SA8228/SD1571
: ABD Dış Politikası için “Kısıtlama” Gerçekten Ne İfade Ediyor ???


KAYNAK : https://www.sonsuzark.com/2019/12/sa8228sd1571-abd-ds-politikas-icin.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FpTexU+%28%22sonsuz+ark%22%29
Sonsuz Ark’ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz,
Amerika Birleşik devletlerini dünyanın tepesine inen bir tokmak olarak
tasarlayan ve kullanan satanist gücün yönettiği bir konsey olan The
Council on Foreign Relations (CFR) Dış İlişkiler Konseyi ile yakın ilişkileri
olan, Brookings Enstitüsü’nün yayınladığı “Amerikan Egemenlik Savaşları:
Amerika’yı Dünyayla Uzlaştırmak” adlı kitabın yazarı Stewart Patrick’e
aittir ve son dönemde sıkça gündeme gelen ve ABD Başkanı Trump tarafından da
uygulanmaya konan, ancak Pentagon-DeepState (Derin devlet) tarafından sert bir
direnişle karşılaşan ABD’nin küresel hegemonyasını kısıtlamaya yönelik
tartışmalara odaklanmaktadır. Stewart Patrick’in Quincy
Enstitüsü temelinde sorguladığı bu yeni yaklaşıma dair kışkırtıcı soruları
ABD’nin sonsuza dek egemen bir güç olacağı sanrısına dayanmaktadır. Oysa ABD ve
küresel satanist düzen insanlığa getirdiği felaketlerin ve yok oluşun bir
sonucu olarak artık apaçık bir şekilde bütün insanların hedefindedir ve ABD bu
gücün temsilcisi olarak, tarihînde ilk kez kendi sonunu da getirecek
olan çok derin bir itibarsızlığa mahkumdur. 13 Ağutos 2019
tarihli  SA7900/SD1453: Yeniden Dirilen Gerçekçilik; Quincy
Enstitüsü’nün Yükselişi
başlıklı çeviri yayınımızda  bu enstitüyü
şöyle değerlendirmiştik; “Bu iki kan dökücü ismin (Solcu Soros ve
Sağcı Koch) finanse ettiği diğer tüm düşünce kuruluşlarına zıt bir felsefe
ile ‘Quincy Enstitüsü’ adında yeni bir enstitü kurarak, şu ana dek özetle bu
iki finansörün de desteğiyle çalışmalarını sürdüren ve dünyayı renkli devrimler
ve ayaklanmalar ve terör dahil kana boğan diğer enstitülere karşılık ‘yaşa ve
yaşat’ prensibine dayanan bir dış siyaset anlayışını savunmayı
planlamaktadır. Anlaşıldığı kadarı ile Quincy Enstitüsü, Trump’ın kontrol edilebilir
hareket aralığını net bir şekilde tanımlamak, sınırlamak, yönlendirmek ve
farklı etkilere kapatmak için çalışacak.”
Bu türden çabalar ABD’nin
yeniden ‘Büyük’ olma hedefine değil, her dinden insan tarafından fark edilen
satanizmin yeniden ‘Efendi’ olma hedefine matuftur ve başarısız olmaya
mahkumdur. Bu gerçeği tarihin klasik imparatorluklarının nasıl çöktüğüne dair çalışmalarda bulmak mümkündür. Kendi savunma ve ticarî
ihtiyaçlarını giderdiği için ABD yaptırımlarına maruz kalan Türkiye’nin küresel tabanlı
stratejik planlamalarını yaparken bu gerçeği göz önünde tutması çok önemlidir.
Seçkin Deniz, 22.12.2019


