DİN & DİYANET & ATEİZM & İSLAM DÜNYASI

Konya
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün şehirdeki dinci vakıflarla düzenlediği “gençlik
ve inanç” konulu çalıştayda imam hatipliler için ilginç sonuçlar ve sorunlar
tespit edildi. Hükümetin gözbebeği konumundaki imam hatiplerde, iktidarın
beklediğinin ötesinde bir anlayış geliştiği ortaya çıktı.

Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İHL Meslek Dersi öğretmenlerinden oluşan 50 öğretmenin
katıldığı çalıştayda, öğrencilerin anlatılan dini bilgilerdeki tutarsızlıklar
nedeniyle deizme kaydığı, din dersi öğretmeninin öğrencisine uygun rol model
olamadığı, çocukların sorularının ya yanıtsız kaldığı ya da bastırıldığı,
MEB’in ders materyallerinin çocuklar değil yetişkinlere uygun ve yetersiz
olduğu sonucuna ulaşıldı.

İmam
hatip öğretmenlerinin beş grup halinde yaptığı müzakerelerle oluşturulan
çalıştayda, “İtikadî anlamda sorunları olan gençlerde özellikle deizm inancı ön
plana çıkmakta, ateizm bu bağlamda daha geride kalmaktadır” tespiti yapıldı.
Öğrencilerin kötülük meselesi çerçevesinde “Neden Tanrı’nın yeryüzünde
kötülüklere müdahale etmediği ve sessiz kaldığı” sorusu bir inanç problemi
olarak değerlendirildi ve kader, Allah’ın zatı ve tasavvuru, sabır, tevekkül
gibi konuların anlaşılamadığı vurgulandı. Çalıştayda din adamlarının birbiri
ile çelişen açıklamaları da eleştirildi.
Okullardaki
din ve bilimin çeliştiği düşüncesini besleyecek dini anlatımların öğrencilerde
inanç problemlerine neden olduğu belirtilerek “Hurafeler din addedilmektedir.
Dini anlatan kişiler arasında yaşanan tartışmalar ve sunulan dini bilgilerdeki
tutarsızlıklar gençlerde din düşüncesinin saygınlığına zarar vermektedir”
denildi. Gençlerin eşcinsellik konusundaki tutum ve bakış açılarındaki
değişimin de tartışıldığı çalıştayda, “Eşcinsellik, pek çok lise öğrencisinde
normal ve hatta sempatik görülebilmekte ve bir sapkınlık olarak değil cinsel
bir tercih olarak nitelendirilmektedir. Öğrenciler eşcinselliği özgürlük bağlamında
anlamakta, özgürlüğün ne olduğu öğrenciye yeterince anlatılamamaktadır”
sonucuna varıldı. Çalıştayda din dersi öğretmenlerinin mizacının sert olması
ergenlik çağındaki öğrencilerin öğretmenle devamlı çatışma yaşamalarına neden
olduğu ve bunun da derse karşı olumsuz tutum oluşturduğu belirtildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir