33 SENELİK 2. ABDÜLHAMİD DEVRİNİN OSMANLI DEVLET
ERKANI…??? BU EKİBE İYİ BAKIN…!!!
Bu ekibi Ermenistan Kabinesi sanmayın


Sonra da devlet batınca; “vay efendim
Türkçülük başlamış da devlet çökmüşmüş…”


Peki bu Ekonomik ve Siyasi iflas tablosunda
Türkler nerede…?


Halife-i Müslümin 2. Abdülhamit’in nazırlarına
(bakanlarına) ve bürokratlarına bakalım:
 • Hariciye Nazırları; Aleksandros
  Karateodori Paşa (1878-1879)
 • Gabriel Pasha ve Sava Paşa (1879-1880)
 • Hazine-i Hassa Nazırları: Agop Ohanes
  Kazazyan (1876-1891)
 • Mikail Portakalyan Efendi (1891-1897)
 • Ohanes Sakız Efendi (1897-1908)
 • Maliye Nazırı: Agop Ohanes Kazasyan Paşa
  (28-30 Ağustos 1885) (Aralık 1886 – Mart 1887) (1888-1891)
 • Nafia Nazırları: Ohanes Çamiç Efendi
  (1877-1878)
 • Aleksandr Karateodori Paşa (1878)
 • Sava Paşa (1878-1879)
 • Orman ve Maadin Nazırları; Mavrokordato
  Efendi (1908-1909)
 • Aristidi Paşa ( 1909)
 • Ticaret ve Ziraat Nazırları: Bedros
  Kuyumcuyan Efendi (1880)
 • Gabriel Noradonkyan Efendi (1908-1909)
 • Ayan Üyeleri(1876); Antopolos Efendi
  Aristarki Bey
 • Daviçon Karmona Efendi
 • Musurus Paşa
 • Serviçen Efendi
 • Stoyanoviç Efendi
 • Dr. De Kastro Bey
 • Mavroyeni Paşa Karatodri Paşa
 • Abraham Karakahya Paşa
 • Ayan Üyeleri(1908) Azaryan Efendi
 • Basarya Efendi
 • Bohor Efendi
 • Fethi Franko Bey
 • Gabriyel Noradonkyan Efendi
 • Mavrokordato Efendi
 • Mavroyeni Bey Oksanti Efendi
 • Yorgiyadis Efendi
 • Aram Efendi
 • Popoviç Temko Efendi
 • Babıali Hukuk Müşaviri Gabriel Efendi;
Abdülhamit zamanında sürekli el üstünde tutulan
bu Gabriel Efendi 2. Dünya savaşı sonrası düzenlenen Paris Konferansında
Ermeniler için toprak talep etmiş Lozan Konferansına da Ermeniler adına
katılmıştır…


Elçilere göz attığımızda; 

Y. Fotiades Bey ve Gobdan Efendi’nin Atina


Azaryan Efendi’nin Belgrad


E. Karatodri Efendi’nin Brüksel


Blak Bey’in Bükreş


Yanko Karaca Misak Efendi ve Aritraki
Efendi’nin Lahey


K. Musurus Paşa Alfred Rüstem Paşa ve Antopulo
Paşa’nın Londra


Naum Paşa’nın Paris S. Musurus Bey ve Y.
Fotiades Bey’in Roma


Nikola Gobdan Efendi’nin Sofya


A. Vogorides Paşa’nın Viyana


L. Aristarki Bey ve A. Mavroyeni Bey’in
Washington’da Büyükelçi-Elçi olarak görev yaptıklarını görüyoruz.
Konsolos ve kâtipliklerde de Türk unsurundan
ziyade Ermeni ve bilhassa Rum memurlar kullanılmakta idi.


Valilik koltuklarının çoğunda da gayrimüslimler
oturuyordu.


Mesela;
Şarkî Rumeli Valileri; Sava Paşa Aleko
Vogorides Paşa Gavril Paşa Hristoiç Alexandre de Battenberg Ferdinand de
Saxe-Cobourg et Gotha


Sisam Beyleri; Mişel Gregoriyadis Bey
Aleksander Mavroyeni Bey Yanko Vitinos Bey Kostaki Karateodori Paşa Yorgi
Yorgiadis Efendi Andrea Kopasis Efendi


Cebelilübnan Sancağı Mutasarrıfları; Vasa Paşa
Naum Paşa Yusuf Franko Paşa
Maliyesini hariciyesini tarımını madenlerini ve
de mülkiyesini gayrimüslimlere bırakmış devletin başında bir İslam Halifesi (!)
vardır…


Türk dil Kurumuna bir ermeni dilbilgisi
uzmaninı oda sadece Genel sekreter olarak atadı diye ki adam osmanlı memuru
zaten 100 senedir Atatürk’e demediğini bırakmayanlara soralım insafinız varmı ?


ŞİMDİ ANLADINIMIZMI MAREŞAL GAZİ MUSTAFA KEMAL
ATATÜRKÜN KİMLERİN TEKERİNE ÇOMAK SOKTUĞUNU VE KENDİSİNE KİMLERİN VE NE
MAKSATLA SALDIRDIKLARINI…?


Kaynak kitap: KUNERALP Sinan Son Dönem Osmanlı
Erkan ve Ricali. Prosopografik Rehber İstanbul: İsis Yayınları 1999.