What Would ‘Restraint’ Really Mean for U.S.
Foreign Policy?
Yıllarca süren Amerikan küresel angajmanından
sonra, “kısıtlama” kavramı anlaşılır bir şekilde anı yaşıyor.
Berlin Duvarı’nın yıkılmasından otuz yıl sonra, Amerikalılar, yeni
muhafazakarlar (neo-con) veya liberal müdahaleciler tarafından üstlenilmiş
olsun ya da olmasın, dışarıda yaşanan aksiliklerden bıkmış durumdalar ve
ülkelerindeki zorluklara adanmış daha fazla dikkat ve kaynak
istiyorlar. Ulusal güvenlik kuruluşu, küresel ittifaklar ağı tarafından
desteklenen, Amerikan birliklerinin ileri konuşlandırılması, Avrupa
ve Asya’da “karasal dengeleme” ve dünya çapında demokrasilerin teşvik
edilmesinde ABD önceliğini hala destekleyebilir. Halk daha dikkatli
ve kısıtlı bir enternasyonalizmi tercih ediyor.Siyasi liderler bunu fark etmeye başladılar. Donald Trump, kısmen 2016 yılında
Cumhuriyetçilerin adaylığını ve nihayetinde ABD başkanlığını kazandı, çünkü
halkın ruh hallerine GOP rakiplerinden (Seçkin Deniz’in notu: GOP
“Büyük Eski Parti” anlamına gelir ve sık sık Cumhuriyetçi kelimesinin
yerine kullanılır. Kısaltma 1870’lere kadar uzanmaktadır, aynı zamanda parti
fil logosuna vurgu yapar.)
ve Hillary Clinton’dan daha çok yaklaşmıştı. Bu
seçim döngüsünde, ilerici adaylar Bernie Sanders ve Elizabeth Warren, “sonsuz savaşları” sona
erdirerek popülist çekiciliğin merkezini oluşturdular ve hiçbir ana akım
Demokrat adayı şahin kampanyalar yapmıyor.Politika aydınları da bunu takip etmeye başladılar. Emperyal Washington’ı
sınırlama çağrıları, özellikle de özgürlükçü Cato Enstitüsü’nün uzun zamandır dillendirdiği bir destekleyici
duruş haline gelmiş durumdadır. Gelecek ay, Cato ( Garip ortaklar Charles Koch Vakfı ve George Soros’un Açık Toplum Vakıfları tarafından
finanse edilen Quincy
Sorumlu Statecraft Enstitüsü
‘nün sahibi olduğu bir şirket aldı) kapılarını
açacak. Enstitü’ye adını veren John
Quincy Adams
, 1821 yılında dışişleri bakanı olarak ünlü, Amerika
“yok edecek düşmanlar aramak için sınırları dışına çıkmıyor.”
açıklamasını yapmıştır. Yaklaşık iki yüzyıl sonra, Quincy Enstitüsü,
Amerikan “imparatorluğuna” ve bu imparatorluğun dayandığı askeri-sanayi
kompleksine saldırmak için sol ve sağ kanat eleştirmenleri bir araya
toplayacak.Ancak, kısıtlayıcı havariler, çalışmalarını onlar için biçimlendiriyorlar. İlk
görevleri kavramsaldır. Kısıtlamanın gerçekte ne anlama geldiğini ve bunun
izolasyonsallıktan, milliyetçilikten ve gerçekçilikten nasıl farklılaştığını
netleştirmeleri gerekiyor. Ayrıca, (muhtemelen dar) ABD ulusal çıkarları
tanımını izah etmeleri, bu çıkarların neden Birleşik Devletler için daha
mütevazı bir küresel rol üstlenmesini gerektirdiğini ve  – teşvik
edeceğine inandıkları ne tür (güç dengesi, kurallara dayalı veya başka
türlü) bir dünya düzenini dile getirdiklerini açıklamaları
gerekecektir. Kısıtlayıcılar daha sonra soyutlamadan sonra pratik uygulamaya geçmeye ihtiyaç
duyacaktır. Amerikan müdahalesi, uluslararası işbirliği, ABD ittifak
taahhütleri, bölgesel ve küresel güç dengeleri ve derinlemesine tutulan
değerlerin teşvik edilmesi için önerilen stratejilerinin ne anlama geldiğini
açıklamalıdırlar. Bunları aynı anda düşünelim.Kısıtlama stratejisi, her şeyden önce, müdahale etmeme taahhüdünü ima
edecektir.Müdahalenin geleceği. Kısıtlama stratejisi, her şeyden önce, müdahale etmeme
taahhüdünü ima edecektir. Bu, 1798’den bu
yana yurtdışında yaklaşık 200 kez askeri güç kullanan
, kurtuluş
hareketlerine yardım etmek, saldırganlığı tersine çevirmek, zulmü sona erdirmek
ve korsanları ve teröristleri cezalandırmak gibi çeşitli nedenlerle gerçekleştirilen
sayısız silahsız eylemden bahsetmemeyi gerektiren oldukça uzun bir geçmişe
sahip emirdir. Bu, yabancı ülkelerde iç siyaseti etkilemiştir. Etki zorlanmaya
başladığında, kısıtlayıcılar masada ne tür müdahalelerde bulunacaktır ve ne
gibi koşullar altında hangi araçları kullanmak isteyeceklerdir?ABD devlet kurumunun davranışı. Sınırlayıcı müdahalelerin ötesinde, kısıtlama
savunucuları, ‘büyük bir askeri çekicin siyasi liderlere her sorunu meşhur bir
çiviye dönüştürmek için sürekli bir cazibe sağlaması’ nedeniyle devasa ABD
savunma tesislerinin sayısını azaltmak istiyor. Bununla birlikte, ABD’nin diğer
devlet araçlarıyla orantılı bir etkiyi nasıl kullanabileceği konusunda belirsiz
