılacak kişilerin beyinlerine (onlar
tarafından farkedilemeyecek bir şekilde) aktarmak için, bir haberleşme
sistemi olarak EMF ile aktarılan Beyin Uyarılması”nı kullanmaktadır.EMF ile Beynin Uyarılması, sonuçta beynin nöral devrelerinde ses ve görsel
olayların oluşması için beyindeki uyarılacak potansiyelleri, kobayları
tetiklemek için şifrelenmiş ve pulslanmış karmaşık elektromanyetik
işaretler göndererek çalışır. EMF ile Beyin Uyarılması kişinin beyin hallerini
değiştirebilir ve motor kontrolünü etkileyebilir.İki yönlü elektronik Beyin Bağlantısı, sesi (kulakları by pass ederek)
işitsel kortekse aktarırken ve donuk (belirsiz) görüntüleri, (optik
sinirleri ve gözleri by pass ederek), görsel kortekse aktarırken, nöral
görsel-işitsel bilgileri uzaktan kumanda ederek,

yapılır. Görüntüler beyinde sabit olmayan iki boyutlu ekrandaki gibi zuhur
eder.İki yönlü elektronik Beyin bağlantısı gelişmiş tüm istihbarat servisleri
personeli için esas haberleşme sistemi haline gelmiştir. (Bu servislere
ülkemiz serevislerini de ekleyebiliriz) Uzaktan Nöral Denetim (RNM, insan
beynindeki bioelektirik bilginin uzaktan denetimi) esas gözetim sistemi
hâlini almıştır. Bu Batılı Devletler İstihbarat Topluluğu”nda sınırlı
sayıdaki ajan tarafından kullanılmaktadır.