Osmanlı topraklarındaki
5 milyon Müslümanın göç hikayesi


25
Nisan 2019


TCA, tarihçi Prof. Justin McCarthy ile Osmanlı topraklarındaki 5
milyon Müslümanın göç hikayesini, harita olarak yayımladı.


WASHINGTON –
Turkish Coalition of America (TCA), tarihçi Prof. Justin McCarthy ile tarih
kitaplarında pek yer verilmeyen Osmanlı topraklarındaki 5 milyon Müslümanın acı
göç hikayesini, harita olarak yayımladı.


TCA, Osmanlı
İmparatorluğu’nun yıkılış döneminde yaşanan ama Batılı tarihçiler tarafından
genellikle sadece Osmanlı’daki Hıristiyanlara odaklanılarak tek taraflı
anlatılan göç konusunda madalyonun öteki yüzüne de dikkati çeken bir çalışmayı
ortaya koydu.


Louisville
Üniversitesi’nde tarih profesörü olan ve Osmanlı İmparatorluğu hakkında
ayrıntılı demografik çalışmalarda bulunan Prof. McCarthy tarafından hazırlanan
“Osmanlı İmparatorluğu’nda Zorunlu Göç ve Ölümler-Açıklamalı Harita”da, Osmanlı
topraklarında, 1770-1923 yıllarında göç eden 5 milyon Müslüman tebanın yaşadığı
göç gösteriliyor. Böylece, Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma sürecinin
Ermeniler gibi sadece Hıristiyan nüfusu etkilemediğine, milyonlarca insanın acı
ve zorluklar yaşadığına vurgu yapılıyor.


Ayrıca, Osmanlı
topraklarında göçe zorlananların 5 milyonunun Müslüman, 1.9 milyonunun
Hıristiyan olduğuna işaret eden harita, böylece savaş ve iç çatışmaların
acılarını, düşünüldüğünün aksine, daha çok Müslümanların yaşadığını gözler
önüne seriyor.Hristiyanların 4 katı Müslüman öldü


Harita, 1864-1922
yıllarında yaşanan savaş ve iç çatışmalar sırasında hayatlarını kaybeden
Müslümanların sayısının, Hıristiyanlarınkine oranla 4 katı fazla olduğunu da
gösteriyor.


Harita, aynı
zamanda, 1864-1922 yılları arasında, Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması
sürecinde ölen 5 milyon Osmanlı Müslüman’a yönelik bir kayıt anlamına da
geliyor.


Prof. McCarthy,
konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Osmanlı topraklarında yaşayan değişik
kimliklere mensup tüm grupların acı çektiğini ifade etti. Ancak, Müslümanların,
özellikle de Türklerin en büyük acılara maruz kalan kesim olduğuna dikkati
çeken McCarthy, “Haritanın, tüm bu insanların felaketlerle dolu kaderlerini göz
önüne sereceğini umuyorum” dedi.


“Nesilden nesile aktarılan düşmanlık”


TCA Başkanı
Lincoln McCurdy de kurum olarak bu yayını desteklemiş olmaktan gurur
duyduklarını belirtti.


Prof.
McCarthy’ye, “tarihin sayfalarında neredeyse hiç yer almayan Müslüman Osmanlı
halkları hakkında bıkmadan ve yılmadan yaptığı kapsamlı araştırmaları
dolayısıyla” teşekkür eden McCurdy, şunları kaydetti:


“Çok az Türk aile
vardır ki büyükannesi veya büyükbabası, Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya,
Kırım veya Kafkasya’dan gelmiş olmasın. Ya da Anadolu’da yaşanan savaslardan
dolayı yaşadığı iç göçe dair acı bir hikayesi bulunmasın. Ancak, modern
Türkiye’nin kurucuları, genç Cumhuriyetin, bir varoluş mücadelesinden çıkmış
halkını, geçmiş yerine geleceğe bakmaya yönlendirmiş ve eski düşmanlarıyla
barış felsefesini benimsemistir. Ne yazık ki, başka toplumlar, yaşadıkları
trajedileri Türklere karşı nesilden nesile aktarılan düşmanlığa dönüştürdü.


Bu harita
çalışması, Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılışı sürecinde Müslüman halkların
kayıplarını göz ardı ya da inkar eden, geçmiş çağların ırkçı ve bağnaz
yaklaşımlarının izlerini taşıyan zihniyete bilimsel bir cevaptır.”


McCurdy, TCA
olarak, bu ve benzeri bilimsel çalışmalarla, halklar arasında doğru tarihsel
söylemlere, karşılıklı acıları ve yasları paylaşmaya dayalı bir uzlaşma
zemininin oluşturulmasına ve gelecek nesiller için daha barışçıl bir ortam
yaratılmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını kaydetti. (11 Ocak 2011)