bir rehberlik sunmaktadır ve devlet adamlarının ülkenin uçlarını elindeki
imtiyaz dışı araçlarla nasıl dengelemesi gerektiği konusunda çok az netlik
vardır.Uluslararası işbirliğinin sonuçları. Kısıtlama çoğu zaman izolasyonla ya da
özgüvenli bir geri çekilmeyle eşittir, ancak böyle olması gerekmez. Daha
kısıtlı bir duruş daha tutarlı çok taraflılığı ima edebilir, ancak eğer ABD’nin
yüklerini ve güvenli hedefleri paylaşmasını sağlarsa, aksi takdirde bağımsız,
tek taraflı bir eylemle sürdürülmesi gerekir. Kısıtlama, bir başka deyişle,
Washington’un kendi içindeki yüklerin yanı sıra ayrıcalıkları da paylaşmaya
istekli olması şartıyla Birleşmiş Milletler’e ve Amerikan Devletleri Örgütü
gibi bölgesel organlara daha fazla bağımlılığı haklı gösterebilir. Aynı
zamanda, güvenlik önlemlerinin güvenlikle ilgili kuruluşlarda uluslararası ticaret
ve finansal düzenlemelerden daha belirgin olacağı tahmin ediliyor.ABD ittifaklarının kaderi. Kısıtlama savunucuları, özellikle Avrupa ve
Asya’daki ABD ittifakları için kısıtlamanın etkilerini açıklığa
kavuşturmalıdır. Aşırı bir seçenek, mutlak esneklik karşılığında bu
taahhütlerden vazgeçmek olacaktır. Daha ılımlı bir seçenek, örneğin her bir
ittifaktaki ABD rolünü, güze dayalı duruş ve yükümlülüklerini ayarlamak,
örneğin bir “sahil organizatörü” nden “açık deniz dengeleyicisine”
geçiş yapmak
olabilir. ABD, şu anda bazı hegemonik ayrıcalıklardan
vazgeçebilir. NATO’nun yüksek müttefik kuvvetler komutanının konumu ile ilgili
tekeli gibi. Aynı zamanda, Amerika Birleşik Devletleri uzun süredir devam
etmekte olan ayrıcalıklarından vazgeçse ve varolan üçlü ittifakları ortadan
kaldırsa bile, ABD güvenlik güvencesinin hem yerel hem de uluslararası
izleyicileri ikna etmeleri konusunda ikna edici kısıtlayıcılar olacaktır.Etki alanlarının yeniden ortaya çıkması. Amerikan küresel angajmanının bir
avantajı, küresel ilişkilerdeki etki alanlarında yaşanan göreceli sıkıntılardı.
1944’teki Dumbarton Oaks Konferansı sırasında, Birleşik Devletler ve Birleşik
Krallık, Başkan Franklin Roosevelt’in kendilerine özgü bir zengin rolü
üstlenmesini, daha evrensel bir küresel kolektif güvenlik yapısı
kurmadan önce, kendilerine özgü bir sembolik rol oynamasına karar
verdiler. Güney Çin Denizi’nde Çin’in iddiaları ve Ukrayna’da Rus saldırganlığı
ve yurtdışına yakınlığı konusundaki genişlemeciliğin de dahil olduğu jeopolitik
rekabetin yakın zamanda artması, etki alanlarına potansiyel bir geri dönüş
sinyali veriyor. Bir kısıtlama stratejisi bu eğilimi hızlandırır mı? Yoksa
bölgesel hegemonlara karşı bireysel ve kollektif kendini savunma kapasitelerini
artırmak için bu bölgelerdeki diğer ülkeleri teşvik etmek daha mı muhtemeldir?Demokrasi ve insan hakları birikimleri. Son olarak, hem Cumhuriyetçi hem de
Demokrat yönetimler altında, II. Dünya Savaşı’ndan bu yana Amerika’nın küresel
angajmanının bir özeti, insan özgürlüklerinin genişlemesi için retorik ve çoğu
zaman pratik destek oldu. Amerikan halkı, bu tür çabalardan, en azından geçici
olarak, bir dizi pahalı, başarısız ulus oluşturma alıştırması arasında kaynak
bulmuş görünüyor. Kısıtlama savunucuları, John Quincy Adams’ın ABD’nin özgürlük
mücadelelerinde başkalarına yardım etme çabalarının yanlış yönlendirildiği
görüşünü paylaşıyor gibi görünüyor, çünkü özgürlük ihsan edilemez -
kazanılmalıdır – yurtdışında demokrasiyi dayatma çabaları gerçekten de
Amerika’yı “Dünya’nın diktatörü” yapacaktır. Amerika bunun yerine ‘tepedeki şehir’ olma idealine geri dönmelidir. Böyle bir
hesap savunulabilir olabilir, ancak Amerika Birleşik Devletleri’ni küresel
demokratik durgunluğa geri dönmek gibi çok az seçenekle karşı karşıya bırakır.ABD dış politika seçkinleri arasında kısıtlama konusundaki ayrıntılı bir
konuşmanın zamanı çoktan gecikmiştir. Şimdi, buna sahip çıkma zamanıdır.Stewart M. Patrick Pazartesi, 4 Kasım 2019, The World Politics Review(Stewart Patrick,  the Council on Foreign Relations (CFR) Dış İlişkiler
Konseyi kıdemli üyesi James H. Binger’in arkadaşıdır ve “Amerikan
Egemenlik Savaşları: Amerika’yı Dünyayla Uzlaştırmak” yazarıdır (Brookings
Press: 2018))
Seçkin Deniz, 22.12.2019, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar


Çeviriler ve Yansımalar


Seçkin Deniz
Yazıları


Takip
et: @Seckin_Deniz


Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce’den çevrilmiştir.