Mevlana
Mesnevi 6 Cilt PDF İndir


Mevlâna, yaşadığı dönemde “Bizden sonra Mesnevî şeyhlik edecek ve arayanlara
doğru yolu gösterecek; onları yönetecek ve onlara önderlik edecektir” demişti.
Bu sözden alınan ilham ile, Mesnevî tarih boyunca birçok tercüme ve şerhe konu
olmuştur. Süleyman Mehmed Nahîfî (ö.1738) Mevlevîlerin elkitabı olan bu eseri,
aynı aruz vezninde manzum olarak tamamını tercüme eden ilk kişidir. 2007,
doğumunun 800. yılı olarak Mevlana yılı olarak kutlanırken Timaş Yayınları
Mesnevi’nin bilinen en iyi tercümesini, Mevlana’nın soyundan gelen ve dedesi
Karaman Mevlevihanesi’nin son şeyhi olan Âmil Çelebioğlu tarafından
sadeleştirilmiş metnini ihtiva eden tek ciltlik eseri Türkçeye hediye
etmektedir.
Mesnevî ya da Mesnevî-i Manevî, Mevlânâ
Celâleddîn Rûmî‘nin altı ciltlik Farsça eseri. Mesnevî, doğu klasik
edebiyatında, uyakça müstakil beyitlerinin ikişer mısraı kafiyeli bir şiir
tarzıdır ve muhtelif şairlerin neşrettikleri birer “Mesnevî” vardır.
Yalnız,Mevlânâ Celâleddîn Rûmî‘nin çağından beri, Mesnevî dendiği zaman bu
kitap olduğu anlaşılıyor.

Resmi büyütmek için tıklayın.
————————————————————- 

Boyut:6-mb

Sıkıştırma: Rar / Şifresiz

Tarama: Webroot. / Durum Temiz
İNDİRME
LİNKİ :
https://yadi.sk/d/BItq90-gjA4Up