SON DAKİKA

Yurtsever ve Açık Bilgi Platformu | Özel Büro İstihbarat Grubu Özel Buro

SİYASET BİLİMİ & DIŞ POLİTİKA & SİYASİ PARTİLER & ULUSLARARASI İLİŞKİLER

DIŞ POLİTİKA DOSYASI /// MUSTAFA SOLAK : TÜRKİYE-RUSYA DİPLOMATİK İLİŞKİLERİNİN 100. YILI

SİYASET BİLİMİ & DIŞ POLİTİKA & SİYASİ PARTİLER & ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Bu haber 26 Haziran 2020 - 0:00 'de eklendi.
Whatsapp Paylaş Telegram Paylaş


MUSTAFA SOLAK : TÜRKİYE-RUSYA DİPLOMATİK İLİŞKİLERİNİN
100. YILI
Atatürk’ün, SSCB lideri Lenin’e yazdığı 26 Nisan
1920 tarihli mektubu, Sovyet Dışişleri Komiseri Çiçerin, 3 Haziran 1920’de
yanıtlar. Bu tarihle başlayan Türkiye-Rusya ilişkileri mecburiyet gereği
başlamıştı. Daha, TBMM’nin açılmasından üç gün sonra, 26 Nisan 1920’de, ortak
mücadele programı geliştirmek için Mustafa Kemal Paşa, SSCB lideri Lenin’e
mektup yolladı. Mektup ilk resmi dış politika girişimidir. Mektupla
emperyalizme karşı birliktelik arzulanmış ve işgalcilere karşı savaşmak için
Rusya’dan 5 milyon altın, silah, cephane ve malzeme talep edilmiştir.  Mustafa Kemal Paşa imzalı mektubun içeriği
şöyleydi:


“1. Emperyalist hükümetler aleyhine harekâtı ve
bunların tahakküm ve esareti altında bulunan mazlum insanların kurtuluşu
gayesini hedefleyen Bolşevik Ruslarla mesai ve harekat birliğini kabul
ediyoruz.


2. Bolşevik kuvvetleri Gürcistan üzerine askeri
hareket yapar veyahut takip edeceği siyaset ve göstereceği tesir ve nüfuzla,
Gürcistan’ın da Bolşevik ittifakına dahil olmasını ve içlerindeki İngiliz
kuvvetlerini çıkarmak üzere bunlar aleyhindeki harekata başlamasını temin
ederse, Türkiye hükümeti de emperyalist Ermeni hükümeti üzerine askeri harekat
icrasını ve Azerbaycan hükümetini de Bolşevik devletler zümresine dahil etmeyi
taahhüt eyler.


3. Evvela, milli topraklarımızı işgal altında
bulunduran emperyalist kuvvetleri kovmak ve gelecekte emperyalizm aleyhine vuku
bulacak ortak mücadelelerimiz için dahili kuvvetlerimizi şekillendirmek üzere,
şimdilik ilk taksit olarak beş milyon altının ve kararlaştırılacak miktarda cephane
ve diğer fenni harp vasıtaları ve sıhhi malzemenin ve yalnız Doğu’da harekât
icra edecek olan kuvvetler için erzakın, Rus Sovyetler Cumhuriyeti’nce temini
rica olunur. Üstün ihtiramlarımızın ve samimi hissiyatımızın kabulünü rica
eyleriz.”[1]


Görüldüğü gibi mektup sadece ülkemizin
ihtiyacını ortaya koymuyor.  Rusya da
emperyalizmle ve emperyalist destekli isyanlar mücadele etmektedir. Emperyalist
destekli Gürcü,  Ermeni, Azeri güçler iki
ülke arasında Kafkas Seddi oluşturmuştu. Bu seddi yıkarak Batıda ilerleyen
işgallere karşı askeri gücü kaydırmak gerekiyordu. Bu seddi yıkmak her iki ülke
için hayatiydi.


