ULUSAL VE SİVİL ÇAPTA YAYINLANAN DERGİLER – TOPLAM 250
ADET
NO

DERGİ ADI

 ISSN

1

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

1300-2899

2

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

1303-0493

3

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

1303-0035

4

Adalya

1301-2746

5

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

1302-5007

6

AJIT-e: Bilişim Teknolojileri

1309-1581

7

Akademik Araştırmalar Dergisi

1309-0682

8

Akademik İncelemeler Dergisi

1306-7885

9

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi

1309-0682

10

Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

1302-9975

11

Akdeniz İletişim

1304-3846

12

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi

2146-4812

13

Amme İdaresi Dergisi

1300-1795

14

Anadolu

0570-0116

15

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

1303-0876

16

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi

1300-4220

17

Ankara Araştırmaları Dergisi

2147-8724

18

Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi

1303-2518

19

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

1301-3718

20

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

1304-7639

21

Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi

2148-7219

22

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

0378-2921

23

Arkeoloji Dergisi

1300-5685

24

Arkeoloji ve Sanat

1300-4514

25

Askeri Tarih Araştırmaları

1303-9342

26

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

1300-4646

27

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

1303-295XX

28

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

1304-4990

29

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

1300-9052

30

Atatürk Yolu Dergisi

1303-5290

31

Avrasya Etüdleri

1300-1604

32

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

1301-5265

33

Bankacılar Dergisi

1300-0217

34

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

1308-7177

35

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar

1307-5705

36

Belleten

0041-4255

37

Beytulhikme An International Journal of Philosophy

1303-8303

38

Bilgi Dünyası

1302-3217

39

Bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

1301-0549

40

Bilimler Karadeniz İncelemeleri Dergisi

2146-4642

41

Bogazici Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies

1300-9583

42

Borsa İstanbul Review

2214-8469

43

Business and Management Studies: An International Journal

2148-2586

44

Cedrus: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi

2147-8058

45

Central Bank Review

1303-0701

46

Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama

1309-0526

47

Colloquium Anatolicum

1303-8486

48

Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları

1300-1458

49

e-Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (elektronik)

1303-1279

50

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları

1300-0756

51

Çağdaş Yerel Yönetimler

1300-1825

52

Çalışma ve Toplum

1305-2837

53

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı

2148-0877

54

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi

1301-3904

55

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

1302-9967

56

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

1304-8880

57

Değerler Eğitimi Dergisi

1303-880X

58

e-Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

1308-6219

59

Dil ve Dilbilimi Çalışmaları Dergisi: Uluslararası Çevrimiçi Dergisi

1305-578X

60

Dilbilim Araştırmaları

1300-8552

61

Dini Araştırmalar

1301-966x

62

Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi

1302-7956

63

Diyanet İlmi Dergi

1300-8498

64

Doğuş Üniversitesi Dergisi

1302-6739

65

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi

1308-9161

66

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

1303-3344

67

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

1303-0027

68

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

1302-3284

69

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

1302-1842

70

Ege Akademik Bakış

1303-099X

71

Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi

1309-887X

72

Eğitim Araştırmaları

1302-597X

73

Eğitim Bilim Toplum

1303-9202

74

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama

2147-1908

75

Eğitim ve Bilim

1300-1337

76

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama

1309-8659

77

e-Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi

1309-6575

78

Ekonomik Yaklaşım

1300-1868

79

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)

1304-0278

80

Erciyes İletişim Dergisi

1308-3198

81

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

1301-3688

82

Erdem

1010-867X

83

Ermeni Araştırmaları Dergisi

1303-068X

84

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi

2148-7510

85

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

1306-6730

86

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

1302-9703

87

e-Fe Dergi

1309-128X

88

Felsefe Dünyasıi

1301-0875

89

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

1012-0165

90

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

1307-7112

91

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

1309-1123

92

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)

1306-9535

93

Folklor/Edebiyat

1300-7491

94

Frankofoni

1016-4537

95

Gazi Akademik Bakış

1307-9778

96

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

1301-9058

97

Gazi Türkiyat

1307-914X

98

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

1302-2024

99

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

1303-0094

100

Güvenlik Stratejileri Dergisi

1305-4740

101

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

1301-5737

102

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

1300-5340

103

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

1301-8752

104

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

1305-5992

105

History Studies

1309-4688

106

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

1303-7757

107

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

1308-5107

108

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2147-5717

109

IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal

2146-5886

110

İktisat Dergisi

1302-3535

111

İleti-ş-im

1305-2411

112

e-İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

2147-4524

113

e-İlköğretim Online (elektronik)

1305-3515

114

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

1300-2899

115

İnsan & Toplum

2146-7099

116

İnternet Uygulamaları ve Yönetimi

1309-8772

117

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

1303-5495

118

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası

1304-0235

119

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

1303-5746

120

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

1302-633X

121

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

1303-1732

(E.A. İşletme Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi)

122

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

1303-1260

123

İSTEM

1304-0618

124

İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

1303-2860

125

e-İşletme Araştırmaları Dergisi

1309-0712

126

Journal of Language and Linguistic Studies

 

