GİZLİDİR


 TC.
DIŞ İŞLER BAKANLIĞI


AGİM’e
BAĞLI AİGY VE GİGY MÜDÜRLÜKLERİ


İLGİLİ KURUMA ELDEN GİZLİ


KİME


TÜRÜ


BELGE KODU; İHALA-8214TKL-TAR


KONU


İLGİLİ KURUMA;


Irak da yaşanan rejim
değişiklliğinden bu yana özellikle ülkenin kuzey bölgesi faaliyetlerimiz için
bilgi alma,  dezanformasyon yaratma,bölge toplumlarıyle doğrudan
ilişkilenme gibi siyasi konularda ve ekeonomik alanlarda önemli kolaylıklar
sunmaya başlamıştır. Yerel güçlerle yapılan müzakereler neticesinde bölücü
örgüte dönük karşı faaliyetlerimiz son yıllarda önemli sonuçlar almamızı
sağlamıştır. Buna mütakip suriye de ortaya çıkan gelişmeleri takip, kontrol ve
belirlenmiş yeni konsept dahilinde bir faaliyet açısındanda bölge uygundur.
Yeni olanaklar yaratılıncaya kadar ya da yeni bir siyasi durum ortaya çıkıncaya
kadar erbil konsolosluğu, ırakın kuzey bölgesi suriye’deki gelişmeleri takip ve
oradaki gelişmelere müdahil olacak bir planlama dahilinde çalışmayı esas
almakla mükelef kılınmıştır.


Suriye en uzun kara sınırına
sahip olduğumuz, köklü tarihi, kültürel ve insani bağlarımızın bulunduğu komuşu
ülkedir. Bu ülkeyle 2011 de ortaya çıkma olasılığı yüksek olan toplumsal
olaylarla bağlantılı olacak ikili ilişkilerimizin gündemi, biçimi, üslubu yine
hedef kesimlerin ve ilgili güçlerin pozitif ve negatif unsurlar halinde yeniden
tanımlanmışlardırç.


Suriye’deki olaylar karşısında
ülkemizin izleyeceği politikanın temel parametreleri; Suriye’nin toprak
bütünlüğü ve birliğinin korunması, iç çatışmaların başlamasıyla ülkede akan
kanın durması ve halkın meşru taleplerinin karşılanmasına yönelik demokratik
reform ve dönüşüm sürecinin başlatılması argümanlarına dayandırılacaktır. Öte
yandan bu ülkede bir rejim değişikiliğini yapacak hazırlıklı ve güçlü bir
muhalefet bulunmamaktadır. Suriye rejiminin demokratik değişimini sağlayacak
bir muhalefetin yaratılması içinde pratik adımlar atılmasına dönük çalışmak
elzem bir konudur. Arap toplumunun özellikle suni kesiminde rejime karşı ciddi
bir öfke ve savaşma ruhu vardır. Bu kesimler teşvik edilmelidir.  Bu
kesimlere siyasi, diplomatik destek açıktan, askeri ve mali destek ise daha
uygun biçimlerde sağlanacaktır. Yaklaşımlarımızda arap halkının dostu olduğumuz
halkı koruduğumuz suriyede demokrasi istediğimiz ekseninde olmasına özen
gösterilecektir. Rejimi uyardığımız ve demokratik değişim yapması için
uğraştığımız ancak rejimin değişimi kabul etmediği temel bir söylem olarak
kullanılarak son yıllardaki ilişkilerimizin rejimin dostu ve mütefiği değil
değişimi isteyen tartaf olduğu vurgusu sıklıkla
dillendirilecektir.    


