DİN & DİYANET & ATEİZM & İSLAM DÜNYASI

NEDEN ŞİMDİ NEDEN DEİZM
!

Son zamanlarda ülkemiz de Deizm ile ilgili
haberler,yorumlar yoğun bir artış göstermektedir.Deizmin tanımını ve
tarihçesini açıklamak gibi bir niyetim yok. Zaten gündemde olması sebebiyle
araştırılıp öğrenilmiştir.Asıl üzerinde durulması gereken konu ”Neden Şimdi ve
Neden Deizm”.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan; 08.03.2018
tarihinde Beştepe’dekiKadınlar Günü programında yaptığı konuşmasında
“İslam’ı 14-15 asır öncesi hükümleriyle bugün uygulayamazsınız.Bunlar ya
bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada yaşıyorlar. Çünkü İslam’ın
güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. İslam’ın
hükümlerinin güncellenmesi var. Siz İslam’ı 14 asır öncesi hükümleri ile bugün
uygulayamazsınız. Beni birçok hoca efendi tefe koyacak o ayrı mesele. Rabbim bizi
tefe koymasın” dedi.

Bir vatandaşın İddia oyunlarının haram olduğu konusu
üzerine yaptığı yorum; Eğer iddia haram olsaydı Recep Tayyip Erdoğan izin
vermezdi. Bu olay sadece benim karşılaştığım bir olay.Bazı arkadaşların da bu
vb. olaylarla karşılaştığını işitmekteyiz.Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı örnek
vermemin sebebi asıl konunun anlaşılması içindir. Deizmin Toplum içerisinde
yaygınlaşıp yaygınlaşmadığı kendi içerisinde çelişkili bir durumdur. Ancak
Emanetin Ehlince korunmaması ve Yerine getirilmemesi, Konu ile ilgili olsun ya
da olmasın savunusunu ve eleştirisini yapanların sınıfsız oluşları beraberinde
bu durumları getirecektir. Gelişen Bilgi Teknolojilerinin İletişim ve Bilgi
akışını hızlandırması verilerin ve elde edilen bilgilerin
kolaylanması,çeşitlenmesi,itibarsızlaştırılması ve hiçleştirilmesine sebep
olmuştur.Gelenekselci toplumumuzda alt yapının yetersiz oluşu araştırma
tembelliği, bilginin kaynağından beslenmeme,hazır etiketli paket bilgilerin
tadının lezzetli,geçici fakat sürekli kolay elde edilir oluşu düşünce
yoksunluğuna ve geçmiş bilginin inkarına yol açmıştır. Kişiler;dini bilgilerin
yorumlanması ve bu yorumlamaların eleştirisine aynı zaman diliminde ve
tutarsızca maruz kalmaları mevcut inançlarını sorgulamalarına ve akabinde
inkarına yol açmaktadır.Bu durumu özelde Ülkemiz ve genelde Dünya İnsanlık Tarihi
açısından incelemek mümkündür.

Ülkemiz açısından bakıldığında;Devlet-i Âliye (Osmanlı
Devleti)nin son zamanlarından itibaren başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti kuruluşu
Mustafa Kemal Atatürk ile gelişen bir Laisizm hareketi.Cumhuriyetin 80. Yılı
Recep Tayyip Erdoğan ile başlayan ve yüzüncü yılı 2023 te yeni bir döneme
girecek olan Deizm. Senaryo hep aynı 2035-2036 da yeni bir darbe 2039-2041 de
yeni bir lider ile beraber 2071 de Ateizm. İslam Ülkelerine bakıldığında Ilımlı
İslam açılımları ve İslam’ın itibarsızlaştırma çabaları görülmektedir. Bu plan;
sadece akşam yemeğini hesap eden İslam Dünyasına biçimsiz gelebilir.

Bugünlerde Deizm haberlerini sıkça duymamızın sebebi de bu
olsa gerek Türkiye de İslami İlimlerin okutulduğu İmam-Hatip Liseleri ve
İlahiyat Fakültelerinin eğitim programlarının sorgulanması; Kitapsız,
Peygambersiz yeni bir dini eğitim modelinin oluşturulması içindir.

Kafası karışmış neyin doğru olduğunu bilmekte güçlük çeken
araştırma yoksunu Müslümanların çelişki içerisinde Dinsiz bir Tanrıya
inanmaları içindir.

Yapılması gereken;İslami İlimler Alimlerinin bir araya
gelerek,değişmez İslam’ın değişen Dünya İnsanına göre şekillendirme
çalışmalarını terk etmeleri, bunun yerine değişen Dünya İnsanını değişmez İslam’a
göre şekillendirme çalışmalarını geliştirmelidirler…

10.04.2018


Ömer AYTAŞ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir