BÜROKRASİ & DEVLET & EMNİYET & CUMHURBAŞKANLIĞI – BAŞKANLIK

SGK’YA YOK KOZMİK ODA’YA VAR

Borçları ile gündeme gelen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yeniden yapılandırıldı. Buna göre kurum artık
Sayıştay denetimine tabi tutulmayacak.

Hürriyet’ten Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre SGK ile
ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde kurumun idari ve mali açıdan özerk ve
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olduğu ifadeleri aynen
korunurken “Kurum Sayıştay’ın denetimine tabidir” bölümü çıkarıldı.

Başka bir düzenleme yapılmaması durumunda SGK artık her yıl
Sayıştay tarafından denetlenmeyecek ve oluşturulan rapor kamuoyu
paylaşılmayacak.

HEDEFLER KONULDU

SGK merkezi yönetim bütçesinden kendisine ayrılan sosyal
sigortalar genel sağlık sigortasına ilişkin ayrı ayrı olmak üzere transfer
tutarını 3 yıllık transfer projeksiyonunu ve uzun dönem emeklilik ve genel
sağlık sigortası finansman hedeflerini gerçekleştirmekle görevli olacak. Bu
kapsamda finansman hedefleri her yıl en geç ekim ayında bir sonraki yıl
uygulanmak üzere yönetim kurulunun önerisi üzerine Çalışma Bakanı’nın
başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Bakan yardımcıları
ile SGK Başkanı ve Çalışma Bakanınca belirlenecek diğer üyelerin katılımıyla
oluşan komisyon tarafından belirlenecek. Bu hedefler belirleyici olacak.

KOZMİK ODA’YA GİRİLECEK!

SGK denetimden çıkarılırken Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle
artık Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Türk Silahlı Kuvvetleri’nin “kozmik
odalarına” girebilecek olması dikkat çekti. Aydınlık’tan Erdem Atay’ın haberine
göre; Cumhurbaşkanlığı tarafından oluşturulan kurul Türk Silahlı Kuvvetleri’nin
(TSK) gizlilik dereceli tüm bilgilerine erişebilecek. Ancak DDK kanunla
düzenlenen ve Kozmik Odalarda yer alan “devlet sırrı” olarak kabul edilen
belgeleri inceleyemeyecek.

Yüksek Askeri Şura’yı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yapısını
terfi teamüllerini değiştiren Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle kritik bir
düzenlemeye de gidildi. Buna göre DDK TSK’yı da denetleyecek. Kararname DDK’nin
kuruluşu görevleri ve işleyişi Cumhurbaşkanı adına kurul tarafından yapılacak
denetleme inceleme araştırma ve soruşturmalarla ilgili usul ve esasları
mensuplarının nitelikleri atanmaları ve görevlendirilmeleri görev ve yetkileri
ve diğer özlük işleri ile ilgili esasları kamu kurum ve kuruluşlarındaki Teftiş
Kurulları ile soruşturmacının faaliyet yetki görev ve sorumluluk esaslarını
düzenliyor.

TSK’NIN HER BİRİMİNİ DENETLEYEBİLECEK

Kararname birçok denetleyeceği diğer kurumların yanı sıra
Genelkurmay Başkanlığı kuvvet komutanlıkları Milli Savunma Üniversitesi ile her
türlü askeri okul birlik ve birimlerde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakfı ve Savunma Sanayii Destekleme Fonunun kendi aralarında veya üçüncü
kişilerle birlikte veya ayrı ayrı sermayelerinin en az yarısından fazlasına
katılmak suretiyle oluşturulan ortaklıklarda mevzuatta kurul tarafından
denetleneceği belirtilen kurum kuruluş ajans organizasyon fon kaynak muhtelif
konu iş ve işlemlerde yapılacak denetlemeler ile ilgili düzenlemeleri kapsıyor.
Cumhurbaşkanlığına bağlı üst denetleme organı olan DDK başkan ve 8 üyeden
oluşacak. Kurulun başkan ve üyeleri Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak.

GİZLİ VEYA AÇIK HER TÜRLÜ BELGE…

Kurul’un görevleri de oldukça geniş. Buna göre Kurul
denetleme kapsamındaki kurum kuruluş ve birimlerin her kademe ve rütbedeki
görevlileriyle doğrudan yazışmaya yetkili olacak. Kurul’un en kritik görevi ise
istediği gizli belgeleri isteme hakkı. Buna göre Kurul gerekli gördüğü
elektronik ve fiziki ortamdaki gizli veya açık her türlü bilgi belge defter
kayıt envanter malzeme mühimmat taşınır ve taşınmazları işlem ve olayın her
safhasında incelemeye mahiyetleri uygun olanları gerektiğinde belirlediği yere istemeye
veya getirtmeye bilgi almak üzere her kademe rütbe ve sınıftan ilgilileri
çağırmaya kurum ve kuruluşlardan temsilci istemeye yetkili olacak.

Kararnameye göre Kurul gizli ve açık her türlü bilgi ve
belgeyi kamu kuramları ile bankalar dâhil diğer gerçek ve tüzel kişilerden
isteyebilecek bu talepler geciktirilmeksizin yerine getirilecek.

Kurul ayrıca denetleme faaliyetine yardımcı olmak üzere kurum
ve kuruluşların her kademe ve rütbedeki personelini görevlendirebilecek Kurul
Başkanlığının bu konudaki talebi gecikmeksizin karşılanacak. Kararname ile
Kurul’a verilen bir diğer görev herhangi bir kurumun incelenmesi yapıldıktan
sonra hazırlanan raporun yayımlanıp yayımlanmaması kararı. Buna göre raporların
yayımlanıp yayımlanmayacağı da Kurul’da kararlaştırılacak.

‘DEVLET SIRRI’ HARİCİNDE

Devlet Denetleme Kurulu Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 125’inci
maddesinde yer alan “Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgelerle” ilgili kanun gereği
TSK’nın kozmik odalarında yer alan ve Devlet Sırrı Komisyonu tarafından “devlet
sırrı” olduğu belirlenen belgeleri ise inceleyemeyecek. TSK’nın her kozmik
odasında sadece devlet sırrı niteliğinde belgeler bulunmuyor.

Odatv.com
LİNK : https://odatv.com/sgkya-yok-kozmik-odaya-var-17071841.html 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir