Avrupa Parlamentosundan önemli Doğu Türkistan kararı !!!


Avrupa Parlamentosu (AP) Doğu Türkistan’da Uygurlar ve
diğer Müslüman azınlık gruplara yönelik baskı rejiminden ötürü Çin yönetimini
kınayan bir karar aldı. Baskı politikasının sorumlusu Çinli yetkililere
yaptırım uygulanmasını istedi.


AP’de temsil edilen belli başlı siyasi gruplar
tarafından ortaklaşa hazırlanan “Çin’deki Uygurların Durumu” başlıklı
karar tasarısı Strasbourg’daki genel kurul oturumunda ezici oy çoğunluğuyla
kabul edildi. Uygurların durumu hakkında Kasım 2019’da yayımlanan “China
Cables”
belgelerine dayandırılan kararda, Doğu Türkistan’da 10 milyondan
fazla Müslüman Uygur ve etnik Kazak kökenlinin yaşadığı, Çin’in bu bölgede
“terörü yok etme”
adına yürüttüğü mücadelenin “din ve etnisiteye karşı
savaşa dönüştüğü”
görüşü dile getirildi.


Bölgede “eğitim kampı” adı altında bir milyonu
aşkın Uygur ve diğer etnik gruplardan Müslümanın yüksek güvenlikli enterne
kamplarında tutulduğu, bu kamplarda tutulanlara yönelik “sistematik beyin
yıkama”
gerçekleştirildiği not edildi.


“ÇİN’İN SÖMÜRDÜĞÜ UYGUR
EMEĞİNİ KULLANAN ÜRÜNLERİ ALMAYIN”


Tüm bu baskı rejimini kınayan AP, Çin hükümetinden
suçlama, dava veya mahkumiyet olmaksızın keyfi tutuklamalara derhal son
vermesini, tüm kampları kapatmasını ve bu kamplarda tutulanların koşulsuz
serbest bırakılmasını talep etti. Kamplardakilerin Çin ile iş yapan
uluslararası şirketlerin tedarik zincirinde zorla çalıştırıldıkları yönündeki
haberlere dikkat çekilen kararda, AB özel sektörüne, tedarik zincirlerini
kontrol etmeleri ve “Uygurlara yönelik baskının suç ortağı olmamaları”
çağrısında bulunuldu.


Uygurlar, Kazaklar ve diğer Müslüman gruplara baskının
temellerinin Çin’de en üst düzey siyasi yönetim tarafından Nisan 2014’te
atıldığına dikkat çekilen kararda, bu politikanın Şubat 2018’den itibaren
yoğunlaştığı ve yurt dışında yaşayan Uygurlara taciz boyutuna ulaştığı
belirtildi. Bazı AB devletlerinin siyasi iltica başvurusunda bulunan Uygurları
Çin’e geri göndermeyi askıya almış olmasını memnuniyetle karşılayan AP, bu
kişilerin iltica başvuru işlemlerine hız verilmesini istedi.


Uygurlara ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik
baskının Çin-AB diyaloğunda sistematik biçimde gündeme getirilmesini isteyen
AP, Pekin yönetiminin muhaliflere yönelik siber gözetimi daha da yoğunlaştırmak
amacıyla kullanabileceği mal ve hizmetlerin ihracatı ve teknoloji transferi
konusunda AB devletleri ve uluslararası toplumu da uyardı.