Mustafa ACER
26. 09. 16


Kuran tektir,
değişmemiştir ve değiştirilemez. Kuran Allah tarafından İnananlara apaçık öğüt
olarak gönderilmiş bir kitaptır.


Allah;
Kuran’da bildirmek istediği her şeyi eksiksiz ve açık olarak indirdiğini ifade
etmektedir. İslam inancının kaynağı da Kuran’dır.


6. Enam Suresi
38. Ayet
Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve (gökte) iki kanadıyla uçan her tür
kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz Kitap’ta
hiçbir şeyi eksik bırakmadık.
Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanıp
getirilecekler.


6. Enam Suresi 98. AyetAllah sizi tek bir nefisten yarattı. Sizin
bir istikrar, bir de değişken haliniz var. Doğrusu anlayanlar için ayetlerimizi
açık olarak bildirdik.


Kuran’da
eksiklik arayan ve farklı yollarla Mezhepler, Tarikatlar ve Cemaatler
oluşturanlar, Allah’ın emirlerine karşı gelmekte ve İslamiyet içinde
ayrılıklara neden olmaktadır. Bu da en büyük günah ve fitne vesilesi
olmaktadır.


Cemaatçilik;
İslami değil, İslamiyet’in emir ve yasaklarına karşı dünyevi menfaat sağlamak
için oluşturulmuş kuruluşlardır.


İslamiyet’e en
büyük zararı; İslami Cemaat diye oluşmuş olan ayrımcı kuruluşlar vermektedir.


Misal:


İslam adına
yapılan cinayetler ve terör olayları da İslamiyet’i kötülemek için
kullanılmaktadır.


Gerçek
İslamiyet; öğrenilmez, anlatılmaz ve yaşanmaz ise Egemen Dış Güçlerin elinde
bir oyuncak olarak kullanılan terör örgütleri sayesinde, İslam dünyası yok
edilmek için fırsat yaratılmış olacaktır.


Kuran’da;
Allah ile Kulu arasında bir vasıta olması lanetlenmiştir.


Kuran;
doğrudan İnsanların şahsına hitap eder.


Kuran; bir
Devlete veya bir topluma bildirilmiş öğütler değildir.


Kuran; Kul ile
Allah arasında hiçbir aracı olmasını kabul etmez.


Onun İçin
İslam Devleti veya İslami Cemaat diye bir kavram kabul edilemez. Müslüman
insanların bulunduğu toplumdan bahsetmek daha doğru olacaktır.


7. Araf Suresi
3. Ayet
“(Ey insanlar), Rabbinizden size indirilene uyun ve O’ndan başka
velilere uymayın
. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!”


42. Şüra
Suresi 9. Ayet
Yoksa ondan beride veliler mi edindiler? Fakat
Allah’tır ancak veli,
ölüleri o diriltir ve her şeye kadir odur.”


74. Müddesir
Suresi 11 Ayet
Beni, yarattığım kişi ile baş başa bırak.”


Mustafa Kemal
ATATÜRK tarafından uygulanan; İnsanların inançları konusunda serbest olduğu,
din ve vicdan hürriyetine müdahalenin olmadığı, tekke ve zaviyelerin
kapatılarak din adamı sömürüsünün olmayacağı bir yaşam tarzı ile gerçek
İslam’ın yaşatılması sağlanmıştır.


Bugün Müslüman
toplumlarının bulunduğu devletlerde, gerçek İslamiyet’in yaşandığı konusunda
kuşkularımız bulunmaktadır.


Bakınız Mehmet
Akif ERSOY Mısır’dan Türkiye’ye dönüşünde ne diyor: “Mısır’da on bir
sene kaldım; on bir saat daha kalsaydım çıldırırdım. Müslümanlık da, insanlık
da Türkiye’de var. Allah benim canımdan alsın da Mustafa Kemal Atatürk’ün
canına eklesin!”


İnsanlar
İslamiyet’i öğrenecek ve İslami esaslara uygun yaşayacak ise; herkesin Kuran’ı
bildiği lisanda anlayarak okuması, ondan öğüt alması, emir ve yasaklarına
uyması gerekmektedir. İmam veya Hocaların söylediklerine göre değil, Kuran’ın
öğütlerine uygun olarak yaşamalıdır.


Kuran;
Peygamberin bulunduğu toplum anlayabilsin diye Arapça indirilmiştir. Türk
Milleti Arapça bilmiyorsa bildiği lisanda Kuran’ı okuyarak ondan öğüt
alacaktır.


Kuran’ı Arapça
okumanın, Araplaşmaktan başka bir anlamı yoktur.