Rus ajanlarının istihbarat
arşivi artık Türkiye’de


Türk Tarih Kurumu (TTK), Rus Askeri
İstihbarat Servisi ajanlarının 1620-1917 arasında istanbul ve
diğer ilerden gönderdiği raporlarla birlikte toplam dokuz ülkeye ait raporların
yer aldığı, “Russian Military Intelligence on Asia: Archives, 1620-1917” arşiv
koleksiyonunu satın aldı. Koleksiyon, Türkiye ile ilgili 41 makara olmak üzere
toplam 9 ülkeye ilişkin 93 makara mikrofilmden oluşuyor. Satın alınan
mikrofilmlerin dijital kopyaları araştırmacıların hizmetine sunuldu.
Koleksiyonda Rus ajanlarının Osmanlı topraklarını içine alan haritaları ile
Osmanlı askeri gücünü gösteren çok sayıda raporu yer alıyor. Rus ajanlarının
gönderdiği bazı raporlar şöyle:


– İstanbul’daki Rus
Askeri ajanı Albay Peşkov’un, 1890-1896 yıllarını kapsayan Kafkasya’da Rus-Türk sınırındaki Türk
kuvvetlerinin gücünün artması ve Yunanistan’la savaş durumunda olan Osmanlı’nın
askeri hazırlıkları hakkında bilgi.

– Zelenii’nin Erzurum’daki Türkler ile Ermeniler arasındaki
çatışmalar ve 4. ordu için yapılacak askeri acil durum
duyurusu. (1890-1891)

– İstanbul’daki Rus askeri ajanı Albay Peşkov’un, 1892’den itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun
Avrupa, Asya ve Afrika bölgelerinde Türk ordusu ordusunun
(Nizam) güç ve tevkileri hakkındaki raporu. (1892-1893)

– İstanbul ve Çanakkale Boğazı’ndaki tahkimatlar ve 1874’te
Albay Veniukov tarafından hazırlanan Türkiye hakkında askeri notlar,
ekleri. 

– İstanbul’daki Rus askeri ajanı Alekseev’in Türkiye’de telsiz telgraf
kullanımına ilişkin raporları. (1905-1906)


Bağdat demiryolu


– Bükreş ve İstanbul’daki
Rus askeri ajanlarının Türkiye ile Japonya arasındaki
ilişkilerin daha da yaklaştığını belirten raporları. (18 Ocak-18 Mart 1906)

– Rus askeri ajanı Albay Kalnin ve Erzurum’daki Başkonsolosluk Sekreteri
Przhevalskii’nin, Hamidiye düzensiz süvari alaylarının oluşumu ve eğitimi hakkında
ve Kürtlerin Rusya sınır bölgelerine baskınları ve Bayazit
sancakları hakkındaki raporları.(1905)

– Bağdat demiryolunun inşaatı ile ilgili rapor. (Kasım 1900)


Nadir
eserler


Edinilen bilgiye göre, 2018’de TTK,
koleksiyonu Hollanda’da
bulunan Brill adlı yayınevinden satın aldı ve araştırmacıların hizmetine sunmak
için koleksiyonun dijital kopyalarını hazırladı. Kurum ayrıca, Petersburg’daki
Rusya Ulusal Kütüphanesi’nde bulunan 17-18 ve 19. yüzyıllarda Osmanlı-Rus
ilişkilerine ilişkin batı dillerinde basılmış nadir eserleri kapsayan
Russian-Ottoman Relations adlı koleksiyonunun mikrofişlerini de satın alarak
dijital kopyalarını araştırmaların hizmetine sundu.