Ülke güvenliğimiz ve ulusal
çıkarlarmız için olası gelişmeler bağlamında en önemli konu suriye de yaşayan
kürt kökenlilerin durumudur.  Daha önce gelen istihbarat bilgileri,
yapılan taban araştırmaları suriyenin kuzey bölgesinde ve şam ve halep gibi
şehirlerde yaşayan kürt kökenlilerin çok önemli bir kısmı bölücü örgüt yandaşı
özellikle bir kesimi ise hiçbir koşulda bölücü örgütle bağını kopartmayacak
kadar milli hassasyetleri olanlardan oluşmaktadır. Örgüte mesafeli olanlarda
hatırı sayılır orandadır. İlgili birimlerimiz Arap toplumu içindeki muhalif
kesimlerle belli ilişkiler sağlamıştır. Kendilerine verilecek destekler konu
başlıkları ile tartışılımıştır. Mutabakat sağlanan kesimler mevcuttur.
Kendileri arap baharını suriyede de gerçekleştirmek istediklerini belirtmiş ve
bu konudaki kararlılıklarını ifade etmişlerdir. Sorumluluk alanınız daha çok
suriye kürtlerini hedeflemelidir. Mevcut durumda çok az sayıdaki bilgi elemanı
ve bilinen kimi yerel dini ve siyasi şahsiyetler dışında ülke olarak suriyenin
kürt bölgesinde etkinliğimiz zayıftır. Bunun için bakanlığımızın ilgli genel
müdürlük ve yardımcı genel müdürlükleri ve devlettimizin konuyla alakalı diğer
kurumlarının çabalarıyla uygulanması gerekenler aşağıda belirtildiği gibidir.
Maddeler yeni konseptin kapsam sahanız sorumluluğuna verilmiş bölümlerini
ihtiva etmektedir. Olası gelişmelerin önemi ve acileyeti göz önünde
bulundurularak hızla atılması gereken hususlar olmaktadır. Buna göre;


1- Suriye
kürtlerinde esat rejimine karşı korku ile karışık bir tepki mevcuttur. Süriye
Kürtleri üzerinde bölücü örgüttün ve liderinin hatırı sayılır bir etkisi
vardır. Bölücü örgüt, liderlerinin suriyeden çıkarılmasından sonra da
“suriyenin demokratik temelde değişimini, kürtlerle çatışmamasını, kürt
sorunun suriyede demokratik siyaset yoluyla çözümü ve meşru savunma dışında
şiddet politikasını esas almayacağını” defalarca dile getirmiştir.
Örgüttün bu politikasını suriye kürtlerinden ilişki içinde olunan ve etki
altına alıncak kesimlerin ağızdan halk içinde “pkk rejimi koruyor, onunla
uzlaşmış, kürt halkının haklarını rejimin güveliğine kurban ediyor”
şeklinde karşı bir psikolojik harekatla kullanmak, yaymak örgüte karşı
güvensizlik yaratmak


2- Kuzey
ırak bölgesel hükümetinin batılı güçlerinde talebi ile suriye kürtlerini
etkiilemesi arzulanmaktadır. Bu konuda parti olarak kdp ve
yerel  hükümet önemli sorumluluklar alacaktır. Bu eksende tartışmalar
sürmektedir. Suriyedeki belli kürt şahsiyetleri siyasi lider yapma, böyle lanse
etmek, kendilerine misyon biçmek, yönlendirmek ve kuzey ırak bölgesel güçleri
ile buluşturmak, aralarında birlikler ittifaklar kurmak devlet çıkarlarımız gereğidir


3- İkinci
maddede belirtilen eksende, özellikle daha önce suriye BAAS rejimi ile
çelişkisi olmuş, kuzey ıraktaki kürtçülüğü kabul eden ya da dışlamayan parti,
oluşum ve şahısları desteklemek bir araya getirmek, aralarında ittifaklar kurup
bölücü örgütü suriye kürtleri içindeki etkisni ve hareket alanını daraltmak
olabilirse tasfiye etmek, siyasetten kdp çizgsini hakim hale gelmesi için
teşvik edici olamak destek sunmak, iran ile kültürel ve coğrafik nedenlerden ve
suriye ilede şam da kurulduğu için özel bağları olan ynk’ye yakın parti oluşum
ve şahısları takip etmek, bölücü örgttün suriye kolu olan demopkratik birlik
partisi pyd ile ortak hareket etmelerini engellenmek amaçlı faaliyetleri teşvik
etmek, müdahil olmak


4-  Mevcut
durumda suriyede temel sorun muhalefettin rejime karşı silahlı bir mücadeleye
girişip girişmeyeceğidir. Bu konuda yapılan görüşmeler arap muhalefetinin
silahlı bir mücadeleyi vereceği buna kürtlerin de iknak edilmesi halinde
kuzeyde dost bir ülke ile sınırı olan geniş bir bölgede kır ve şehir
savaşlarını daha rahat verecekleri yönünde olmuştur. Bu konu dahilinde
bakanlığımızın ilgili birimleri ve milli istihbarat teşkilatımız en son kürt
kökenli suriye vatandaşı sellahatin bedretin ile görüşmüştür. Yapılan bu
görüşmede kürtleri silahlı arap muhalefeti ile birleştirmesi kürtlerin aktif
destek olmasalar bile silahlı arap muhalefetinın suriye kürt bölgesinde
korunması, lojistik ve üslenme olanaklarının yaratılması ve destek olunması
istenmiştir. Bu konuda kendisi ve beraber gelenlerle bir mutabakata
varılmıştır.  Bu mutabakata göre süreçle;


a) Suriye
kürtleri üzerinde türkiyenin dost, kardeş, komşu, ve batılı demokratik bir ülke
olduğu etkisini güçlendirmek, pkk nin kürt halkına zarar verdiği suriye
kürtlerini bir hiç uğruna ölüme götürdüğü, türkiye kürtleri için kurulduğunu
şimdi suriye kürtleri için olanaklar doğduğu için buraya yine rejimi
desteklemek amaçlı geldiği, pkknin esat rejimi ile ilişki içinde olduğu
vb… propagandalar yapmak, 


b) Olası
çatışma durumlarında suriye kürtlerinin bir göç durumunu yaşaması halinde
türkiye topraklarına yönlendirmek, bir kısmının da kuzey ıraka özellikle kdp
denetimindeki kentlere göçlerini teşvik etmek


c) Suriye
kürtleri arasında özellikle gençler üzerinde kuzey ırak bölgesinin “özgür
kürdistan toprakları olduğu” fikriyatının geliştirilip bu bölgeye kürt
gençlerinin akışının teşvik edilmesi


d) Suriye
kürtleri arasında her zaman bir tedirginlik kuşku ve korku havasının
yaratılarak arkalarında türkiye gibi güçlü bir bölge devletinin olması
ihtiyacının canlı tutmak


e) Rejime
karşı sillahlı arap direniş güçleri ile kürtlerin ortaklık yaratarak rejimi
ortak yıkmalarının kürtlerin çıkarına olduğu, bunun kürtleri özellikle sesiz
kaldıkları 1982 hama katliamına maruz kalan müslüman kardeşler güçlerine
afettireceği argümanının değişik ve zengin biçimde kullanılması gelen heyetin
ve lideri s. Bedrettinin süreçle adım adım yapabilecekleri faaliyetler olarak
mutabık kalınan konular olmuştur.  


Bunlara
karşılık sorumluluk bölgeniz yetkisi dahilinde


a) Kuzey
ırak bölgesine gelen kürt kökenlilerin özellikle gençlerin bir kısmının
türkiyeye yönlenridilmesi, sorumluluk bölgenizde (erbil, duhok ve süleymaniye)
kalanlarınsa yerel güçlerle varılan mutabakat gereği etki altına alınırak olası
bir iç savaş için “kürtler için savaşan ordu” espirisi ile
silahlandırıp eğitilmesine katkı sunmak, oluşturulacak kamplarla ilgilenmek,
gelen eğitim ekipmanın güvenliğini sağlamak, destek olamak, gerekli mühimatın
sağlanması için çalışmak


b) Gelen
gençlerin tekrar dönmemeleri için ilgili genel müdürlüklerimizle anlaşmaları
bulunan “İYİ YAPI-UYK-” ve “KURAN-CML-” kod inşaat
şirketleri ve bağlı şantiyelerde ve diğer duyarlı hizmet sektörlerinde işe
alınmalarına yardımcı olmak, öncelik vermek. Değişik etkinliklerlerle bölgede
kalmalarını sağlamak, aileleri ile geleneksel ilişkilerinin sürdürülmesi ve
maddi destek olmalarının teşvik edilerek güven yaratılmasının sağlamak


EK
GEREKLİ BİLGİ; ilgili konular hakkında bilgi akışının yazılı ve elden
yapılması, çok acil durumlarda daha güvenli bilgilenme olanağı veren VoIP
sistemi dışında bir kaynağın kullanılmamasına  


Gerekli
ve ihtiyaç duyulması halinde konsolosluk bünyesindeki igili ekiplerin
bakanlığımızın “İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü”ne bağlı
“Irak İle İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı” ile irtibatlı hareket
etmesi bu işte sayın M. Ö.nin muhatap alınması

Saygılarla
arz olunur.