Rus Papaz : İslam hakim olacak, Hristiyan
uygarlığının yok oluşuna az kaldı

Rus vatandaşı
Ortodoks Papaz geleceğin İslam’da olduğunu ve Avrupa’ Hristiyanlığın çökeceğini
iddia etti.

Rusya’da aile
işlerinden sorumlu başpapaz Dmitri Smirnov “Avrupa’nın
30 yıl içinde, Rusya’nın ise belki 50 yıl içinde İslam’a geçeceğini” 
belirtti.
Rus Ortodoks başpapaza göre, “Hristiyanlar
baskı altına alınacak ve kısmen yeraltına çekilerek yaşamlarına devam
edecekler.”
Smirnov, Batı’da İslam’ın hakim olacağını belirtiyor, çünkü ona göre
“Müslümanlar kendi değerleri adına yaptıkları savaşta kendilerini feda
etmeye hazırken, buna mukabil, Batılılar ise sadece tükenmiş ve hasta insanlar,
ölü gibiler.”

“Hristiyanlığın
yok olmasına az kaldı”

Dmitri Smirnov,
Hristiyan uygarlığının yok oluşunun yakın olduğunu öngörüyor.: “Bütün Hristiyan uygarlığının yok oluşuna çok az bir vakit kaldı.
Birkaç on yıl, belki otuz yıl… Şey! Belki Rusya’da Hristiyanlık elli yıl daha
sürebilir, daha fazlası yok.” 
Smirnov sözlerine “Hıristiyanlar,Avrupa ülkelerine dağılmış bezelye taneleri
gibi olacaklar”
 ifadesini de ekledi.Papaz Dmitri şunları ileri sürdü: “Hıristiyanlar
kafalarını dışarı çıkarmaya cesaret edemeyecekler, küçük gruplar halinde toplanacaklar
ve baskı altında olacaklar.”

“Müslüman
nüfus çok hızlı artıyor”

Dmitri Smirnov,
Muhammed isminin İngiltere’de en popüler erkek bebek ismi olduğundan
bahsederek, “bu demek oluyor ki, Müslüman
nüfus çok daha hızlı artıyor”
 diye belirterek “Otuz yıl içinde, bütün Avrupa İslam’a tebdil edecek ve
Hristiyanlar yer altına çekilecekler”
diyerek konuşmasını sürdürdü.Dmitri Smirnov tartışmalı konuşmaları tanınan bir isim. Öyle ki, kilise bu
açıklamaları çok kez reddetmek zorunda kalmış, başpapazın açıklamalarının
kilisenin görüşlerini yansıtmadığını belirtmiştir.

“Modern
Müslümanlar Allah’ın ne istediğini biliyor”

Smirnov
vaazlarının birinde şöyle söyledi: “Hristiyanların
aksine, modern Müslümanlar Allah’ın ne istediğini biliyorlar. Sonuçta, kim
Allah’a daha yakın? Bu sebepten ötürü gelecek Müslümanlara ait. Gelecek
onların. Dünyaya onlar yerleşecekler. Çünkü günümüz Hristiyanlarının bütün
bunlarla pek bir işi yok.”

“Müslümanlar
inançları için ölmeye hazır”


Başka bir
oturumda, başrahip şu ifadeleri kullandı: ”Bayramları
sırasında, on binlerce genç Müslüman erkek secdeye varıp Allah’a dua ediyor.
Buna karşın, bu kadar Ortodoks erkeği şu ana kadar nerede gördünüz? Onları
hiçbir zaman hiçbir yerde göremezsiniz, sadece kadınları
görürsünüz. Modern Müslüman inancı için ölmeye hazır. Patlayıcıları
vücuduna sarıp, mollasının/aliminin kendisine emrettiği yerde kendisini havaya
uçurur. O, kendisini kurban etmeye hazır. Ona terörist(korku salan, korkutan)
diyorlar fakat onun amacı dünyayı korkuya boğmak değil. Ve bu genç adamlar
neden ölüyorlar? Çünkü onlar homoseksüeller tarafından yönetilen ülkelerde
yaşamak istemiyorlar. Onlar bu tiksindirici pop müzikleri istemiyorlar. Onlar
kendi değerlerinin erozyona uğramasını istemiyorlar, aile değerleri bunların
başında geliyor. Bunlar, onların uğruna can verdikleri şeyler. Onlar dağdan
inmiş bir grup teröristler değiller. Birçoğunun kolej eğitimi var. Evet, onlar
fanatikler. Neden? Çünkü onlar kendilerini kurban etmeye hazırlar. Bizler ise
tükenmiş hasta insanlarız, neredeyse ölü gibi”
Kaynak: Mepa News