• İSLAM DÜNYASI DOSYASI /// Gizem MUSUL [1] : Ortaçağ İslam Dünyasında Ekonomik Ekosistem
  • Yayın Tarihi : 23 Ekim 2019 Çarşamba
  • Kategori : DİN & DİYANET & ATEİZM & DEİZM & İSLAM DÜNYASI & SİYASAL İSLAM & TASAVVUF

Gizem MUSUL [1] : Ortaçağ İslam Dünyasında Ekonomik Ekosistem

Sekizinci yüzyılda Arapların ve İslam’ın İspanya ve Sicilya’daki varlığı ile Avrupalıların Haçlı Seferleri sırasında Levant’taki varlığı belirli bir kültür paylaşımına öncülük etmiştir. İslam kültürünün yayılması kuşkusuz ki Arapların ticaret ve tüccarlık alanındaki becerileri ve enerjileriyle desteklendi. Ticaret, gelişimlerinin ilk evresinden itibaren insan toplumlarının bir özelliği olmuş olsa da, İslam uygarlığı ticaret olgusuna daima ayrı bir yer vermiştir. Müslümanların ürettikleri mallar İslam ülkelerinin sınırlarının çok daha ötesine taşınmaktaydı. Dolayısıyla Ortaçağ İslam medeniyetinin ilerleyişinde ticaret unsuru adeta bir lokomotif görevi üstlenmiştir.

DOKUMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.