127

e-Journal of Yasar University

1305-970X

128

Kadın/Woman 2000

1302-9916

129

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

1307-5500

130

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

1304-8120

131

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi

1302-2741

132

Karadeniz

1308-6200

133

Karadeniz Araştırmaları

1304-6918

134

Karadeniz İncelemeleri Dergisi

2146-4642

135

e-Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar
Dergisi

2147-7833

136

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

1300-8811

137

Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi

1303-4251

138

Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi

1300-2864

139

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED)

1302-6658

140

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri

1303-0485

141

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi

1300-4832

142

Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi

1303-3387

143

Kültür ve İletişim

1301-7241

144

Mali Çözüm

1303-5444

145

Maliye Dergisi

1300-3623

146

Marife Dini Araştırmalar Dergisi

1303-0671

147

e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik)

1303-2429

148

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

1300-7262

149

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

1302-4973

150

e-Megaron Dergisi

1309-6915

151

e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ)
(elektronik)

1302-8944

152

Memleket Siyaset Yönetim

1306-8202

153

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

1305-5429

154

Milel ve Nihal İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi

1304-5482

155

Milli Eğitim

1302-5600

156

Milli Folklor Dergisi

1300-3984

157

Muhasebe ve Denetime Bakış

1307-6639

158

Muhasebe ve Finansman Dergisi

1304-0391

159

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

1304-429X

160

Mülkiye

1305-9971

161

e-Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
(elektronik)

1307-6086

162

e-Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

1307-6477

163

e-Novitas-Royal (elektronik)

1307-4733

164

Nüsha

1303-0752

165

ODTÜ Gelişme Dergisi

1010-9935

166

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi

0258-5316

167

OLBA Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi

1301-7667

168

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

1300-302X

169

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

1300-3003

170

Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi (OAKA)

1306-682X

171

Ortadoğu Etütleri

1309-1557

172

Osmanlı Araştırmaları

0255-0636

173

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM

1019-469X

174

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi

1300-0845

175

Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi

1309-0356

176

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

1301-0085

177

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

1308-2922

178

PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

1302-1370

179

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

2146-0655

180

Perceptions: Journal of International Affairs

1300-8641

181

Polis Bilimleri Dergisi

1301-8779

182

Praksis

1302-8618

183

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar

1309-0658

184

Review of Armenian Studies

1303-5304

185

Sakarya University Journal of Education

2146-7455

186

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

2146-9806

187

Sanat ve Tasarım

1308-2264

188

Sanat Yazıları

1300-6665

189

Sayıştay Dergisi

1302-2865

190

Selçuk İletişim

1302-2865

191

Selçuk Üniv. Türkiyat Araştırmaları Dergisi

1300-5766

192

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

1302-1796

193

sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi

1309-5838

194

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

1306-732X

195

Sosyal Güvenlik Dergisi

2146-4839

196

Sosyal Politika Çalışmaları

1303-0256

197

Sosyoekonomi

1305-5577

198

e-Sosyoloji Araştırmaları Dergisi

2148-9947

199

Sosyoloji Dergisi (İstanbul Üniversitesi)

1304-2998

200

Sosyoloji Konferansları

1304-0243

201

Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi

1300-3119

202

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi

1309-5110

203

Spormetre

1304-284X

204

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler
Dergisi

1300-9435

205

Tarih Araştırmaları Dergisi

1015-1826

206

Tarih İncelemeleri Dergisi

0257-4152

207

Tasarım + Kuram

1302-2636

208

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi

1302-3543

209

TİSK Akademi

1306-6757

210

Toplum ve Hekim

1300-4387

211

Toplum ve Sosyal Hizmet

1302-7867

212

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

1309-7660

213

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

1305-7766

214

e-Turkish Studies (elektronik)

1308-2140

215

e-TÜFED / Türk Fen Eğitimi Dergisi (elektronik)

1304-6020

216

Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi

1309-6362

217

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi

1309-4653

218

e-Türk Coğrafya Dergisi

1302-5856

219

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi

1301-2045

220

Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi

1306-4223

221

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

1306-8253

222

Türk Kütüphaneciliği

1300-0039

223

Türk Psikoloji Dergisi

1300-4433

224

Türk Psikoloji Yazıları

1301-9961

225

e-Türk Spor ve Egzersiz Dergisi

2147-5652

226

Türkbilig:Türkoloji Araştırmaları

1302-6011

227

Türklük Bilimi Araştırmaları

1300-7874

228

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

1302-2423

229

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

1301-3386

230

Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi

1309-2022

231

Uluslararası Hakemli Akademik ve Beşeri Bilimler Dergisi

2147-4168

232

Uluslararası Hukuk ve Politika

1305-5208

233

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

1307-9832

234

Uluslararası İlişkiler

1304-7310

235

e-Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

2147-0146

236

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

2147-9208

(E.A. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi)

237

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi

2148-1237

238

Vakıflar Dergisi

1011-7474

239

Vergi Raporu

1303-6920

240

Vergi Sorunları Dergisi

1300-89510-1

241

Verimlilik Dergisi

1013-1388

242

YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi

1986-1303

243

YEDİ

1307-9840

244

Yeni Türk Edebiyatı: Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi

1309-565X

245

Yönetim Bilimleri Dergisi

1304-5318

246

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı
Enstitüsü

1302-4221

247

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları

1304-8783

248

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi

1302-0064

249

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi

2146-5959

250

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

1305-2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cialis 5 mg viagra satın al Elektronik Sigara https://wwv.stag9000.shop http://umraniyetip.org/anadolu-yakasi/maltepe-escort/ perabet