İHSAN ELİAÇIK’TAN
GÜNDEM YARATACAK EŞCİNSELLİK AÇIKLAMALARI

Türkiye LGBTİ Birliği’nin internet sitesine bir röportaj
veren İhsan Eliaçık gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Eliaçık İslam’ın zorbalığa karşı olduğunu belirterek
eşcinsellere zorbalıkla dayatılanların İslam’da yeri olmadığını savundu.
“Osmanlı da bile zenne (eşcinsellik) hukuku üretilmişti” diyen Eliaçık
“Padişahın önünden resmi geçit yaparlardı. Toplumsal bir kesim olarak
tanınırlardı. Evliya Çelebi Seyehatnamesi’nde anlatır” dedi.

İşte o röportaj:

İslam’da LGBTİ bireylerin yeri nedir?

Yaygın dinî kanaate göre geçmişte helak oldukları ve Lut
kıssasından dolayı da lanetlenmeleri gerektiği yönündedir. Bu doğru bir görüş değil.
Lut kıssasında dışlanan şey baskı zulüm ve zorbalıktır. Kavmin zenginlikten
şımarmış ileri gelenleri kendi cinsel eğilimlerini insanlara özellikle de
gençlere zorla dayatıyorlardı. Hasbahçelerindeki eğlenceler için şehirde ‘genç
oğlan’ arıyorlar hangi ailede varsa onu kırbaç zoruyla alıp götürüyorlardı. Bu
nedenle Lut’un evini bastılar kapıya dayandılar gelen misafirleri bize ver
dediler gelen gençleri zorla alıp götürmeye kalktılar. İşte bu tutuma kızılıyor
kıssada. Dolayısıyla Kur’an’ın lanetlediği baskı zulüm ve zorbalıklardır. Kim
ve ne adına yapılıyorsa yapılsın fark etmez. İnsanların yatak odasını ve cinsel
yaşantılarını araştırmak tecessüse girer ve yasaklanmıştır. İnsanların özel
hallerini araştırmak ve buradan bir nefret söylemi geliştirmek doğru değildir.
LGBTİ bireylerinin tercihleri kendi özel halleri olup kamusal alanda hak ve
özgürlükler bakımından eşit görülmelidirler. Hele bir kamu gücü olarak devletin
resmi dini mezhebi etnik kimliği ırkı kişi kültü olamayacağı gibi cinsiyeti de
olamaz.

Neden her İslam ülkesi İslamı farklı uyguluyor? Rehber
kitap Kuran’ı Kerim ise neden bu farklılık?

Ana konularda İslam’ın ne olduğuna ilişkin pek farklılık
olmaz. Mesela hangi müslümana sorsanız ‘öldürmek çalmak rüşvet tecavüz şirk vb.
kötü; adalet barış dürüst olmak hak yememek komşuya iyi davranmak zulmetmemek
vb. iyidir’ der. Bunlarda kimse ihtilaf etmez ama iş icraata gelince kişi
bunları söyler ama tam tersi bunların yapan birisi olabilir. Yani farklılıklar
ve bunlardan kaynaklanan yanlışlıklar daha çok icraattadır.

Mesela İran’da cinsiyet geçişi yapan bir trans birey kabul
görülürken bir gay neden asılıyor?

Cinsiyet değiştirmenin serbest olması doğru gay bireyin
asılması ise yanlış bir uygulamadır. Dinî temeli de yok. İran devletinin
cinsiyetçi yaklaşımını gösteriyor. İran’da devletin hem resmi dini (İslam) hem
resmi mezhebi (Caferi) hem de resmi cinsiyeti (erkek heteroseksüel ataerkil)
var. Aşağı yukarı Türkiye Devleti de öyle;
Müslüman/Sünni/Türk/Erkek/Heteroseksüel/Ataerkil… Halbuki devletlerde bunların
hiçbiri olmaz bunlar karşısında tamamen eşit mesafede durması gerekir. Taraf
olacağı şey adalet karşı olacağı şey de her tür baskı zulüm ve zorbalıktır.

Nefret söylemlerinin temelinde neler yatıyor olabilir ve
yine bu söylemler karşısında ne gibi önlemler alınabilir?

Nefret söylemleri din mezhep ırk bölge cinsiyet vb. bir
çok sebepten kaynaklanıyor olabilir. Bunun panzehiri dinleri inançları
mezhepleri ırkları bölgeleri renkleri cinsiyetleri cinsel tercihleri ne olursa
olsun tüm insanların Yaratıcı katında ve kanun önünde eşit ve özgür görmektir.
Kur’an sizin en şerefliniz en takvalı olanınızdır der. Takva kişinin kendisine
çevresine doğaya ve tüm canlılara zarar vermekten sakınması demektir. Bütün
bunlardan sakınarak yaşayan bir LGBTİ birey her gün bir canlıya doğaya çevreye
zarar vererek yaşayandan daha değerlidir.

Siyasiler LGBTİ bireylerine yönelik işlenen suçlara karşı
neden sesiz?

Seçmenin tepki göstermesinden ve oy kaybetmekten
korkuyorlar. Genelde şöyle bir kanaat var; birisi eşcinsellik üzerine
konuşuyorsa ‘demek ki onda da var bir şey’ gibi bakılıyor. Ataerkil maço
kültürün bunu konuşmaya bile cesareti yok. Çünkü özgür rahat kendiyle barışık
değil cinsiyetinin içine hapsolmuş onu aşamıyor. İnsanlar genelde böyledir; din
mezhep tarih örf ırk renk cinsiyet çoğumuzun zindanı bunları aşamayız. Karar
tutum ve davranışlarımız bunların etkisi altındadır. Ancak özgür ve yüce ruhlar
bunları aşarak düşünür ve karar verirler.