Mektuptan sonra 11 Mayıs 1920’de Dışişleri
Bakanı Bekir Sami Bey başkanlığında bir heyet Moskova’ya yola çıkar. 19 Temmuz
‘da Moskova’ya varan heyet, Lenin ve önemli Sovyet yetkilileriyle görüşür.
Sovyetler Birliği, yüzbinlerce ton cephane, silah gönderir. 16 Mart 1921’de
Moskova’da Türk-Sovyet Antlaşması imzalanır.
“Emperyalistlerin gururunu kıracak, padişahı
silip süpürecek”
SSCB, Aralov’u Türkiye’ye elçi gönderme kararı
alır. Aralov,  Türkiye’ye giderken
Lenin’in şunları söylediğini belirtir:


“Mustafa Kemal Paşa, tabii ki sosyalist
değildir, diyordu Lenin ama görülüyor ki iyi bir teşkilatçı. Kabiliyetli bir
lider, milli burjuva ihtilalini idare ediyor. İlerici, akıllı bir devlet adamı.
Bizim sosyalist inkılabımızın önemini anlamış olup, Sovyet Rusya’ya karşı
olumlu davranıyor. O, istilacılara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor.
Emperyalistlerin gururunu kıracağına, padişahı da yardakçılarıyla birlikte
silip süpüreceğine inanıyorum. Halkın ona inandığını söylüyorlar. Ona, yani
Türk halkına yardım etmemiz gerekiyor. İşte sizin işiniz budur. Türk
hükümetine, Türk halkına saygı gösteriniz. Büyüklük taslamayınız. Onların
işlerine karışmayınız. İngiltere onların üzerine Yunanistan’ ı saldırttı.
İngiltere ile Amerika bizim üzerimize de sürü ile memleket saldırttı. Sizi
ciddi işler bekliyor. Yoldaş Frunze bugünlerde Ukrayna Cumhuriyeti adına
Ankara’ya gidecektir. Herhalde onunla Türkiye’de karşılaşacaksınızdır.


– Kendimiz fakir olduğumuz halde Türkiye’ ye
maddi yardımda bulunabiliriz. Bunu yapmamız gereklidir. Moral yardımı,
yakınlık, dostluk, üç kat değeri olan bir yardımdır. Böylece, Türk halkı yalnız
olmadığını hissetmiş olacaktır.”[2]


Sovyet elçisi 28 Ocak 1922 günü Ankara’ya gelir.
Mustafa Kemal Paşa Büyük Taarruz hazırlıklarını göstermek için Aralov’a cepheyi
gezdirir. Bu, iki ülkenin kader birliği açısından önemlidir. İlişkilerin
diplomatik düzeyde kalmadığını, iki ülkenin askeri alandaki deneyimleri de paylaştıklarını
gösterir. Mustafa Kemal Paşa, taarruza karar verdiğinde, her şeyi normalmiş
gibi göstermek için Aralov’dan 17 Ağustos’ta Sovyet temsilciliğinde kendisinin
de katılacağı bir davetin düzenlenmesini ister. Davet verilir ama Atatürk,
cepheye gitmek için rahatsızlığını bahane ederek gitmez.


Milli mücadelenin başarısından sonra da
Türk-Sovyet dostluğunu pekiştirmek için İstanbul’da Taksim Meydanı’na dikilen
anıtta Aralov’un da heykeline yer verilir.
Emperyalizme karşı başarı için bugün de Türk-Rus
işbirliği şart
He ne kadar S-400’lerin alımını “bağımlılık”
olarak görenler varsa da, bu, gereklidir.


Bağımlılığı, tehdidi silah almayarak
savuşturamayız. Millî silah sanayi masa başında “tam bağımsız kalalım” demekle
gelişmiyor. Biz etkili silah yapana kadar ABD boş durmuyor. “Putin’in,
Trump’tan farkı yok demek”, ABD ile Rusya’yı eşit görmek; daha önemlisi ABD
tehdidine karşı yine ABD’nin hedefindeki müttefikinden yoksun kalmak demektir.
Dünyayı ve bölgemizi hangisi tehdit ediyor?