LGBTİ bireylerine karşı yapılan ötekileştirme ayrımcılık
ve önyargılar topluma ne yönde dönüş sağlıyor?

Cinsiyetçi bir nefret söyleminin oluşmasına neden oluyor.
Halbuki “kişinin cinsiyeti cinsel tercihi bizi ilgilendirmez kendi özelidir.
Özel hayatı tecessüs edemeyiz önemli olan kişinin insanlara komşusuna çevreye
doğaya canlılara hayvanlara vs. nasıl davrandığıdır. Allah da bunlara bakar”
şeklinde bir inanç ve kültür oluşsa bu sorunlar aşılır. Bunu üretecek olan da
paradoksal bir şekilde yine dinî kültürdür.

LGBTİ bireylerine karşı yapılan ötekileştirme ayrımcılık
ve önyargıların ortadan kaldırılabilmesi için neler yapılmalıdır ?

İnsan hakları temelinde bir bilinç yaratılmalı ve bunun
elbirlik mücadelesi verilmelidir.

LGBTİ bireylerine en çok fazla destek hangi kesimden
gelmektedir ve bunun sebebi sizce neler olabilir?

İnsan hakları özürlük ve eşitlik noktasında daha bilinçli
olan kesimlerden destek geliyor çünkü bunlar insani bilinç bakımından daha
ilerideler.

Bir müslüman LGBTİ haklarını savunabilir mi?

Savunabilir tabi. LGBTİ hakları insan haklarından bağımsız
değildir onun bir parçasıdır. LGBTİ haklarını savunmak LGBTİ olmak demek
değildir. Mesela ben LGBTİ birey değilim ama LGBTİ haklarını savunuyorum.

LGBTİ bireylerinin ebeveyn olmaları konusundaki
görüşleriniz nelerdir?

Kendi tercihleri tamamen özel hayatlarının konusudur.
Toplumun devletin veya dini kurumların karışma hakları yoktur. Eğer böyle
talepler her geçen gün artıyorsa devlete ve dini kurumlara düşen bunların nasıl
yok edileceğinin değil; nasıl bir arada yaşanacağının adil eşit ve insanî
hukukunu ve fıkhını üretmektir.

LGBTİ hakları ne kadar gözetiliyor işlenen suçların önüne
ne kadar geçiliyor?

Haklarının gözetildiği söylenemez hatta toplumun en mazlum
kesimi olduğu bile söylenebilir. Çünkü varlıkları tanınmıyor tahammül edilemez
bulunuyorlar. Hatta onlarla konuşmaktan kaldırımda yan yana yürümekten bile
kaçıyorlar bu çok gayri insanî bir tutum.

Evlilik eşitliği “eşcinsel evlilik” hakkında ne
düşünüyorsunuz?

Bu da kişilerin kendi özel hayatları ve tercihleriyle
ilgilidir. Başkalarına dayatmadıkları ve kendileri gibi olmayanları
ötekileştirmedikleri sürece sorun yok. Özel hayatın dokunulmazlığına girer.
Böyle bir durum karşısında devlet bununla ilgili hukuk din de fıkıh üretmek
durumunda. Bırakın hukuk ve fıkıh üretmeyi üzerinde konuşamıyorlar bile. Zihnen
özgür ve rahat değiller. Sorunlu kompleksi ve baskı altındalar. Osmanlı da bile
zenne (eşcinsellik) hukuku üretilmişti padişahın önünden resmi geçit
yaparlardı. Toplumsal bir kesim olarak tanınırlardı. Evliya Çelebi
Seyehatnamesi’nde anlatır.

Genel ahlak adı altında LGBTİ bireylerine yönelik konulan
yasaklar ve engeller konusundaki görüşleriniz nelerdir?

Genel ahlak dediğimiz şey nedir? Evrensel suçlardır;
Öldürmek çalmak iftira tecavüz rüşvet baskı zulüm zorbalık… Bunların hepsi
Kur’an’da kebair (büyük günahlar) olarak yasaktır. Genel ahlak bu. Bunları kim
yaparsa yapsın engel olunmalı hatta cezalandırılmalıdır. Kur’an’da dört şeyin
cezası var; Katillik hırsızlık iftira ve zina/tecavüz. Bunların hepsi de insan
hakları ile ilgilidir. Ama mesela namaz oruç hac başörtüsü bunların cezası yok.
Kişinin kendi özeline bırakılmış hatta içkinin bile cezası yok zira içki içmek
değil; sarhoş olmak haram. Bugün bile sarhoş halde dünyanın hiçbir yerinde
trafiğe çıkamazsınız.

Ailenizin bir ferdinin LGBTİ bireyi olduğunu varsayarsak
bu konudaki tutum ve davranışlarınız ne yönde olurdu?

Yukarıda dediğim gibi LGBTİ olmayı tamamen kişinin özel
hayatı olarak gördüğümden kendi cinsiyet kimlik ve eğilimlerimi ona
dayatmazdım. Bir şey olmaya zorlamazdım zorbalığa uğruyorsa yanında olurdum.
Kendime yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasına yapmazdım. Ahlakın evrensel
ilkesi budur. Kur’an’da şöyle denir: Kimsenin yükü kimseye yüklenmez.
Odatv.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cialis 5 mg viagra satın al Elektronik Sigara https://wwv.stag9000.shop http://umraniyetip.org/anadolu-yakasi/maltepe-escort/ perabet