Akdeniz’de Yunan, Rum, İsrail ile askeri
tatbikat yapan, PKK’ye silah veren, petrol aramamıza itiraz eden ABD değil mi?
Afganistan’ı, Irak’ı, Suriye’yi kim işgal etti? Libya’yı kim parçaladı? PKK’ye
kim silah veriyor? IŞİD’i kim destekledi? FETÖ darbe girişiminin arkasında kim
var? Venezüela’da, Balkan ve Kafkaslardaki Turuncu darbe girişimlerinin
arkasında kim var? ABD mi Rusya mı?


Rusya da bizim gibi parçalanmak istenen ülke
konumda. Balkan, Kafkas, Türk cumhuriyetlerindeki Turuncu darbe girişimleriyle
hedef alındı. Rusya, ekonomik ve siyasi olarak dünyanın jandarmalığına
soyunacak güçte değil. AB, ABD’ye karşı Türkiye ve Asya ülkeleriyle işbirliği
arıyor. Bu sebeplerle “Rusya’ya bağımlı oluruz” kaygısı yerinde değildir.


Türkiye silah envanterini çeşitlendirerek ABD’ye
bağımlılığı azaltıyor. ABD tehdidin artması, 
millî füze, savunma sistemini geliştirecektir. ABD’ye bağımlı hava
kuvvetlerimiz, F-35 ile yüzde yüz bağımlı hale geleceği için, ABD’nin
Türkiye’yi F-35 programından çıkarması bağımlılığı azaltır. Rusya’ya düşmanlık
veya mesafe durmak Türkiye’yi ABD’ye teslim eder. Rusya’dan silah almak neden
tam bağımsızlığa engel olsun! Aksine onu pekiştirir.


Tam bağımsızlık, Rusya’dan füze almamakla değil,
mevcut tehdide karşı tedbirlerini almak ve en geniş ittifakı sağlamakla olur.
Atatürk de “tam bağımsızlık” diyerek Kurtuluş Savaşı verirken SSCB’den ve
Müslüman ülkelerden askeri, mali destekle almamalı mıydı? Sadabat Paktı, Balkan
Atlantı ile emperyalizme karşı ittifak kurmamalı mıydı? Atatürk
“bağımsızlığımızı ihlal etmedikçe, mali, askeri, yardım alabilir deyince” tam
bağımsızlıkçılığına halel mi geldi?


Tehdit bugünün tehdidi ise; emperyalizm, bugünün
işini yarına bırakmamızı beklemez.


Aralov Türkiye’den ayrılacağı zaman Atatürk’ün,
kendisine şunu söylediğin belirtir:


“Padişahların ve Çarların, emperyalistlerin
işine gelen, bitmez tükenmez savaşlara sürükledikleri biz, her iki ülkenin
halkları, sürekli bir dostluk içinde yaşamak zorundayız İran gibi, Arabistan
gibi, öteki doğu halklarını da bizim dostluk ailesinin arasına sokalım. Bu
benim hayalimdir.”[3]


Bu bakımdan ülkemiz, çıkarları önemli ölçüde
uzlaşan Ruslarla, bağımsızlık temelinde ilişkilerini geliştirmelidir.


Türkiye, Lübnan, Suriye, Irak ve İran’ın toprak
bütünlüğü, ekonomik gelişme için Avrasya Birliği seçeneği güçlendirilmelidir.


Her iki ülkenin eğitim hayatında Türkçe ve Rusça
daha fazla kullanılmalıdır.


Turizm potansiyelimiz Rusya ile daha fazla
değerlendirilmelidir.
 

Mustafa Solak
[1] Atatürk’ün Bütün Eserleri, c.8, Kaynak
Yayınları, 2. Basım, İstanbul,  2004,
s.114.


[2] Semyon İvanoviç Aralov, Bir Sovyet
Diplomatının Türkiye Anıları 1922-1923, Çev: Hasan Ali Ediz, 2. Baskı, Türkiye
İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2010, s.27-28.


[3] Age, s.229-230.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

TÜM KATEGORİLER
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER